Tjóðveldisflokkurin

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Tjódveldisflokkurin er det republikanske sjølvstendepartiet på Færøyane. Partiet ligg til venstre for sentrum i det politiske landskapet, og strir for færøyisk sjølvstende frå Danmark. Det vart skipa i 1948 som reaksjon på at Færøyane ikkje vart utropa som sjølvstendig stat etter at ei avrøysting om saka viste fleirtal for det i 1946. Partileiar har etter 1998 vore Høgni Hoydal. Partiet høyrer til Venstresosialistisk gruppe i Nordisk Råd.

Kjelde: Engelsk wikipedia

På verdveven: Heimesidene til Tjódveldisflokkurin