The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Utviklar(ar)Nintendo EPD[a]
Utgjevar(ar)Nintendo
DistributørNintendo eShop
Kreativt ansvarleg(e)Hidemaro Fujibayashi
Produsent(ar)Eiji Aonuma
Programmerar(ar)Takuhiro Dohta
Kenji Matsutani
Hiroshi Umemiya
ForfattarAkihito Toda
Komponist(ar)Manaka Kataoka
Yasuaki Iwata
Hajime Wakai
SerieThe Legend of Zelda
Siste versjon1.6.0, 1.5.0
Plattform(ar)Nintendo Switch
Wii U
Utgjeving3. mars 2017
SjangerAction-eventyr
SpelemodusEinspelar
AldersgrensePEGI 12
Nettstadhttps://www.zelda.com/breath-of-the-wild/, https://www.nintendo.co.jp/zelda/botw/

The Legend of Zelda: Breath of the Wild[b] er eit action-eventyrspel utvikla og utgjeve av Nintendo til Nintendo Switch og Wii U. Spelet er det nittande i The Legend of Zelda-serien og går føre seg på slutten av Zelda-tidslina. Spelaren kontrollerer Link, som vaknar etter å ha lege hundre år i dvale for å nedkjempa Calamity Ganon og atterreisa kongeriket Hyrule.

Til liks med det originale The Legend of Zelda frå 1986, får spelarar få føresegner og kan utforska spelverda fritt. Oppgåver femner innsamling av ulike emne og utstyr for å hjelpa med ulike mål som å løysa gåter og sideoppdrag. Verda i spelet er ustrukturert og designa for å oppmoda til utforsking og eksperimentering, og hovudoppdraget kan fullførast på ein ikkje-lineær måte.

Utviklinga av Breath of the Wild gjekk føre seg over fem år, etter responsar frå nokre fans som ønskte seg ei større spelverd å utforska. Nintendo freista å tenkja nytt i høve konvensjonane i serien, og introduserte element som ei open verd og ein detaljert fysikkmotor. Monolith Soft, som er kjend for sitt arbeid på Xenoblade Chronicles-serien, hjelpte til med å designa landskapa og topografien i spelet. Breath of the Wild hadde opphavleg planlagd utgjeving i 2015 som ein Wii U-eksklusiv tittel, men vart utsett to gonger. Det vart utgjeve 3. mars 2017, som ein lanseringstittel til Nintendo Switch og som det siste Nintendo-publiserte spelet til Wii U. To omgangar med nedlastbart innhald vart utgjevne i løpet av 2017 som del av ei betalt utvidingspakke for spelet.

Breath of the Wild fekk hyllester frå pressa for den frie strukturen og detaljnivået i spelverda. Kritikarar kalla det ein milepåle i open verd-design, sjølv om det fekk mild kritikk for korleis spelet yta under utgjevinga. Det vann fleire «Årets spel»-prisar og har sidan vorte rekna som eit av dei mest framståande dataspela gjennom tidene. Innan utgangen av 2021 hadde det selt over 26 millionar kopiar, som gjer det til eit av dei mestseljande dataspela noko sinne. Ein spin-off-tittel, Hyrule Warriors: Age of Calamity, vart utgjeven i 2020. Oppfølgjaren Tears of the Kingdom kom ut den 12. mai 2023.

Handling[endre | endre wikiteksten]

Breath of the Wild finn stad på slutten av Zelda-tidslina i kongeriket Hyrule.[1] 10 000 år før byrjinga av spelet hadde den eldgamle Sheikah-klanen utvikla Hyrule til ein avansert sivilisasjon, verna av fire enorme, dyreliknande maskiner kalla «Divine Beasts» og ein armé av autonome våpen kalla «Guardians».[2] Når den vonde Calamity Ganon manifesterte seg og truga kongeriket, vart fire krigarmeistrar valde ut, kvar av dei pilotar for ein av dei fire Divine Beasts for å svekkja Ganon, medan prinsessa, ein etterkomar av gudinna, og den utnemnde riddaren hennar kjempa og vann over Ganon ved å forsegla han.[3][4]

Scene frå Breath of the Wild med Master Sword under MCM Comic Con 2017 i London.
Kart over Hyrule i Breath of the Wild

10 000 år seinare[5] har kongeriket Hyrule gått attende til ein mellomalderleg sivilisasjon.[6][7] Etter å ha lese profetiane frå forfedrane, kjende innbyggjarane i Hyrule att teikna på at Ganon ville venda attende og grov dermed ut omliggjande område for å avdekkja dei fire Divine Beasts og arméen av Guardians.[8] I løpet av denne tida, trena prinsesse Zelda hardt på å vekkja magien ho treng for å kunna forsegla Ganon, samstundes som ho prøver å oppretthalda den personlege forskinga si. I mellomtida vart ein riddar utnemnd for å passa på henne, hovudpersonen Link, som vart vald på grunn av evna si til å bruka det magiske sverdet Master Sword, også kjent som «sverdet som forseglar mørkeret». Dei mest framståande krigarane frå dei ulike rasane i Hyrule – Daruk, ein krigar av goronane frå fjellet; Mipha, ei prinsesse av dei vasslevande zoraene; Revali, ein bogeskyttar av dei fugleliknande ritoane; og Urbosa, høvding av gerudoane frå ørkenen – gjekk saman for å styra dei fire Divine Beasts (respektive Vah Rudania, Vah Ruta, Vah Medoh og Vah Naboris) medan dei dålevande Zelda og Link kjempa mot Ganon.[9] Men Ganon tok seg inn i maskinene til dei allierte, tok kontrollen over dei og vende dei mot Hyrule. Kong Rhoam og dei fire krigarmeistrane vart drepne i krigen, byen ved slottet øydelagd og Link alvorleg skadd medan han forsvarte den siste skansen til den hyruleanske arméen, fort Hateno.[10] Zelda bringa Link til ein trygg stad slik at han kunne koma seg, gøymde Master Sword i skogen Lost Woods i verja til det store dekutreet og brukte magien sin til å forsegla seg sjølv og Ganon i Hyrule-slottet.[11] Denne kataklysmiske tragedien vart gjennom tidene kjend som «Great Calamity».

100 år etter å ha vorte bringa til eit underjordisk kammer for å lækjast, vaknar Link opp med minnetap i eit no krigsherja Hyrule. Han møter ein gamal mann, som openberrar seg som den dvelande anden til kong Rhoam. Rhoam forklarer at Ganon, forsegla i Hyrule-slottet, har vakse seg sterk og kongen bed Link nedkjempa Ganon før han bryt seg laus og legg verda øyde.[12]

Link ferdast gjennom Hyrule og returnerer til stadene frå fortida si og vekkjer minna sine att. Med hjelp frå rasane i Hyrule,[c] kjem han seg om bord i dei fire Divine Beasts og reinsar dei for monstera til Ganon, frigjer sjelene til dei tidlegare krigarmeistrane og lèt dei styra dei fire Divine Beasts nok ein gong. Etter å ha fått tak i Master Sword frå Lost Woods, går Link inn i Hyrule-slottet og nedkjempar Ganon med hjelp frå dei fire Divine Beasts og lysbogen til prinsesse Zelda. Zelda får forsegla Ganon, som atter bringar fred til Hyrule og lét sjelene til kong Rhoam og krigarmeistrane gå vidare til livet etter døden. Link og Zelda merkar nærværet deira og smiler kjærleg.

Dersom spelaren har funne alle dei tretten minna i oppdraget «Captured Memories», låser dei opp ein løynd sluttscene der prinsesse Zelda innser at Hyrule må byggjast opp att, og at ho og Link må starta prosessen sjølve.[13][14] Medan Link og Zelda undersøkjer Hyrule og går i gang med å atterreisa landet sitt, innrømmer prinsessa at ho kanskje ikkje har overnaturlege krefter lenger, men at ho likevel har forsona seg med den lagnaden.[15]

Spelemekanikkar[endre | endre wikiteksten]

Verda i Breath of the Wild inneheld mellom anna fjell, sletter, skogar, ørkenar og ruinar som spelaren kan utforska. Biletet viser panoramautsikt over ei alpeeng i Frankrike.
Ei av nyvinningane i spelet er å laga mat ved å bruka ulike emne ein finn i naturen.

