Tyrkisk (fleirtyding)

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Tyrkisk kan visa til:

  • Tyrkisk, språket som vert talt i Tyrkia.
  • Tyrkiske språk, ein språkfamilie som omfattar mange språk som vert talte i Asia og Europa.
  • Ein person eller ting frå Tyrkia.
  • Ein person som høyrer til folkeslaget tyrkarar.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.