Verk om Henrik Wergeland

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Verk som gjeld Henrik Wergeland. Sjå òg verk av Henrik Wergeland.

Litteratur[endre | endre wikiteksten]

Presentasjonar med med vekt på det biografiske
 • Lassen, Hartvig, 1866: Henrik Wergeland og hans Samtid
 • Wergeland, Nicolai 1889 Optegnelser til H. Wergelands levnedsbeskrivelse meddelt ved Albert H. Collett
 • Vullum, Erik, 1881: Henrik Wergeland i Digt og Liv En historisk skitse
 • Skavland, Olav, 1892:Henrik Wergeland -Afhandlinger og Brudstykker - (utg. av Skavlands hustru)
 • Koht, Halvdan, 1908: Henrik Wergeland Ei folkeskrift
 • Møller, Herluf, 1915: Henrik Wergeland. I omsetjing til nynorsk av Sven Moren 1947, litt forkortet. Tilrettelagt av Rolv Thesen
 • Beyer, Harald, 1945: Henrik Wergeland (en biografi).
 • Amundsen, Leiv, 1977: Henrik Wergeland: 17. juni 1908–12. juli 1845
 • Heiberg, Hans; Så stort et hjerte (en biografisk skisse)
 • Ustvedt, Yngvar. 1994 Henrik Wergeland : en biografi. Gyldendal, ISBN 82-05-21975-3.
 • Norsk biografisk leksikon. Wergelandbiografiane er skrivne av Halvdan Koht (1. utg.) og Leiv Amundsen (2. utg.)
 • Amundsen, Leiv: Innledningane og kommentarane i folkeutgåva av Henrik Wergelands skrift i 8 bind
 • Rolf Nyboe Nettum 1992:Fantasiens regnbuebro (artiklar, også biografiske)
 • Roger Trondstad 2003: Henrik Wergelands barndom i Kristiansand
 • John Herstad 2008: "Archivaren, - Gud bevar'en!" : Henrik Wergeland som riksarkivar (Ei bok som ryddar kraftig opp i nokre grunnlause Wergelandmytar.)
 • Uthaug, Geir (2008), Et verdensdyp av frihet, ein biografi som set den romantiske diktaren i sentrum
 • Odd Arvid Storsveen 2008: Mig selv, ein biografi med vekt på Wergeland som historikar og politikar, men som og går inn på diktinga
Wergelands biografi med vekt på prosessane
 • Laache, Rolv 1930 Henrik Wergeland og hans strid med prokurator Praem b. I 1828–31, b. 2 1831–1837, b. 3 1837–1835. (Verket står i ei særstilling. Det gir mykje meir enn tittelen lovar, m.a. om «Torvslaget», og legg fram verdfull biografisk dokumentasjon)
Framstillingar som tek for seg heilskapen i forfattarskapen
 • Troye, Vilhelm, 1908: Henrik Wergeland i hans digtning
 • «Norsk litteraturhistorie» ved Bull og Paasche. Wergelandbandet er skrive av Fredrik Paasche.
 • Beyer, Harald, 1952: Wergelandkapittelet i Norsk litteraturhistorie
 • Thesen, Rolf, 1953: Om Wergeland i Diktaren og bygda b. 1, s. 23–30, i b. 2, 1955 s. 50ff og i b. 3. 1965: s. 38–54
 • Beyer, Harald og Edvard 1963, –70, –78, –96: «Henrik Wergeland» i Norsk litteraturhistorie s. 134–149.
 • Kabell, Aage, 1956–57, Wergeland b. I Barndom og ungdom og II Manddommen
 • Beyer, Edvard 1974: «Henrik Wergeland En dikter av verdensformat» i Norges litteraturhistorie b. 2, s. 75–235
 • Andersen, Per Thomas, 2001: «Henrik Arnold Wergeland» i Norsk litteraturhistorie s. 180–189
 • Havnevik, Ivar, 2002: «Høyromantikk i Norge. Henrik Wergeland 1808–45)» i Dikt i Norge s. 174–211
 • Storsveen, Odd Arvid, 2004: En bedre vår: Henrik Wergeland og norsk nasjonalitet (Ei avhandling skriven av ein historikar, men som også går inn på diktinga)
Avhandlingar med vekt på Jan van Huysums Blomsterstykke
 • Ystad, Vigdis 1975; «kunstfilosofien i Jan van Huysums Blomsterstykke», Edda
 • Michaelsen, Aslaug Groven 1977 Den gyldne lenke (med grundige analysar av Jan van Huysums Blomsterstykke og Eivindvig)
 • Helland, Frode. Voldens blomster? : Henrik Wergelands Blomsterstykke i estetikkhistorisk lys. Universitetsforlaget, 2003 ISBN 82-15-00201-3
Avhandlingar om verdsdiktet
 • Skavland, Olav, 1892: Skabelsen, Mennesket og Messias (i 'Afhandlinger og Brudstykker', s. 38–156))
