TNT-ekvivalent

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Skjema for eksplosiv yting mot soppskyhøgd, som syner skilnade mellom den 22 kilotonn store Fat Man og den 15 megatonn store Castle Bravo.

TNT-ekvivalent er ein metode for å kvantifisere energien som vert utløyst i eksplosjonar. Eit «tonn TNT» er ei eining lik 4,184 gigajoule, som er omtrent energimengda frigjort i detoneringa av eitt tonn med TNT. Eit megatonn TNT er ei energieining lik 4,184 petajoule.[1]

Kilotonn og megatonn TNT har tradisjonelt vorte nytta for energiutybytte og dermed den øydeleggande krafta i kjernevåpen. I nyare tid har han òg vorte nytta for å skildre energien frigjort i andre særs øydeleggande hendingar, som asteroidenedslag. TNT er derimot ikkje den mest energirike av dei vanlege eksplosiva. Dynamitt har til dømes kring 60 % høgare energitettleik.

Gram TNT Symbol Ton TNT Symbol Energi
gram TNT g mikrotonn TNT μt 4,184×103 J
kilogram TNT kg millitonn TNT mt 4,184×106 J
megagram TNT Mg tonn TNT t 4,184×109 J
gigagram TNT Gg kilotonn TNT kt 4,184×1012 J
teragram TNT Tg megatonn TNT Mt 4,184×1015 J
petagram TNT Pg gigatonn TNT Gt 4,184×1018 J

Kjelder[endre | endre wikiteksten]