Vern mot CBRNE

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Vern mot [krigføring med] CBRNE-middel, eller vern mot masseøydeleggingsvåpen,[1] er vern mot [krigføring med] «kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, nukleært materiale»[2][3] eller «detonering av konvensjonelle eksplosiver tilsatt radioaktivt materiale» [, såkalla] skitne bomber (dirty bombs).[4]

ABC-vern er ein etablert våpenart i Forsvaret og kategoriserast som stridsstøtte saman med ingeniørstyrkar i Noreg. Bokstavane ABC står for Atomvåpen, Biologisk våpen og Kjemisk våpen som til saman utgjer ABC-våpen. [5]ABC-vern er vern mot fiendtleg bruk av slike våpen.

Danmark[endre | endre wikiteksten]

«Ingeniørregimentet, Forsvarets Ingeniør- og CBRN-center (Skive)» fins i Danmark.[6]

Noreg[endre | endre wikiteksten]

Forsvaret har eigen skule (FABCS) i denne våpenarten på Sessvollmoen.[7]

Ingeniørbataljonen på Skjold[endre | endre wikiteksten]

Eit CBRN-kompani fins (2014) hjå Ingeniørbataljonen (på Skjold), skreiv Forsvaret i 2014.[8]

«Som ingeniørsoldat får du fagopplæring [... , mellom anna om] CBRN og miljøvern: Søk, påvisning, rens, rapportering, varsling av kjemisk, biologisk og radioaktiv forurensning. [... Blant stillingene i bataljonen fins] CBRN-soldat », skriv (2018) nettstaden til Forsvaret.[9]

Russland[endre | endre wikiteksten]

Dei Russiske vernestyrkar mot masseøydeleggingsvåpen (russisk: Войска́ радиацио́нной, хими́ческой и биологи́ческой защи́ты Вооружённых сил Росси́йской Федера́ции) er del av Den russiske hæren; Namn på engelsk er Nuclear, Biological and Chemical Protection Troops of the Russian Armed Forces eller Troops of Radiological, Chemical and Biological Defence (RChBD).[10]

Sjå òg[endre | endre wikiteksten]

Referansar[endre | endre wikiteksten]

  1. https://www.ffi.no/no/Om-ffi/Documents/Aarsrapport_2009.pdf . Vitja 2018-07-18. «Beskyttelse mot masseødeleggelsesvåpen (CBRNE)»
  2. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-cbrne-beredskap/id2513675/ . Vitja 2018-07-18
  3. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fd/budsjettdokumenter/ivb_forsvarsbudsjettet-2009.pdf . Vitja 2018-07-18. S. 23. «Vern mot kjemiske-, biologiske-, radiologiske- og atomstridsmidler (CBRN-vern) [...] godt organisert CBRN-vern, dvs. vern mot masseødeleggelsesmidler»
  4. https://www.fylkesmannen.no/contentassets/4291d15ff7c74dccb2bc217b3e2617c7/radioaktiv-straling-stralekilder-og-helsefare---helge-opdahl-cbrne-senteret---020615.pdf . S. 13. Vitja 2018-07-18
  5. https://www.allkunne.no/framside/samfunn-politikk-og-naringsliv/millitare-og-forsvar/militare-omgrep/abc-vern/151/3340/
  6. https://www2.forsvaret.dk/OMOS/ORGANISATION/HAEREN/ORGANISATION/Pages/default.aspx
  7. http://folkogforsvar.no/leksikon/a/abc-skole
  8. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eMngjdHAPvgJ:https://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/haren/ingeniorbataljonen+&cd=9&hl=en&ct=clnk&gl=no
  9. https://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/haren/ingeniorbataljonen . Vitja 2018-07-17
  10. «NBC Protection Troops». Ministry of Defence of the Russian Federation. Henta 17. juli 2018.