Breath of the Wild er eit action-eventyrspel som går føre seg i ei open verd der spelarar kan utforska kongeriket Hyrule medan ein styrer hovudpersonen Link. Spelaren kontrollerer Link i eit tredimensjonalt miljø, sett frå eit perspektiv i tredjeperson. Spelet er strukturert på ein ikkje-lineær måte og spelaren får få føresegner, slik at områda i spelet kan utforskast fritt, utan nokon definerte inn- og utgangar. Breath of the Wild introduserer ein realistisk fysikkmotor, som lèt spelarane løysa puslespel på ulike måtar. Spelmotoren definerer dei fysiske eigenskapane til dei fleste objekta og styrer korleis dei interagerer med spelaren og med kvarandre. Samansetnaden og designen resulterer i ei ustrukturert og interaktiv verd som lønnar eksperimentering og lèt ein fullføra oppdrag på ein ikkje-lineær måte.[16]

Spelaren kan reisa gjennom verda ved å springa, klatra, symja, glideflyga eller ri på hesteryggen, sjølv om nokre av metodane er avgrensa av det fysiske uthaldet til Link. Han kan få tak i ulike emne frå miljøa i spelet, inkludert våpen, mat og andre ressursar. Til skilnad frå tidlegare Zelda-spel, slit ein ut dei fleste våpena etter kvart som ein bruker dei. Nokre av tinga har fleire bruksområde; våpen av trevyrke kan brukast som faklar og skjold kan brukast som provisoriske snøbrett. Spelarar kan få tak i matingrediensar ved å jakta på dyr, samla viltveksande frukt eller plukka opp eterlatne kroppsdelar frå nedkjempa fiendar. Ved å varma opp ulike kombinasjonar av ingrediensar, kan spelaren laga matretter og eliksirar som kan restituera helsa og uthaldet til Link, eller gje han mellombels statusoppgraderingar, som auka styrke eller betre evne til å smyga seg innpå fiendar.[17]

Eit viktig verktøy i arsenalet til Link er «Sheikah Slate», ei magisk steintavle som kan brukast til å markera landemerke på eit kart og til å ta bilete av miljøa i spelet. Link kan òg oppgradera tavla til å kunna mana fram fjernstyrte bomber, manipulera metalliske objekt, laga ispillarar på vassoverflater eller frysa objekt fast i tid. I kamp kan spelaren låsa ein markør fast på fiendar, slik at Link angrip meir presist, medan einskilde knappekombinasjonar lèt ein gjera avanserte offensive og defensive manøvrar.[18]

Utvikling[endre | endre wikiteksten]

Bilete av Eiji Aonuma, produsenten av spelet.
Med Breath of the Wild søkte produsenten for Zelda-serien, Eiji Aonuma, å tenkja nytt i høve konvensjonane i serien.

Nintendo EPD, ei intern avdeling i Nintendo, utvikla Breath of the Wild til spelkonsollane Nintendo Switch og Wii U. Ifølgje serieprodusenten Eiji Aonuma hadde utviklingsteamet som mål å «ta konvensjonane i Zelda til ny vurdering».[19][20] Utviklinga starta like etter utgjevinga av The Legend of Zelda: Skyward Sword (2011).[21] Aonuma fekk kommentarar frå spelarar som ønskte å sjå eit meir samankopla kart for å utforska lokalitetane mellom speleområda.[22][23] I 2013 eksperimenterte Nintendo med ein ikkje-lineær spelestruktur i The Legend of Zelda: A Link Between Worlds,[24] som det fekk positiv mottaking for frå fleire hald. Under E3 2014 sa Aonuma at han planla å reformera katakombar og gåter i spelet, to av dei mest sentrale elementa i Zelda-spela,[25] og redesigna spelet slik at det tillèt spelarar å koma fram til slutten utan å vera nøydde til å gå gjennom heile historia.[26] Av di Nintendo aldri tidlegare hadde utvikla eit moderne open verd-spel i skalaen til Breath of the Wild, såg dei på The Elder Scrolls V: Skyrim for å læra meir om utfordringane med å laga eit moderne, storstilt open verd-spel.[27] For den kunstnarlege stilen i spelet, henta utviklarane inspirasjon frå ulike japanske animar som dei hadde sett då dei var yngre.[28][29] Hovudpersonen i serien, Link, vart designa til å ha eit meir kjønnsnøytralt uttrykk i spelet, ifølgje Aonuma for å gjera det lettare for spelarar å relatera seg til han.[30]

«Oppdraget vårt når me utviklar dette nye Zelda-spelet … er rett og slett å tenkja ut konvensjonane i Zelda på nytt. Eg refererer til forventinga om at spelaren skal greia katakombar i ei bunden rekkjefølgd … me vil leggja desse konvensjonane til sides, gå attende til det grunnleggjande og laga eit Zelda fødd på ny slik at spelarane best kan nyta den verkelege essensen i serien.»

Eiji Aonuma, produsent[19]

Før utviklinga kom i gang for fullt, designa utviklarane ein spelbar 2D-prototype lik det opphavlege Zelda for å eksperimentera med fysikkbaserte puslespel. Den endelege utgåva av spelet bruker ein modifisert versjon av fysikkmotoren Havok.[31] Under Game Developers Conference i 2017 heldt kreativt ansvarleg Hidemaro Fujibayashi, teknisk ansvarleg Takuhiro Dohta og kuntnarisk ansvarleg Satoru Takizawa ein presentasjon titulert «Change and Constant – Breaking Conventions with The Legend of Zelda: Breath of the Wild», der dei viste fram ein demo av prototypen.[31][32] Aonuma kalla fysikkmotoren i Breath of the Wild ei stor utvikling for Zelda-serien, og sa at han «underbyggjer alt i verda» og får ting til å fungera på ein «logisk og realistisk måte», som lèt spelarar handsama puslespel og problem på ulike måtar. Han greidde ut om utfordringane med å utvikla dette systemet, og kom i hug korleis han ein dag under utviklinga gjekk inn i eit område i spelet og fann ut at alle tinga hadde vorte blåsne vekk av vinden.[22] Ettersom tidlegare Zelda-spel auka mengda handlingar Link kunne gjera, innsåg utviklarteamet at å ha for mange handlingar tilgjengelege ville gjera kontrollane kompliserte, så i staden for å leggja til fleire mogelege handlingar, auka dei heller talet på tilfelle som spelaren kan interagera med i verda.[33]

Spelet vart bygd rundt og demonstrert ved trykkskjerm-funksjonane til Wii U, men utviklarane fann ut at «å flytta blikket mellom Gamepaden og TV-skjermen» distraherte ein frå spelet. Funksjonane vart fjerna då spelet gjekk over til å verta utvikla i tospann mellom Switch og Wii U.[34] Wii U-gamepaden påverka òg animasjonen; sjølv om Link tradisjonelt er venstrehendt, er han høgrehendt i dette spelet for å passa med kontrolloppsettet for GamePaden, som har knappane der ein utfører sverdslag på høgresida.[35] Switch-utgåva av spelet yter betre enn Wii U-utgåva når ein speler i «docked» modus over TV-skjermen, men køyrer båe i same oppløysning når Switch er brukt i berbar modus. Switch-utgåva har òg bakgrunnslydar av høgare kvalitet.[36][37] Aonuma konstaterte at den kunstnarlege stilen var inspirert av gouache og friluftsmåleri for å hjelpa med å identifisera den store spelverda.[38] Takizawa sa at Jōmon hadde vore ein inspirasjon for dei gamle Sheikah-teknologiane og -arkitekturen i spelet, på grunn av mystikken rundt den perioden.[39] Landskapet i spelet var basert på stader i og rundt Kyoto, heimbyen til kreativt ansvarleg Hidemaro Fujibayashi, og var delvis designa av Monolith Soft, som hjelpte til med å formgje topografien i spelet.[40][41][42] Området spelaren byrjar spelet i var gjort til eit platå slik at spelaren kan sjå dei vidstrekte landskapa i verda.[43]

«Eg synest verkeleg at implementeringa av denne fysikkmotoren er ei stor utvikling for Zelda-serien. Måten fysikkmotoren underbyggjer alt i verda gjev verkeleg mange nye voner. Til dømes, i Breath of the Wild kan du koma over eit puslespel som gjer bruk av fysikken, og det vil vera fleire måtar å løysa det puslespelet på. Det opnar verkeleg opp mange nye voner, så det er ikkje berre ein måte å koma vidare i spelet på eller berre ein måte å løysa eit puslespel.»

