Wikipedia-diskusjon:Gode artiklar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Kor stemmer ein på dei gode artiklane? Mariule 14. mai 2006 kl. 17:57 (UTC)

Gode artiklar-prosjektet har ikkje kome so godt i gong enno her på nynorsk, det er kanskje berre 2 gode artiklar her?.Ei røysteside er ikkje oppretta enno, men eg foreslårat det vert ei underside til Wikipedia:Gode_artiklar, til dømes Wikipedia:Gode_artiklar/Røysting . Er det artiklar du vil foreslå som "God artikkel"? Hogne 14. mai 2006 kl. 18:07 (UTC)

Kopiert inn frå Wikipedia:Samfunnshuset av Ranveig 22. mai 2006 kl. 17:35 (UTC)

Anbefalte artiklar[endre wikiteksten]

På Wikipedia finst det eit multispråkleg samarbeid om «anbefalte/tilrådde/utvalde artiklar» (engelsk: featured articles). Bokmålswikipedia er allereie med der. No er det kanskje skrive gode nok artiklar på Nynorsk wikipedia (som ikkje er omsette frå andre språk) til at me òg kan bidra til det samarbeidet?
--Verdlanco\ordskifte 27. april 2006 kl. 07:17 (UTC)

Eg synes at tilrådde artiklar er noko som ser ut til å fungere veldig bra på bokmåls-wikipediaen. Det er også veldig bra å ha stjernelink mot dei artiklane på framande språk som er sers gode. Me i norden forstår jo mange wiki-språk. ....og enkelte artiklar er best her på nynorsk-wikipediaen! Hogne 27. april 2006 kl. 11:55 (UTC)
Eg meiner at dette var oppe for ei stund sidan, men då lagt førebels på is. Eg er no einig med Hogne, sjølv om me har få artiklar, har me mange gode artiklar. Eg trur det kan vere god reklame for Nynorsk Wikipedia å bli med. --Anders 27. april 2006 kl. 13:29 (UTC)
Er det noko krav at ein artikkel ikkje kan vera omsett frå eit anna språk? To av artiklane eg har arbeidd mest med er «Α₁-antitrypsinmangel» og «Jødedommen». Den førstnemnde er opphavleg ei omsetjing frå engelsk som så har vorte gjennomgåande utvida og endra; den andre er ein artikkel som opphavleg var henta over hit frå Bokmålswikipediaen og som seinare har vorte kraftig utvida med utgangspunkt primært i den engelske artikkelen. Artikkelen «Jul» er i større grad eit «reint» nynorsk produkt. Alle desse tre falla viser ei av hovudstyrkene med Wikipedia: Artiklane blir skrivne på dugnad; — ein dugnad som svært ofte går på tvers av språk- og landegrenser. Ei ordrett omsetjing vil oftast utvikle seg vidare og kjapt bli ein fullverdig «lokal» artikkel. Alt i alt trur eg at det viktige er å sjå om artikkelen er god heller enn om artikkelen er skriven utan omsetjing frå andre wikipediaer. Andre syn på dette? -- Olve 27. april 2006 kl. 19:00 (UTC)
Eg meinar det er sjølvsagt at «Α₁-antitrypsinmangel» og «Jødedommen» skal bli tilrådde artiklar hjå oss!! Hogne 27. april 2006 kl. 19:10 (UTC)

Etter å ha titta litt på bokmåls-Wikipediaen har eg nokre kommentarar:

  1. Kvifor utmerka og anbefalt? Me klarar oss vel med ei gruppe?
  2. Torer me å vera kritiske nok? Eg tok stikkprøver på artiklane der (på dei emna eg veit noko om), fleire var skjemma av dårleg språk og stoff som ikkje var med. Eg trur ikkje det treng vera så mykje betre hos oss, det er vanskeleg å lesa korrektur på eigen tekst. Og er me mange nok på dei einskilde emneområda til å sjå tema som er gløymt i teksten?
  3. Kan me sette ned nokon kriteriar som skal oppfyllast for at ein artikkel skal bli tilrådd? T.d. kan eg tenkje meg at bruk av kjeldetilvisingar er eit slikt kriterium.
  4. Eg trur dei beste artiklane er gode nok, særleg om me tar ein runde eller fem til og pussar på dei.

--Ekko 27. april 2006 kl. 20:56 (UTC)

