Vektorprogrammet

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Vektorprogrammet er ein studentorganisasjon som arbeider for å auke motivasjonen og interessa for realfag i ungdomsskulen. Dette gjer dei ved å sende realfagsstudentar frå universitetet ut til ungdomsskulene i nærområdet. Studentane skal synleggjere kor morosamt og nyttig realfag er ved å bidra som rettleiarar og assistentar i skuletimane.

Historie[endre | endre wikiteksten]

Studenten Gard Fostad Moe kom opp med ideen om Vektorprogrammet som ei oppgåve i emnet teknologi og leiing i 2010. Dette tok linjeforeninga Nabla vidare, og starta Nablas initativ for hjelp i skolen. Prosjektet vart starta som eit pilotprosjekt på Blussuvoll ungdomsskule våren 2011. Til saman 24 studentar vart engasjerte som vektorassistentar til pilotprosjektet. Etter suksessen bestemte Arrkom i Nabla seg for å søke Forskningsrådet om midlar til vidareføringa av prosjektet, som då hadde fått namnet Vektorprogrammet. Søknaden vart avslått fordi linjeforeninga ikkje vart vurdert som eigna til å administrere eit slikt prosjekt. Hausten 2011 vart linjeforeningane Spanskrøret og Timini inkluderte i prosjektet, der kvar av dei tre linjeforeningane hadde sine eigne underavdelingar. Prosjektet gjekk parallelt i dei tre underavdelingane til og med våren 2012. Då vart det slått saman til eitt, stort prosjekt, og fleire linjeforeningar vart inkluderte.
Hausten 2011 vart samarbeidspartnarar henta inn for å halde prosjektet i live økonomisk. Samarbeidspartnarane var nødvendige for at Vektorprogrammet skulle halde fram med å vere eit gratis tilbod til skulane, og for at vektorassistentane ikkje skulle ha utgiter ved deltaking. I starten var Schibsted og Fokus Bank viktige samarbeidspartnarar, samt RENATEsenteret (Nasjonalt senter for realfagsrekruttering) som har vore den viktigaste bidragsytaren heilt frå byrjinga. <br\>

Tal på deltakande skular[endre | endre wikiteksten]

Prosjektet starta i Trondheim hausten 2010. Hausten 2013 ble prosjektet utvida til Noregs miljø- og biovitskaplege universitet i Ås. Videre ble programmet utvida til Universitet i Oslo, våren 2015 og til Universitetet i Bergen hausten det samme året. Her er ei oversikt over talet på deltakande skular i dei ulike regionene:

Semester Trondheim Ås Oslo Bergen
Våren 2011 1
Hausten 2011 6
Våren 2012 3
Hausten 2012 7
Våren 2013 10
Hausten 2013 15 1
Våren 2014 15 1
Hausten 2014 2
Våren 2015 15 1 3
Hausten 2015 13 3 2 2
Våren 2016 10 3 1 2
Hausten 2016 11 2 2 2
Våren 2017 11 2 2 3
Hausten 2017 11 1 3 3
Våren 2018 13 2 3 2
Hausten 2018 12 1 1 2

Målsetting[endre | endre wikiteksten]

Vektorprogrammet har som mål å:

 • Motivere og inspirere til realfag.
 • Motivere studentar til læraryrket.
 • Motivere studentar til vidare realfagsstudier.

Vektorprogrammet gir altså ikkje berre utbytte for elevane som får ekstra assistanse i skulekvardagen, men også for dei studentane som arbeider som vektorassistentar. Desse blir motiverte til å halde fram med realfagsstudia sine, og til å utforske læraryrket.

Hovudstyret[endre | endre wikiteksten]

Hovudstyret i Vektorprogrammet består per september 2018 av:

 • Leiar: Cornelia Bryhn
 • Nestleiar: Henrik Finsrud
 • Leiar ekspansjon: Vebjørn Bergsholm Bjørhovde
 • Leiar profilering: Batool Akbar
 • Leiar sponsor: Katarina Thraning
 • Leiar økonomi: Eirik Holmebukt
 • Leiar IT: Sigurd Totland

Team i Vektorprogrammet[endre | endre wikiteksten]

Evalueringsteamet[endre | endre wikiteksten]

Arbeider med å evaluere drifta av Vektorprogrammet. Arbeidsoppgåvene til teamet består i hovudsak av å gjennomføre undersøkingar med elevar, studentar og lærarar, samt å skrive prosjektrapportar.

Profileringsteamet[endre | endre wikiteksten]

Arbeider med å profilere Vektorprogrammet i ulike media, som TV, radio, aviser osb.

Rekrutteringsteamet[endre | endre wikiteksten]

Arbeider med å rekruttere nok studentar til å sende ut vektorassistentar til skulane Vektorprogrammet femnar om. Studentane vert rekrutterte for eitt og eitt semester. Rekrutteringsteamet har også ansvar for å arrangere faglege og sosiale arrangement for studentane.

Skulekoordineringsteamet[endre | endre wikiteksten]

Heldt kontakt med skulane og rekrutterer nye skular til prosjektet. Teamet set også opp ei plan for når kvar vektorassistent skal arbeide ved kvar skule, etter studenten sine ynskje.

Sponsorteamet[endre | endre wikiteksten]

Arbeider med å skaffe midlar slik at prosjektet kan gjennomførast.

Økonomiteamet[endre | endre wikiteksten]

Har ansvar for å føre rekneskap, setje opp budsjett og syte for transport for vektorassistentane.

Eksportteamet[endre | endre wikiteksten]

Arbeider med å eksportere prosjektet til nye regionar. Målet er å dekke nedslagsfelta til alle universiteta i Noreg. Arbeider for tida med å utvide prosjektet til Oslo innan 2015.

Studiemotiverande tiltak[endre | endre wikiteksten]

Vektorprogrammet sitt rekrutteringsteam arrangerer faglege og sosiale arrangement for studentane ved universitetet. Døme på tiltak er:

 • Populærvitskaplege foredrag med t.d. Jo Røislien, Andreas Wahl, Knut Jørgen Røed Ødegaard og James Grime.
 • Workshops, som t.d. matematisk juleverkstad, om vidareutvikling av Vektorprogrammet og loddekurs.
 • Løyver midlar til linjeforeningsaviser.
 • Tavleskrivekurs.
 • Eksamensforelesningar.
 • Spelkveldar.
 • Pizzasamlingar.
 • Julegraut.
 • Hytteturar.
 • Kino.

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]

Vektorprogrammet i media