Eiji Aonuma, produsent[22]

Breath of the Wild var det første hovudspelet i Zelda-serien der karakterane snakkar i mellomsekvensane, sjølv om Link held fram som ein stille hovudperson. Aonuma vart gripen den første gongen han høyrde ein karakter med røyst i spelet, og ville gje spelarane eit liknande inntrykk.[44] Utviklarteamet sette seg føre å ta opp røyster for alle mellomsekvensane, ikkje berre hovudsekvensane som opphavleg planlagt.[45][46] Nintendo sytte for røyster og undertekstar på åtte ulike språk.[d] Opphavleg kunne ikkje spelarane blanda og bytta språka og undertekstane[47], men Nintendo gav ut ei oppdatering i mai 2017 som lét ein velja språket på røystene.[48] Etter ein utviklingsperiode på fem år, var spelet klart til å publiserast den 3. februar 2017.[49] I samband med utgjevinga av spelet i Taiwan og Sør-Korea tidleg i 2018, gav Nintendo ut ei oppdatering av Nintendo Switch-utgåva som la til omsetjingar på tradisjonelt og forenkla kinesisk og koreansk.[e][50][51][52]

Det originale lydsporet var komponert av Manaka Kataoka,[f] Yasuaki Iwata og Hajime Wakai. Kataoka og Wakai hadde tidlegare arbeidd høvesvis med Zelda-spela Spirit Tracks og The Wind Waker.[53] Lydsporet var hovudsakleg skrive og framført på eit piano, med fokus på ambient musikk og lydar i staden for melodiøs og optimistisk musikk som i tidlegare Zelda-spel. Ifølgje Wakai, hjelpte dette med å gje «autentisitet» til miljøa i spelet og vart teke som ei utfordring av resten av lydteamet.[54]

Utgjeving[endre | endre wikiteksten]

Ein kiosk under E3 2016 med ein demo av Breath of the Wild

Aonuma ymta opphavleg at eit nytt Zelda-spel var under utvikling til Wii U i januar 2013 under ein Nintendo Direct-presentasjon. Han hevda at spelet ville utfordra konvensjonane i serien, som kravet til at spelarar må fullføra katakombar i ei fastsett rekkjefølgd.[55][56] Året etter introduserte Nintendo den visuelle stilen til spelet, med HD-oppløysning og cel-shading, i form av videoklipp frå spelet under pressekonferansen til selskapet under E3 2014.[57][58] Opphavleg hadde spelet planlagd utgjeving i 2015, men vart utsett tidleg det året og syna seg ikkje under E3 2015.[59][60] Shigeru Miyamoto, skaparen av Zelda-serien, stadfesta på nytt at spelet framleis var planlagt utgjeve til Wii U, trass i at den neste Nintendo-konsollen, Nintendo Switch, var under utvikling.[61] Spelet vart utsett att i april 2016 på grunn av problem med fysikkmotoren. Nintendo lét publikum spela Wii U-versjonen av spelet under E3 2016,[62] der dei òg kunngjorde undertittelen, Breath of the Wild.[63] CNET hevda at framvisinga ville «ta pusten frå ein»,[64] og Breath of the Wild var det mest omtalte spelet under E3 2016 på sosiale medium ifølgje Brandwatch, ei plattform som overvakar aktiviteten på sosiale medium.[65] Det var òg med på ei liste over dei beste spela ved E3 av Eurogamer,[66] GameSpot,[67] og GamesRadar+.[68][69] Under ein Nintendo-presentasjon i januar 2017 vart ein trailer vist fram som annonserte at spelet ville koma ut som ein lanseringstittel til Switch.[70]

Breath of the Wild vart utgjeve for både Wii U og Switch den 3. mars 2017.[71] Det var det siste Nintendo-spelet utgjeve til Wii U.[72] Switch-versjonen var tilgjengeleg i utgåver i avgrensa opplag, «Special Edition» og «Master Edition», som båe inkluderte ein «Sheikah Eye»-mynt, eit kart over spelverda, ein CD med lydspor frå spelet og ei bereveske for Switch-konsollen. «Master Edition» inkluderte i tillegg ein skulptur av sverdet Master Sword.[73][74][75] Ein «Explorer's Edition» av spelet vart utgjeven til Switch den 23. november 2017, som inneheldt eit dobbeltsidig kart og ei bok på hundre sider med historie frå spelet.[76] Spelet har ulike bilete på omslaget mellom dei nordamerikanske og europeiske utgåvene.[77] Ein samlepakke på fem CD-ar, med 211 lydspor frå spelet, vart utgjeven i Japan den 25. april 2018.[78]

Nedlastbart innhald[endre | endre wikiteksten]

Den 30. juni 2017 gav Nintendo ut eit «season pass» for to pakker med nedlastbart innhald (DLC): The Master Trials og The Champions' Ballad.[79][80] The Master Trials legg til spelmodusar, funksjonar og hjelpemiddel. I «Trial of the Sword»-utfordringa står spelaren ovanfor tre prøvingar, som femner høvesvis tolv, seksten og tjuetre rom. Kvart rom er fylt med fiendar som spelaren må nedkjempa før ein kan gå vidare. Kvart rom må fullførast før spelaren kan henta premien sin.[81] Spelaren startar utan noko utstyr og vil mista all progresjonen dersom Game Over-skjermen kjem til syne. Ved slutten av kvar prøving vil Master Sword verta oppgradert, slik at det kan valda meir skade og får eit sterkare blåskin. Når spelaren greier den tredje og siste prøvinga vil Master Sword få dobla åtaksstyrke og vil lysa blått. Den nedlastbare pakken legg òg til ein meir utfordrande vanskegrad, kalla «Master Mode», som mellom anna gjer fiendane ein rang sterkare.[82] Fiendane vil vera meir kjenslevare når Link smyg nært dei og vil sakte regenerera helsa si under kamp. Nye, svevande plattformer vil koma til syne ulike stader i verda, med fiendar ein kan kjempa mot og skattekister som premie. Funksjonen «Hero's Path» teiknar opp vegen spelaren har gått på kartet over spelverda, for å hjelpa ein å finna stader ein ikkje har utforska enno. Spelaren kan òg finna ein medaljong som lagrar den noverande plasseringa til Link og seinare kan transportera han til den same plasseringa til ei kvar tid. Nye hjelpemiddel femner korok-maska, som varslar spelaren når ein korok er i nærleiken, og andre kostyme knytte til tidlegare Zelda-spel.[83]

The Champions' Ballad vart utgjeven 7. desember 2017. Pakken legg til ein ny katakombe, meir historie, nytt utstyr og ekstra utfordringar,[80][84][85] i tillegg til Master Cycle Zero, eit framkomstmiddel likt ein motorsykkel som Link kan ri på etter å ha greidd dei naudsynte oppdraga.[86]

Ein «Complete Edition» av spelet med all DLC på spelbrikka vart utgjeven i Japan den 8. oktober 2021.[87]

Mottaking[endre | endre wikiteksten]

Aggregat av omtalar
Aggregat Poengsum
Metacritic (Switch) 97/100[88]
(Wii U) 96/100[89]
Omtalar
Publikasjon Poengsum
Destructoid 10/10[90]
Edge 10/10[91]
Electronic Gaming Monthly 9.5/10[92]
Eurogamer Essential[93]
Famitsu 40/40[94]
Game Informer 10/10[95]
Gamer.no 6/10[96]
Game Revolution 5/5 stars[97]
GameSpot 10/10[98]
GamesRadar 5/5 stars[99]
IGN 10/10[17]
Nintendo Life 10/10 stars[100]
NRK 6/6 stars[101]
Nintendo World Report 9.5/10[102]
Polygon 10/10[103]
VideoGamer.com 9/10[104]

Breath of the Wild vart utgjeve til kritikarros, der fleire kalla spelet eit meisterstykke[110] og eit av dei mest framståande dataspela noko sinne.[111][112] Ved kritikkaggregatet Metacritic var Breath of the Wild det høgst rangerte dataspelet i 2017[113] og har det høgste talet på omtalar med «perfekt» poengsum av noko spel nokon gong.[114][115][116] Publikasjonar innan dataspelindustrien inkluderte IGN,[117] GameSpot,[118] Polygon,[119][120] Entertainment Weekly,[121] Eurogamer,[122] Electronic Gaming Monthly,[123] GamesRadar+,[124] og Game Informer[125] rangerte Breath of the Wild som det beste spelet frå 2017. Ifølgje Metacritic toppa Breath of the Wild 18 lister over dei beste spela frå det førre tiåret, meir enn noko anna spel frå 2010-åra.[126]