 • Haakonsen, Daniel 1951: Skabelsen i Wergelands diktning. Inneheld og analysar av einskilddikt
 • Moen, Svein Roald 1988: Skapelse, fall og frelse (Om Førsteutforminga av verket)
 • Myhren, Dagne Groven, 1991: Kjærlighet og Logos (om det kosmologiske verdsdiktet i båe utformingar, analyse ogsamanlikning med idehistorisk perspektiv)
Enkeltstudiar
 • Krogness, J.R.:Tro og detailleret Fremstilling af Det berømte Theaterslag i Christiania den 28de januar 1838, trykt paa Axelsens Forlag i 1838. (Om Campbellerslaget/Campbellerfeiden)
 • Skavlan, Olaf, 1882: Kampen mellem Wergeland og Welhaven : 1828–1838 (i 'Afhandlinger og Brudstykker s. 156–199
 • Koht, Halvdan, 1908: «Studenterliv i Wergelandtiden», Samtiden
 • Wallem, Fredrik, 1916: Det norske Studentersamfund gjennem 100 år b. 1 (bl.a. om Torvslaget og Stumpefeiden)
 • Beyer, Harald, 1926 Nicolai Wergelands kommentar til 'Den engelske Lods'
 • Benterud, Aagot, 1943: Henrik Wergelands religiøse utvikling En litteraturhistorisk studie
 • Hagemann, Sonja, 1960: Henrik Wergelands hustru Amalie Sofie Bekkevold : 1819–1889
 • Hagemann, Sonja, 1964: Hjertets geni : Henrik Wergelands diktning for barn
 • Myhren, Dagne Groven, 1966: «Paa Sygelejet» av Henrik Wergeland – en litterær analyse, Den høgre skolen 1966:3
 • Modalsli, Tone, 1967: «Henrik Wergeland: Den første Omfavnelse» (i Et festskrift fra studentene til professor Daniel Haakonsen
 • Myhren, Dagne Groven, 1967: Henrik Wergeland: De to Elskerinder I: Et festskrift fra studentene til Daniel Haakonsen.
 • Haakonsen, Daniel, 1974: «Eros i Henrik Wergelands dikting» (i Den Platonske kjærlighetstanke gjennom tidene s. 193–201, red. Tore Frost og Egil A. Wyller
 • Hagemann, Sonja, 1975; Henrik Wergelands mor Alette Dorothea Thaulow
 • Hagemann, Sonja, 1978: Vinterblommer i barnekammeret : Henrik Wergelands samlede barnediktning
 • Myhren, Dagne Groven, 1983 Komposisjon og meningsmønster i Henrik Wergelands dikt «Følg Kaldet», artikkel i Edda.
 • Fægri, Knut, 1988: Dikteren og hans blomster Florula Wergelandiane
 • Myhren, Dagne Groven, 1991: «Wergeland i dikt og preken». I Bibelen i Norge
 • Aarnes, Sigurd Aa, 1991: Og nevner vi Henrik Wergelands navn Wergelandkultusen som nasjonsbyggende faktor (Om wergelandresepsjonen)
 • «Henrik Wergeland og mytene om ham». I: Edda 4/1992. (Omtale av Sigurd Aarnes: Og nevner vi Henrik Wergelands navn 1991. Svar frå Aarnes i same nr; gjensvar i Edda 2/1993)
 • Sandhei Jacobsen, Yngve (red.), 2000: Bevegelser i skrift : bidrag til lesningen av Henrik Wergeland. Cappelen akademisk forlag, ISBN 82-02-19679-5
 • Myhren, Dagne Groven 2002 «Henrik Wergelands Jesus», Radioforedrag i NRK P2-akademiets serie b. , s. 136–149
 • Myhren, Dagne Groven 2006: «Religiøs toleranse i Henrik Wergelands ånd», radioforedrag fra 2005, trykt i NRK P2-akademiets serie b. XXXVI s. 36–50
 • Thon, Jahn Holljen og Lombnæs, Andreas G. (red), 2008, Bedre Tiders Morgenrøde : Utopi og modernitet hos Henrik Wergeland(ni artiklar av ulike forfattarar, mellom anna fire artiklar om skodespeldiktaren med særleg vekt på Den indiske Cholera', Barnemordersken og Irreparabile Tempus. Andre emne: tilhøvet til det nasjonale, tilhøvet til musikk og plassen hans i norsk skule i dag), Novus forlag
 • Kydland, Anne Jorunn, Myhren, Dagne Groven og Ystad, Vigdis, 2008; Henrik Wergeland : Såmannen (10 artiklar av ulike forfattarar som tek opp diktinga for born, Wergelands tru, åndelære og erkjennelsesteoretiske posisjonar, innsatsen som historikar og folkeopplysar, skodespeldiktaren, tilhøvet til Ole Bull, Wergelandresepsjonen i norsk musikksoge og arbeidet for jødane), Aschehoug

