Tan

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Tan har fleire tydingar:

  • gammal japansk arealeining. Han er lik 0,1 cho = 10 se = 300 bu = 992 m².
  • symbol for den trigonometriske funksjonen tangens.
  • kaninrasen Tan, ein kaninrase som stammar frå England.
  • Den kinesiske oldtidsstaten staten Tan.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.