Spelet fekk ros for dei open verd-baserte spelemekanikkane. Jose Otero i IGN skildra det som «eit meisterstykke i open verd-design» og «ei vedunderleg sandkasse full av mystikk, dusin på dusin av lokkande ting føre deg som berre tryglar om å utforskast.»[17] GameSpot kalla det det mest imponerande spelet Nintendo har laga, og skreiv at det «tek opp utformingar og mekanismar gjorde perfekte i andre spel og arbeider dei om for sine eigne føremål for å skapa noko heilt nytt, men som framleis kjennest typisk som eit Zelda-spel … Det er både ei atterkome til gamal form og eit sprang inn i eit uutforska territorium, og det overgår forventningane på båe frontar.»[98] Edge skreiv at verda i spelet var «ei absolutt og ubroten glede å gå seg vill i» og at «magien med å få tak i alle verktøya i byrjinga er kunnskapen om at løysninga på kvart problem allereie er til din disposisjon, og at du alltids kan endra taktikk».[91] Ifølgje Digital Trends gav evna til å klatra på alle overflater og å glideflyga langs kartet spelarar ein rørslefridom som «opna opp sjangeren, og tvinga utviklarane til å tenkja nytt om korleis spelarane interagerer med verda» og «visa ekstra omtanke for vertikal design.» I kontrast til «Ubisoft-aktige» spel som fyller kartet med punkt av interesse og mål, oppmodar den frie utforskinga i Breath of the Wild spelarane til å setja sine eigne mål, der ein markerer kartet med sine eigne oppdagingar som fungerer som «eit register over kva spelarane har oppnådd.»[127]

Ifølgje Kyle Orland i Ars Technica, «etter å ha brukt ei veke heilt nedsøkkt i den open verd-baserte nyvinninga av den velkjende Zelda-formularen, er det vanskeleg å gå attende til dei meir regelfaste tidlegare spela i serien».[128] Journalistar kommenterte uventa interaksjonar mellom elementa i spelet,[129][130][131] der utrulege augeblikk vart populære på sosiale medium.[132] Chris Plante i The Verge spådde at medan tidlegare spel med open verd hadde ein tendens til å innehalda føreskrivne utfordringar, ville Zelda påverka ein ny generasjon av spel med open problemløysning.[132] Digital Trends skreiv at nivået av eksperimentering i spelet lèt spelarar samhandla med og utnytta miljøet på kreative måtar, som resulterer i ulike «triks» som framleis vert oppdaga år etter utgjevinga.[127]

Kritikarar roste detaljnivået og innlevingsevna.[129][133] Kotaku rådde til å skru av UI-elementa til ros av dei indirekte signala som kontekstuelt indikerer same informasjon, som at Link skjelv i kulda og at punkt på kartet dukkar opp når ein bruker kikkerten.[133] Kritikarar kommenterte òg dei uventa kombinasjonsvonene av interaksjonar mellom Link, innbyggjarar, kjæledyr og fiendar,[129][130][131] der mange av dei vart delt mykje på sosiale medium.[132] Ei hyllest til den tidlegare Nintendo-presidenten Satoru Iwata, som døydde medan spelet var utvikla, fekk òg positiv mottaking.[129][134]

Jim Sterling var meir kritisk enn dei fleste og gav Breath of the Wild sju av ti mogelege poeng. Omtalaren kritiserte vanskegraden, varigskapen til våpena og nivådesignen, men roste den opne verda og variasjonen av innhald.[135] Anna kritikk fokuserte på den ujamne biletfrekvensen og den låge oppløysninga på 900p;[129][133] seinare oppdateringar av spelet bøtte på nokre av desse problema.[136][137]

Sal[endre | endre wikiteksten]

Breath of the Wild sette nye salsrekordar for ein Nintendo-lanseringstittel i fleire regionar.[138][139] I Japan selde Switch- og Wii U-versjonane 230 000 kopiar samanlagd den første veka etter lanseringa, der Switch-versjonen vart det mestseljande spelet utgjeve den veka.[140] I Storbritannia var Breath of the Wild det andre mestseljande spelet i handelen veka det kom ut, bak Horizon Zero Dawn, og vart det tredje mestseljande Zelda-spelet etter The Wind Waker og Twilight Princess.[141][142] I USA var Breath of the Wild det andre mestseljande spelet månaden det kom ut, etter Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.[143] Nintendo rapporterte at Breath of the Wild selde meir enn éin million kopiar i USA den månaden, 925 000 av dei til Switch – ein såkalla «attach rate» på 100%.[144][145][146][147] I april 2017 rapporterte Nintendo at spelet hadde selt 3,84 millionar kopiar verda over innan slutten av mars, 1,08 millionar til Wii U og 2,76 millionar til Switch, som overgjekk det globale salet av Switch-konsollar på 2,74 millionar i same perioden.[148] Nintendo-president Tatsumi Kimishima sa at «attach raten» til Breath of the Wild for Switch var «makelaus».[149] Innan mars 2019 hadde spelet selt 14,27 millionar kopiar globalt, 12,77 til Switch og 1,61 til Wii U, som gjer Breath of the Wild til det mestseljande spelet i Zelda-serien.[150][151] Totalt sal av Switch-versjonen nådde 25,80 millionar per 31. desember 2021.[152] Spelet har selt 1,69 millionar kopiar til Wii U.[153]

Æresprisar[endre | endre wikiteksten]

Etter demonstrasjonen av spelet under E3 i 2016, fekk Breath of the Wild fleire utmerkingar frå Game Critics Awards[154] og frå publikasjonar som IGN og Destructoid.[155][156] Det var oppført som eit av dei beste spela ved E3 av Eurogamer,[66] GameSpot,[67] og GamesRadar+.[68][69] I slutten av 2016 fekk Breath of the Wild to prisar under Gamescom,[157] og vann prisen for mest etterlengta spel under The Game Awards 2016.[158]

Etter utgjevinga har Breath of the Wild vunne fleire prisar ved The Game Awards 2017, mellom anna for årets spel og beste action-eventyrspel, og var nominert til beste musikk og beste lyddesign.[159] Under 21st Annual D.I.C.E. Awards i 2018 vann det prisen for årets spel i tillegg til andre prisar.[160]

Kulturell innverknad[endre | endre wikiteksten]

Kort tid etter utgjevinga av Breath of the Wild diskuterte journalistar og personar frå dataspelindustrien om korleis det ville påverka framtidige spel med open verd og Zelda-serien. Benjamin Plich, designar av Assassin's Creed: Unity og For Honor, sa at han trudde utviklarar ville henta inspirasjon frå fokuset på eksperimentell speling, og PC Gamer skreiv at spelet «[sette] ein standard resten av sjangeren burde leva etter.»

I åra etter utgjevinga har fleire spel og utviklarar sitert Breath of the Wild som ein inspirasjon. Desse inkluderer Genshin Impact, Ghost of Tsushima, Immortals: Fenyx Rising, Telling Lies og Halo Infinite. Likskapar har også vorte noterte mellom Breath of the Wild og andre open verd-titlar sidan lanseringa, inkludert Pokémon Legends: Arceus, Sonic Frontiers og Horizon Forbidden West. Ifølgje Digital Trends, har Breath of the Wild vorte eit populært samanlikningspunkt for spel med opne verder, som «nærmar seg «It's the Dark Souls of...» nivåar av klisjé.»

Suksessen til spelet vekte auka interesse for Wii U-emulatoren Cemu, ettersom Cemu-utviklarane raskt oppdaterte programvara til å køyra spelet med ein jamn biletfrekvens berre nokre veker etter lanseringa.

I september 2020 annonserte Nintendo Hyrule Warriors: Age of Calamity, eit hack and slash-spel i stil med Dynasty Warriors-serien, etter Hyrule Warriors frå 2014. Age of Calamity er ein «spin-off» av Breath of the Wild, med historia sett til 100 år tidlegare. Spelet vart utgjeve 20. november 2020 til Nintendo Switch.