Stilstudiar

 • Jæger, Herman 1914: «Synsbilledet i Wergelands ungdomsdigtning», Edda II
 • Skard, Sigmund: Om «Lodsverset»
 • Krohn-Hansen, Arne 1963: «Forholdet mellom gjenstand og bilde i Wergelands dikting», Edda
 • Lie, Hallvard: Om Wergelandtrokeen i Norsk verslære
Om Digte. første Ring
 • Mæland, Odd Martin: Eros og Mytos
 • Myhren, Dagne Groven, 1974Blomsten og stjernen (Kritisk imøtegåing av Mælands bok).
 • Dvergsdal, Alvhild 1991: Klassiske mønstre i Henrik Wergeland, Digte. I. Ring
 • Forelskelse og diktersyner hos Henrik Wergeland 1997, NRK-foredrag fra 1995, trykt i P2-Akademiets serie bind G
Om farsane
 • Skavland, Olav 1892: «Siful Sifadda. Wergelands satiriske og polemiske digtning» (i 'Afhandlinger og Brudstykker' s. 211–17)
 • Michaelsen, Aslaug Groven 1987 «Om Smag og Behag» En undersøkelse av Henrik Wergelands farsediktning, bind I
 • Michaelsen, Aslaug G. 1988: Papegøien En undersøkelse av H.Wergelands farsediktning, bind II
 • Michaelsen, Aslaug G. 2002 «Irreparabile Tempus» En undersøkelse av H.Wergelands farsediktning bind III
 • Michaelsen, A.G. 1995: Vinægers Fjeldeventyr(s. 52–68, i Velkommen til samarbeid bind III
 • Nettum, Rolf Nyboe 1992, om farsene i Fantasiens regnbuebro s. 54–134
Estetisk debatt om Wergelands dikting
 • Welhaven, 1832: Henrik Wergelands Digtekunst og Polemik ved Aktstykker oplyste (Også i diverse av Welh.s samlede skrifter)
 • Wergeland, Nicolai, 1833: Retfærdig Bedømmelse af Henrik Wergelands Poesie og Karakteer. Ny utgåve 1995, med Innleiing og kommentarar ved Dagne Groven Myhren, utg. v. Det norske språk- og litteraturselskap.
 • Beyer, Edvard, 1990: «Kulturkamp og litteraturkritikk 1830–1840» (i Norsk litteraturkrtitikks historie Bind 1: 1770–1940 s. 59–137)
Oppdragelsesprinsipp, skrivne med tanke på Henrik Wergeland og søskena hans

Wergeland, Nicolai 1998: Henricopoedie: Kortfattede Love over Opdragelsen fra den spædeste Alder: en Lommebog for Forældre

Pedagogisk om Wergeland
 • Haakonsen, Daniel, 1965: Wergeland, Welhaven : dikt, presentert for gymnasiaster
 • Myhren, Dagne Groven 1979: «Henrik Wergeland for barn» i Vi Foreldre 2/79
Minne om Henrik Wergeland
 • Collett, Camilla 1863: I de lange Nætter
 • Knudsen, Wilhelmine 1946: Minner fra Eidsvoll i Werglandtiden
 • Tønsager, Hans 1897: Bardoms- og ungdomsminder om Henrik Werglandeland
Lokalhistorisk om Wergeland
 • Nyboe Nettum, 1992: «Henrik Wergeland på hjemlige trakter» (I Fantasiens regnbuebro s. 11–54)
 • Eirik Sundli 1942/2006: Henrik Wergeland og Eidsvoll
Til framføring på scena – om Wergelands liv og dikting
 • Halle, Barthold, 1991: Roser i ørkenen
Omsetjingar
 • Galtung, Ragnhild (red.), 1993: The Army of Truth Selected Poems by Henrik Wergeland translated by Anne Born, G. M. Gathorne-Hardy and I. Grøndahl. Introduction by Dagne Groven Myhren
Lydbok

Dommersnes, Liv (2008), Henrik Wergeland : Dikt i utvalg (i alt 17 dikt), Lydbokforlaget.no