Oppfølgjar[endre | endre wikiteksten]

Ein oppfølgjar til Breath of the Wild vart annonsert under E3 2019. Oppfølgjaren vart unnfanga då ein planlagde det nestlastbare innhaldet til Breath of the Wild; utviklarane kom opp med fleire idéar, derav nokre kunne ikkje implementerast på grunn av tekniske avgrensingar. Dei sette seg då føre å bruka desse idéane i eit nytt spel. Ifølgje Aonuma vil oppfølgjaren byggja på verda i originalen, med ei ny historie og nye spelelement, og er delvis inspirert av Red Dead Redemption 2. Fujibayashi vil halda fram i rolla som kreativt ansvarleg. Under E3 2021 var spelet annonsert til å koma ut i 2022, men i mars 2022 vart det utsett til våren 2023.[161] Undertittelen på oppfølgjaren, Tears of the Kingdom, vart avduka i september 2022 saman med endeleg utgjevingsdato den 12. mai 2023.[162]

Merknader[endre | endre wikiteksten]

 1. Med assistanse frå Monolith Soft
 2. Kjent i Japan som ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド (Hepburn Zeruda no Densetsu: Buresu obu za Wairudo)
 3. Gerudo, Goron, Hylian, Rito, Sheikah og Zora-rasane
 4. Språka femner engelsk, fransk, italiensk, japansk, nederlandsk, russisk, spansk og tysk. Den nederlandske utgåva har berre tekst og bruker røystene frå den engelske utgåva som standard, medan den spanske utgåva har to ulike spor med røyster for ulike regionar.
 5. Den kinesiske og koreanske lokaliseringa er berre med undertekstar og låner røystene på den japanske lokaliseringa som standard.
 6. Under jentenamnet hennar, Manaka Tominaga

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

 1. Arif, Shabana. «The Legend of Zelda: Breath of the Wild Now Has an Official Place in the Series' Timeline... Sort Of». IGN. Henta 6. august 2018. 
 2. Nintendo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. «Impa: Hyrule was then blossoming as a highly advanced civilization... the people thought it wise to utilize their technological prowess to ensure the safety of the land should Calamity Ganon ever return. They constructed... the Divine Beasts. They also built a legion of autonomous weapons called guardians.» 
 3. Nintendo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. «Impa: The Divine Beasts were piloted by four individuals of exceptional skill from across the land. And thus, the plan to neutralize Ganon was forged... The princess and the hero fought alongside these four Champions against this ancient evil. The Guardians were tasked with protecting the hero, as the Divine Beasts unleashed a furious attack... And when the hero wielding the sword that seals the darkness delivered his final blow, the princess used her sacred power to seal away Calamity Ganon.» 
 4. Nintendo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. «Impa: The history of the royal family of Hyrule is also the history of Calamity Canon, a primal evil that has endured over the ages. This evil has been turned back time and time again by a warrior wielding the soul of a hero and a princess who carries the blood of the Goddess. With the passage of time, each conflict with Ganon faded into legend. So listen closely as I tell you of this 'legend' that occurred 10,000 years ago.» 
 5. Nintendo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. «Princess Zelda's Research Notes: In the war against the Calamity 10,000 years ago... were the injuries so great as to necessitate such a facility?» 
 6. Nintendo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. «Princess Zelda: However, it's apparent that we still have much more to learn. To think, that Divine Beast was actually built by people...» 
 7. Nintendo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. «Cado: Our creations came to be viewed as a threat to the kingdom. The Sheikah became outcasts, forced into exile. Some, like us, chose to cast off our technological advances and strove to live normal lives.» 
 8. Nintendo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. «King Rhoam: There was also a prophecy. 'The signs of a resurrection of Calamity Ganon are clear, and the power to oppose it lies dormant beneath the ground'. We decided to heed the prophecy and began excavating large areas of land.» 
 9. Nintendo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. «King Rhoam: The princess, her appointed knight, and the rest of the Champions were on the brink of sealing away Ganon... But nay...» 
 10. Nintendo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. «King Rhoam: [Ganon] seized control of the Guardians and the Divine Beasts and turned them against us. The Champions lost their lives. Those residing in the castle as well. The appointed knight, gravely wounded, collapsed while defending the princess. And thus, the Kingdom of Hyrule was devastated absolutely by Calamity Ganon.» 
 11. Nintendo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. «King Rhoam: However, the princess survived... to face Ganon alone.» 
 12. Otero, Jose (14. juni 2016). «E3 2016: The Legend of Zelda: Breath of the Wild Might Be The Open World Zelda We Always Wanted». IGN. Ziff Davis. Arkivert frå originalen 14. juni 2016. Henta 14. juni 2016. 
 13. Tach, Dave (9. mars 2017). «Captured Memories: How to find all memory locations in Breath of the Wild». Polygon (på engelsk). Henta 4. november 2020. 
 14. Nintendo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. «Zelda: Although Ganon is gone, for now, there is still so much for us to do. [...] I believe in my heart, that if all of us work together, we can restore Hyrule to its former glory. Perhaps... even beyond. But it all must start with us.» 
 15. Pritchard, Tom (21. januar 2017). «Breath of the Wild Will Have an Alternate Ending». kotaku.co.uk. Future plc. Henta 21. januar 2017. 
 16. Plante, Chris (17. mars 2017). «Why Breath of the Wild is the future of blockbuster games». The Verge (på engelsk). Henta 19. november 2020. 
 17. 17,0 17,1 17,2 Otero, Jose (2. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild Review». IGN. Arkivert frå originalen 2. mars 2017. Henta 2. mars 2017. 
 18. Tach, Dave (2. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild beginner’s guide». Polygon (på engelsk). Henta 24. november 2020. 
 19. 19,0 19,1 Narcisse, Evan (14. oktober 2013). «The Man In Charge of Zelda Says He Wants to Keep Changing It». Kotaku. Gawker Media. Arkivert frå originalen 15. oktober 2013. Henta 20. juni 2014. 
 20. East, Thomas (23. januar 2013). «Zelda Wii U to rethink conventions of Zelda – will it be multiplayer?». Official Nintendo Magazine. Future. Arkivert frå originalen 23. juni 2013. Henta 20. juni 2014. 
 21. Dark Horse Books (2018), p. 416
 22. 22,0 22,1 22,2 Phillips, Tom (19. januar 2017). «The big Zelda: Breath of the Wild interview». Eurogamer. Arkivert frå originalen 14. desember 2017. Henta 17. mai 2018. 
 23. Kollar, Philip (16. juni 2016). «How The Legend of Zelda: Breath of the Wild is learning from Skyward Sword's haters». Polygon. Arkivert frå originalen 16. juni 2016. Henta 24. juni 2016. 
 24. Smith, Carly (O2013-10-01). «Zelda: A Link Between Worlds Will Depart From Conventions». The Escapist. Defy Media. Arkivert frå originalen 2. oktober 2013. Henta 20. juni 2014. 
 25. Schreier, Jason (13. juni 2014). «The New Zelda Might Not Have The Puzzles You Expect». Kotaku. Gawker Media. Arkivert frå originalen 14. juni 2014. Henta 20. juni 2014. 
 26. Kollar, Philip (15. juni 2016). «You can beat The Legend of Zelda: Breath of the Wild without finishing the story». Polygon. Arkivert frå originalen 16. juni 2016. Henta 16. juni 2016. 
 27. Newhouse, Alex. «How Skyrim Influenced Breath Of The Wild». GameSpot. Arkivert frå originalen 24. desember 2017. Henta 21. januar 2018. 
 28. Reeves, Ben (24. juni 2016). «Eiji Aonouma On Zelda's New Look And Why Nintendo Wasn't Inspired By Skyrim». Game Informer. Henta 5. januar 2021. 
 29. Oxford, Nadia (25. januar 2017). «New Interview Has Fans Worried Zelda: Breath of the Wild Doesn't Contain Traditional Dungeons». USgamer. Arkivert frå originalen 14. november 2020. Henta 5. januar 2021. 
 30. Peckham, Matt (15. juni 2016). «Next Link May Not Be a Girl, But He's Androgynous by Design». Time (på engelsk). Henta 21. januar 2022. 
 31. 31,0 31,1 Machkovech, Sam (1. mars 2017). «Nintendo used 8-bit Zelda engine to prototype Breath of the Wild». Ars Technica. San Francisco: Condé Nast. Arkivert frå originalen 4. mars 2017. Henta 9. mars 2017. 
 32. Staff (13. februar 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild devs are speaking at GDC 2017!». GDC News. UBM. Henta 13. februar 2017. 
 33. Dark Horse Books (2018), p. 423
 34. Otero, Jose (1. mars 2017). «Why Zelda: Breath of the Wild's Touchscreen Features Were Cut». IGN. Arkivert frå originalen 2. mars 2017. Henta 8. mars 2017. 
 35. Haywald, Justin (14. juni 2016). «Why Zelda: Breath of the Wild's Link is Right-Handed». GameSpot. Arkivert frå originalen 15. juni 2016. Henta 15. juni 2016. 
 36. 36,0 36,1 Hillier, Brenna (18. januar 2017). «How The Legend of Zelda: Breath of the Wild is better on Switch than Wii U». VG247. Arkivert frå originalen 1. mai 2017. Henta 24. mars 2017. 
 37. When docked, the Switch runs at 900p resolution, and when undocked, it runs at the screen's maximum 720p. The Wii U has the latter's maximum resolution. All versions run at 30 frames per second.[36]
 38. Peckham, Matt. «Why Nintendo Had to Destroy Tradition to Create the New 'Zelda'». TIME.com. Arkivert frå originalen 17. juni 2016. Henta 18. juni 2016. 
 39. Fujibayshi, Hidemaro (14. mars 2017). The Making of The Legend of Zelda: Breath of the Wild Video – The Beginning (video) (på japansk). 
 40. Reeves, Ben (20. juni 2016). «Monolith Is Helping Work On The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild». Game Informer. Arkivert frå originalen 15. juli 2016. Henta 13. juli 2016. 
 41. Casey. «Monolith Soft's Role In The Development Of The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Siliconera. Arkivert frå originalen 1. februar 2017. Henta 2. februar 2017. 
 42. Webster, Andrew (6. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild's map is based on Kyoto». The Verge. Arkivert frå originalen 7. mars 2017. Henta 6. mars 2017. 
 43. Dark House Books (2018), p. 223
 44. Kollar, Philip (21. juni 2016). «Why The Legend of Zelda: Breath of the Wild is getting voice acting and sci-fi elements». Polygon. Arkivert frå originalen 26. januar 2017. Henta 8. mars 2017. 
 45. Lopez, Jason (26. januar 2017). «Every cutscene in The Legend of Zelda: Breath of the Wild will have voice acting». GameZone. Henta 8. mars 2017. 
 46. Craddock, David (25. januar 2017). «Zelda producer says all cutscenes in Legend of Zelda: Breath of the Wild will feature voice acting». Shacknews. Arkivert frå originalen 1. februar 2017. Henta 8. mars 2017. 
 47. Frank, Allegra; Robinson, Nick (27. februar 2017). «How to play The Legend of Zelda: Breath of the Wild in nine languages». Polygon. Arkivert frå originalen 1. mars 2017. Henta 8. mars 2017. 
 48. Plunkett, Luke. «You Can Now Play Zelda: Breath Of The Wild With Japanese Vocals». Kotaku. Arkivert frå originalen 2. mai 2017. Henta 2. mai 2017. 
 49. Phillips, Tom (6. februar 2017). «Let's take a look inside Nintendo's Zelda: Breath of the Wild wrap party». Eurogamer. Arkivert frå originalen 6. februar 2017. Henta 7. februar 2017. 
 50. Dale, Laura Kate. «Nintendo is Localising Breath of the Wild into Chinese». Kotaku. Arkivert frå originalen 14. januar 2018. Henta 28. september 2017. 
 51. «한국닌텐도, 「젤다의 전설 브레스 오브 더 와일드」 한글판 2018년 초 정식 발매 결정!» (på koreansk). Nintendo of Korea press release. 27. september 2017. Arkivert frå originalen 27. september 2017. Henta 28. september 2017. 
 52. «任天堂(香港)有限公司決定將於2018年初正式發售 『薩爾達傳說 曠野之息』中文版!» (på kinesisk). Nintendo Taiwan press release. 27. september 2017. Arkivert frå originalen 27. september 2017. Henta 28. september 2017. 
 53. Greening, Chris (2. mars 2017). «Full sound team for Zelda: Breath of the Wild revealed». Video Game Music Online. Arkivert frå originalen 2. mars 2017. Henta 6. mars 2017. 
 54. «The Making of The Legend of Zelda: Breath of the Wild Video – Open-Air Concept». YouTube. Nintendo. 14. mars 2017. Arkivert frå originalen (Video) 24. oktober 2017. Henta 21. november 2017. 
 55. George, Richard (23. januar 2013). «New HD Zelda Revealed for Wii U». IGN. Ziff Davis. Arkivert frå originalen 26. januar 2013. Henta 16. juni 2014. 
 56. Lemon, Marshall (14. juni 2016). «Zelda: Breath of the Wild lets you skip ahead to later dungeons». VG24/7. Arkivert frå originalen 18. juni 2016. Henta 27. juni 2016. 
 57. Boxer, Steve (10. juni 2014). «Nintendo at E3: Zelda and Star Fox for Wii U a much-need shot in the arm». The Guardian. Arkivert frå originalen 10. juni 2014. Henta 21. juni 2015. 
 58. Farokhmanesh, Megan (10. juni 2014). «New Legend of Zelda game for Wii U coming in 2015». Polygon. Vox Media. Arkivert frå originalen 10. juni 2014. Henta 16. juni 2014. 
 59. McWhertor, Michael (27. mars 2015). «The Legend of Zelda Wii U delayed beyond 2015, skipping E3». Polygon. Vox Media. Arkivert frå originalen 28. mars 2015. Henta 28. mars 2015. 
 60. Otero, Jose (17. juni 2015). «E3 2015: Why Nintendo Didn't Show Zelda Wii U». IGN. Ziff Davis. Arkivert frå originalen 18. juni 2015. Henta 18. juni 2015. 
 61. Otero, Jose (16. juni 2015). «E3 2015: The Legend of Zelda Still Coming to Wii U». IGN. Ziff Davis. Arkivert frå originalen 17. juni 2015. Henta 28. juni 2015. 
 62. Farokhmanesh, Megan (25. mai 2016). «E3 2016 for Nintendo: Facts, rumors and speculation». Polygon. Vox Media. Arkivert frå originalen 25. mai 2016. Henta 17. juni 2016. 
 63. Brown, Peter. «New Zelda Game Gets Official Title». GameSpot. Arkivert frå originalen 17. juni 2016. Henta 16. juni 2016. 
 64. Kooser, Amanda (14. juni 2016). «New Legend of Zelda: Breath of the Wild trailer will take your breath away». CNET. CBS Interactive. Arkivert frå originalen 14. juni 2016. Henta 15. juni 2016. 
 65. Joyce, Gemma (15. juni 2016). «Social Media Reacts to E3 2016». Brandwatch. Arkivert frå originalen 19. juni 2016. Henta 15. juni 2016. 
 66. 66,0 66,1 Welsh, Oli (17. juni 2016). «Eurogamer's best of E3 2016». Eurogamer. Gamer Network. Arkivert frå originalen 20. juni 2016. Henta 20. juni 2016. 
 67. 67,0 67,1 Espineli, Matt (19. august 2016). «GameSpot Best of E3 2016 Awards». GameSpot. CBS Interactive. Arkivert frå originalen 19. juni 2016. Henta 20. juni 2016. 
 68. 68,0 68,1 «Our best games of E3 2016». GamesRadar. Future. 17. juni 2016. Arkivert frå originalen 20. juni 2016. Henta 20. juni 2016. 
 69. 69,0 69,1 «The E3 2016 awards». GamesRadar (Future). 17. juni 2016. Arkivert frå originalen 3. september 2016. Henta 11. september 2016. 
 70. Machkovech, Sam (13. januar 2017). «Legend of Zelda: Breath of the Wild will launch day-and-date with Nintendo Switch». Ars Technica. Condé Nast. Arkivert frå originalen 13. januar 2017. Henta 13. januar 2017. 
 71. Otero, Jose (17. juni 2016). «E3 2016: Why Zelda: Breath of the Wild Is Coming To Wii U And NX». IGN. Ziff Davis. Arkivert frå originalen 17. juni 2016. Henta 17. juni 2016. 
 72. Stark, Chelsea (19. januar 2017). «Legend of Zelda: Breath of the Wild will be the last Nintendo game for Wii U». Polygon. Vox Media. Arkivert frå originalen 19. januar 2017. Henta 19. januar 2017. 
 73. Frank, Allegra (13. januar 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild gets Switch launch day release date». Polygon. Arkivert frå originalen 14. januar 2017. 
 74. Dornbush, Jonathon. «The Legend of Zelda: Breath of the Wild Special, Master Editions Announced». IGN. Arkivert frå originalen 13. januar 2017. Henta 13. januar 2017. 
 75. «Switch vs. Wii U: All the Zelda: Breath of the Wild Differences». GameSpot. Arkivert frå originalen 27. januar 2017. Henta 18. januar 2017. 
 76. Carter, Chris (24. november 2017). «Official Zelda: Breath of the Wild 'Explorer's Edition' is out this week». Destructoid. Arkivert frå originalen 26. november 2017. Henta 5. desember 2017. 
 77. Yin-Poole, Wesley (13. januar 2017). «Let's compare and contrast the US and European Legend of Zelda: Breath of the Wild box art». Eurogamer (på engelsk). Gamer Network (Reed Exhibitions). Arkivert frå originalen 13. mars 2018. Henta 13. mars 2018. 
 78. Strawhun, Aiden. «Limited-Edition Zelda: Breath Of The Wild Complete Soundtrack Releasing This April In Japan». GameSpot. Arkivert frå originalen 4. mars 2018. Henta 4. mars 2018. 
 79. Kuchera, Ben (13. juni 2017). «See Zelda: Breath of the Wild's two expansions in action». Polygon. Arkivert frå originalen 14. januar 2018. 
 80. 80,0 80,1 Webster, Andrew (14. februar 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild is getting $20 worth of downloadable extras». The Verge. Arkivert frå originalen 14. februar 2017. 
 81. Parkin, Jeffrey (3. juli 2017). «Zelda Breath of the Wild guide: 17 tips for winning Trial of the Sword». Polygon. Arkivert frå originalen 3. juli 2017. 
 82. Hamilton, Kirk (18. juli 2017). «In Master Mode, Breath Of The Wild's Starting Area Is The Game At Its Best». Kotaku. Henta 22. november 2019. 
 83. Peckham, Matt. «Not Finishing 'Breath of the Wild' Just Got Easier». Time. Arkivert frå originalen 7. juni 2017. 
 84. Nintendo UK (7. august 2017), The Art of Legend of Zelda Series Masterclass, arkivert frå originalen 24. september 2017, henta 9. august 2017 
 85. Robinson, Martin (7. juli 2017). «In Breath of the Wild's The Champion's Ballad you will be playing as Link». Eurogamer. Arkivert frå originalen 12. juli 2017. 
 86. Pereira, Chris (7. desember 2017). «Zelda: Breath Of The Wild's Champions' Ballad DLC Launches Tonight». GameSpot. CBS Interactive. Arkivert frå originalen 8. desember 2017. Henta 7. desember 2017. 
 87. Craddock, Ryan (24. september 2021). «Zelda: Breath Of The Wild And Splatoon 2 Will Get New Physical Releases With DLC Included In Japan». Nintendo Life (på engelsk). Henta 24. januar 2022. 
 88. «The Legend of Zelda: Breath of the Wild for Switch Reviews». Metacritic. CBS Interactive. Arkivert frå originalen 3. mars 2017. Henta 2. mars 2017. 
 89. «The Legend of Zelda: Breath of the Wild for Wii U Reviews». Metacritic. CBS Interactive. Arkivert frå originalen 31. mars 2017. Henta 2. mars 2017. 
 90. Carter, Chris (2. mars 2017). «Review: The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Destructoid. Arkivert frå originalen 3. mars 2017. Henta 2. mars 2017. 
 91. 91,0 91,1 «The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Edge (Future) (304): 104–107. April 2017. 
 92. Schaefer, Emma (2. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild review». EGMNow. Arkivert frå originalen 2. mars 2017. Henta 2. mars 2017. 
 93. Welsh, Oli (2. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild review». Eurogamer. Arkivert frå originalen 3. mars 2017. Henta 2. mars 2017. 
 94. Romano, Sal (1. mars 2017). «Famitsu Review Scores: Issue 1474». Gematsu. Arkivert frå originalen 1. mai 2017. Henta 1. mars 2017. 
 95. Hilliard, Kyle (2. mars 2017). «A New Era Dawns On Zelda – The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch». Game Informer. Arkivert frå originalen 3. mars 2017. Henta 2. mars 2017. 
 96. Bjørnbekk, Andreas (13. mars 2017). «Anmeldelse: The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Gamer.no. Henta 20. februar 2022. 
 97. Leack, Jonathan (1. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild Review». Game Revolution. Henta 1. mars 2017. 
 98. 98,0 98,1 Brown, Peter (2. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild Review». GameSpot. Arkivert frå originalen 3. mars 2017. Henta 2. mars 2017. 
 99. Castle, Matthew (2. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild review: "It's taken 18 years, but Nintendo has done it again: this is the adventure game to beat."». GamesRadar+. Arkivert frå originalen 3. mars 2017. Henta 2. mars 2017. 
 100. Whitehead, Thomas (2. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild Review». Nintendo Life. Henta 2. mars 2017. 
 101. Hedenstad, Marte (14. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild». NRK. Henta 20. februar 2022. 
 102. Ronaghan, Neal (2. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild Review». Nintendo World Report. Henta 2. mars 2017. 
 103. Gies, Arthur (2. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild review». Polygon. Arkivert frå originalen 3. mars 2017. Henta 2. mars 2017. 
 104. Bell, Alice (2. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild Review». VideoGamer.com. Arkivert frå originalen 3. mars 2017. Henta 2. mars 2017. 
 105. Peckham, Matt (2. mars 2017). «Review: 'Breath of the Wild' Is a Masterpiece Zelda Game». Time. Arkivert frå originalen 28. mars 2017. Henta 24. mars 2017. 
 106. Morales, Aaron (14. mars 2017). «'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' Is a Masterpiece: EW review». Entertainment Weekly. Arkivert frå originalen 1. april 2017. Henta 24. mars 2017. 
 107. Otero, Jose (2. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild Review». IGN. s. 2. Arkivert frå originalen 21. mars 2017. Henta 24. mars 2017. 
 108. Leadbetter, Richard (3. mars 2017). «Zelda on Switch runs more smoothly in portable mode». Eurogamer. Arkivert frå originalen 6. mars 2017. Henta 24. mars 2017. 
 109. Gerardi, Matt; Purdom, Clayton (17. mars 2017). «Is The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild one of the best games of all time?». The A.V. Club. Henta 24. mars 2017. 
 110. Omtalarar som kalla spelet eit «meisterstykke» femner Time,[105] Entertainment Weekly,[106] IGN,[107] Eurogamer,[108] og The A.V. Club.[109]
 111. «The Legend of Zelda: Breath of the Wild Declared As The Greatest Game of All Time By EDGE Magazine». gamingbolt.com. Arkivert frå originalen 14. januar 2018. Henta 2. september 2017. 
 112. «Persona 5 Voted As The Greatest Game of All Time By Famitsu Magazine». gamingbolt.com. Arkivert frå originalen 14. januar 2018. Henta 2. september 2017. 
 113. «Best Video Games for 2017». Metacritic. CBS Interactive. Henta 29. august 2017. 
 114. Hillier, Brenna (8. mars 2017). «Zelda: Breath of the Wild has the most perfect review scores in Metacritics history». VG247. Arkivert frå originalen 4. april 2017. Henta 24. mars 2017. 
 115. Kuchera, Ben (2. mars 2017). «Zelda: Breath of the Wild is already one of the best-reviewed games of all time». Polygon. Arkivert frå originalen 18. mars 2017. Henta 24. mars 2017. 
 116. Schreier, Jason (2. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild: The Kotaku Review». Kotaku. Arkivert frå originalen 13. mars 2017. Henta 24. mars 2017. 
 117. «Best of 2017 Awards: Game of the Year». IGN. 20. desember 2017. Arkivert frå originalen 4. desember 2017. Henta 27. desember 2017. 
 118. Brown, Peter (20. desember 2017). «GameSpot's Game Of the Year 2017 – The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild». GameSpot. Arkivert frå originalen 2017-12. Henta 21. desember 2017. 
 119. Tach, Dave (15. desember 2017). «Our #1 game of the year: The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Polygon. Arkivert frå originalen 18. desember 2017. Henta 21. desember 2017. 
 120. Polygon staff (18. desember 2017). «The 50 best games of 2017». Polygon. Arkivert frå originalen 21. januar 2018. Henta 13. februar 2018. 
 121. Morales, Aaron; Abrams, Natalie (29. desember 2017). «The Year's Best Games». Entertainment Weekly (1496–97): 92–94. Arkivert frå originalen 3. juni 2018. Henta 27. desember 2017. 
 122. Eurogamer staff (30. desember 2017). «Eurogamer's Top 50 Games of 2017: 10–1». Eurogamer. Arkivert frå originalen 2017-12-31-12. Henta 30. desember 2017. 
 123. EGM staff (31. desember 2017). «EGM's Best of 2017: Part Five: #5 ~ #1». EGMNow. Arkivert frå originalen 7. januar 2018. Henta 14. januar 2018. 
 124. GamesRadar staff (22. desember 2017). «The best games of 2017: Page 3». GamesRadar+. Arkivert frå originalen 26. mars 2018. Henta 25. mars 2018. 
 125. Game Informer staff (4. januar 2018). «Game Informer's Best Of 2017 Awards». Game Informer. Arkivert frå originalen 8. januar 2018. Henta 5. januar 2018. 
 126. «Best Video Games of the Decade (2010-19)». Metacritic. 4. januar 2020. Henta 14. januar 2020. 
 127. 127,0 127,1 «What Makes an Open World Game Breath of the Wild-like?». Digital Trends (på engelsk). 23. desember 2021. Henta 5. januar 2022. 
 128. Orland, Kyle (3. mars 2017). «Breath of the Wild may be the best Zelda game ever». Ars Technica. Arkivert frå originalen 30. mars 2017. Henta 31. mars 2017. 
 129. 129,0 129,1 129,2 129,3 129,4 Oxford, Nadia (16. mars 2017). «Here Are the Coolest Things People Have Discovered About Zelda: Breath of the Wild». USgamer. Arkivert frå originalen 30. april 2017. Henta 24. mars 2017. 
 130. 130,0 130,1 Kuchera, Ben (8. mars 2017). «Zelda: Breath of the Wild definitely reacts when you play naked». Polygon. Arkivert frå originalen 9. mars 2017. Henta 8. mars 2017. 
 131. 131,0 131,1 Frank, Allegra (7. mars 2017). «Breath of the Wild would be a perfect game if you could just pet the dogs». Polygon. Arkivert frå originalen 8. mars 2017. Henta 8. mars 2017. 
 132. 132,0 132,1 132,2 Plante, Chris (17. mars 2017). «Why Breath of the Wild is the future of blockbuster games». The Verge. Arkivert frå originalen 24. mars 2017. Henta 24. mars 2017. 
 133. 133,0 133,1 133,2 Hamilton, Kirk (4. mars 2017). «If You're Playing Zelda: Breath Of The Wild, Turn Off The Minimap». Kotaku. Arkivert frå originalen 4. mars 2017. Henta 8. mars 2017. 
 134. Kuchera, Ben (15. mars 2017). «Zelda: Breath of the Wild's alleged Iwata tribute is beautiful». Polygon. Henta 24. mars 2017. 
 135. Sterling, Jim (12. mars 2017). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild Review – Broken Sword – The Jimquisition». www.thejimquisition.com. Henta 26. desember 2019. 
 136. «Zelda: Breath of the Wild patch improves frame rates». Polygon.com. 31. mars 2017. Arkivert frå originalen 1. april 2017. Henta 13. mai 2017. 
 137. «'Zelda: Breath of the Wild' patch improves docked Switch performance». endgadget.com. Arkivert frå originalen 17. april 2017. Henta 13. mai 2017. 
 138. 138,0 138,1 Dornbush, Jonathon (10. mars 2017). «What Does the Nintendo Switch, Breath of the Wild Launch Success Actually Mean?». IGN. Arkivert frå originalen 14. mars 2017. Henta 15. mars 2017. 
 139. In the Americas, the title surpassed Super Mario 64 as Nintendo's fastest-selling standalone launch game, not including titles included with consoles, such as Wii Sports. In Europe, Australia, and New Zealand, Breath of the Wild outsold even Wii Sports in its opening weekend.[138]
 140. Ashcraft, Brian (9. mars 2017). «The Nintendo Switch's First Week Game Sales In Japan». Kotaku. Arkivert frå originalen 30. mars 2017. Henta 24. mars 2017. 
 141. Parfitt, Ben (6. mars 2017). «Horizon Zero Dawn beats Zelda to No.1». MCV. Arkivert frå originalen 21. mars 2017. Henta 24. mars 2017. 
 142. Dayus, Oscar (6. mars 2017). «Top 10 UK Sales Chart: Horizon Zero Dawn Defeats Zelda: Breath Of The Wild». GameSpot. Arkivert frå originalen 9. mars 2017. Henta 30. juni 2017. 
 143. «Zelda: Breath Of The Wild outsells Horizon Zero Dawn in US». GameCentral. 21. april 2017. Arkivert frå originalen 28. juni 2017. Henta 30. juni 2017. 
 144. Gartenberg, Chaim (22. mars 2017). «The Xbox One is struggling because video game exclusives still matter». The Verge. Arkivert frå originalen 23. mars 2017. Henta 24. mars 2017. 
 145. Khan, Asif (14. mars 2017). «Nintendo has sold 1.5 million Switch Consoles According to SuperData». Shacknews. Henta 24. mars 2017. 
 146. Schreier, Jason (13. april 2017). «Nintendo Sells Nearly A Million Switches In The United States». Kotaku. Arkivert frå originalen 14. april 2017. Henta 13. april 2017. 
 147. Hidalgo, Jason. «Technobubble: Switch fastest-selling Nintendo system, Zelda Switch attach rate above 100%». Reno Gazette-Journal. USA Today. Henta 16. april 2017. 
 148. Makuch, Eddie (27. april 2017). «Nintendo Switch Ships 2.74 Million Units Worldwide». GameSpot. Henta 27. april 2017. 
 149. Sinclair, Brendan (28. april 2017). «Switch boasts 2:1 software tie ratio». GamesIndustry.biz. Arkivert frå originalen 28. april 2017. Henta 28. april 2017. 
 150. «Nintendo Reveals Impressive Sales of Switch and Zelda». GamePressure.com. Henta 4. mai 2019. 
 151. «Corporate Management Policy Briefing / Nine Months Financial Results Briefing for Fiscal Year Ending March 2018» (PDF). Nintendo. Henta 4. mai 2019. 
 152. «Top Selling title Sales Units». Nintendo. 31. januar 2022. Henta 8. februar 2022. 
 153. 2020CESAゲーム白書 (2020 CESA Games White Papers). Computer Entertainment Supplier's Association. 2020. ISBN 978-4-902346-42-8. 
 154. «2016 Winners». Game Critics Awards. July 2016. Arkivert frå originalen 1. juli 2014. Henta 5. juli 2016. 
 155. «Best of E3 2016 Awards». IGN. Ziff Davis. 17. juni 2016. Arkivert frå originalen 22. juni 2016. Henta 17. juni 2016. 
 156. Devore, Jordan (22. juni 2016). «And Destructoid's E3 2016 Game of the Show was...». Destructoid. Arkivert frå originalen 22. juni 2016. Henta 24. juni 2016. 
 157. Paget, Mat (19. august 2016). «Zelda: Breath of the Wild Takes Top Award at Gamescom». GameSpot. CBS Interactive. Arkivert frå originalen 20. august 2016. Henta 19. august 2016. 
 158. Makuch, Eddie (16. november 2016). «All the 2016 Game Awards Nominees». GameSpot. CBS Interactive. Arkivert frå originalen 18. januar 2017. Henta 18. november 2016. 
 159. Makuch, Eddie (8. desember 2017). «The Game Awards 2017 Winners Headlined By Zelda: Breath Of The Wild's Game Of The Year». GameSpot. Arkivert frå originalen 9. desember 2017. 
 160. Makuch, Eddie (14. januar 2018). «Game Of The Year Nominees Announced for DICE Awards». GameSpot. Arkivert frå originalen 17. januar 2018. Henta 17. januar 2018. 
 161. Nightingale, Ed (29. mars 2022). «The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 delayed until Spring 2023». Eurogamer. Henta 30. mars 2022. 
 162. Phillips, Tom (16. september 2022). «Here's how you pronounce Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo says». Eurogamer. Henta 4. oktober 2022. 

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]