Einig med Ekko. Kriterium bør inkludere gjennomsiktig kjeldebruk og solid(e) kjeldetilvising(ar) (inkludert når kjelda er ein artikkel frå ein annan wikipedia) med god formatering. Det bør vera ein innleiingsbolk som gjev ei enkel innføring for den som ikkje kan/vil lesa heile artikkelen. Stoffet bør taka utgangspunkt i akademisk velfunderte og dokumenterte hovudsyn der dette er relevant og ikkje i strid med nyare, solid underbygde funn. I den sistnemnde typen fall bør både konvensjonelt syn og nyare, meir kontroversielt syn inkluderast i artikkelen på ein open og oversiktleg måte. Vinklinga bør vera global heller enn lokal (skriv gjerne om lokale ting, men ikkje framstill dei som universelle; lokale synspunkt på globale ting skal heller ikkje framstillast som universelle). Språkføringa bør vera ledig og ikkje prega av dansk kansellistil. Skrivefeil bør det definitivt ikkje vera for mange av. Ein artikkel om eit språk bør ikkje berre handle om sosiologiske, politiske eller litterære faktorar, men bør vise noko om sjølve språket òg. Ein medisinsk artikkel bør inkludere ei orientering om plassering innanfor såvel prekliniske (anatomi, fysiologi) som kliniske (diagnostikk, epidemiologi, behandling) emne. Ein religionsartikkel bør innehalde samanlikning med liknande konsept/fenomen/objekt i andre disiplinar innanfor og utanfor religionsfaget (Sjemá‘ Jisraél bør innehalde ei samanlikning med t.d. Sjahádah). Ein ideologisk artikkel bør innehalde ei sakleg samanlikning med andre politiske ideologiar. Og så vidare...! :-] Olve 27. april 2006 kl. 21:30 (UTC)

Flott, dette har eg tenkt på ei stund! Kvifor ikkje rett og slett kalla artiklane «Gode artiklar»? Det er jo det dei skal vera. Eg har lagt inn ei liste eg har jobba litt med tidlegare, og fletta inn Olve sine kriterium på, Wikipedia:Gode artiklar -- ho kan sjølvsagt flyttast. Og flikkast på. -- Ranveig 28. april 2006 kl. 06:44 (UTC)

Bra! Jau, rett og slett «Gode artiklar». Og sjekklista er god, klarar me det blir det fint. Og gyv me laus fleire på mogelege artiklar blir det lettare å nå alle kriteria. Jau! Lat oss! Gjera dette! --Ekko 28. april 2006 kl. 07:12 (UTC)
«Gode artiklar»! He he, dét namnet var eit fint Columbi egg! Teeth.png
Men kanskje me heller skal leggja ei liste med dei gode artiklane under tittelen Wikipedia:Gode artiklar, og flytta kriteria til Wikipedia:Kriterium for gode artiklar (evt. Wikipedia:God artikkel)?
I tillegg gjer eg framlegg om eit «venterom» på Wikipedia:Kandidatar til «Wikipedia:Gode artiklar», slik dei mellom anna har på tysk!
--Verdlanco\ordskifte 4. mai 2006 kl. 08:08 (UTC)
Ja. --Ekko 4. mai 2006 kl. 09:57 (UTC)

Slutt på kopi frå [[Wikipedia:Samfunnshuset]].


Når me kallar dei beste artiklane våre for Gode artiklar, skal me då ha interwikilenkjer til en:Good articles (som tilsvarar den tyske sida det no ligg interwiki til), eller til en:Wikipedia:Featured articles (som er det engelske motstykket til våre gode artiklar)? Eg berre spyr. --Tannkrem 00:30, 3 desember 2006 (CET)

Featured. Ikkje spy på artiklane, er du snill. --Ranveig 14:45, 3 desember 2006 (CET)
Eg undrar på kva me skal kalle Good articles då! Anders (Som ikkje spyr)
Så du drikk ikkje saft frå Drægni? --Ekko 19:24, 3 desember 2006 (CET)
Nei, det er no *host* ikkje så *host,host* ille, men feil *host* tidspunk var det no lell *host,host*... :D Anders 19:39, 3 desember 2006 (CET)

Kategoriar[endre wikiteksten]

Eg delte nett opp prosedyren -- krav, diskjusjon og slikt -- frå dei gode artiklane, slik at dei førstnemnde no ligg i Wikipedia-kategorien Kategori:Wikipedia/Gode artiklar, medan dei sistnemnde blir liggande i Kategori:Gode artiklar. Forklaringa Wikipedia:God artikkel kan få ligga først i begge kategoriar. Greitt? --Ranveig 16:56, 21 desember 2006 (CET)

Kriterium og kandidat[endre wikiteksten]

Me burde kanskje finna rotnorskare ord for desse? «Kriterium» kan vel lett omdøypast til «krav», men finst det ein avløysar for «kandidat»? --Ranveig 16:58, 21 desember 2006 (CET)

Ja, framandord er ein uting og burde vera ein anakronisme, me burde nytta adekvate synonym. Men eg har ingen forslag til avløysarord for kandidat nett no. Og synonymordbok har eg heller ikkje. --Tannkrem 18:26, 21 desember 2006 (CET)
Var inne på is: og kika, der har dei Tillögur að úrvalsgreinum. Tilsvarande på norsk vil vel vera noko slikt som Framlegg til god(e) artikkel(-lar). Er det betre? --Tannkrem 18:37, 21 desember 2006 (CET)
Eg tykkjer om «Framlegg til gode artiklar» -- Hogne 19. januar 2009 kl. 23:27 (CET)

Kategorisering[endre wikiteksten]

Treng me ein eigen kategori for gode idrettsartiklar? Det er kanskje ikkje det lettaste temaet å oppnå gode artiklar om? På nb: har dei seks kategoriar, me har åtte. Å leggja vitskap og teknologi saman, slik dei har gjort, trur eg ikkje er lurt, me er betre på både vitskap og teknologi enn nb: likevel. Men eg trur det er betre å leggja framtidige gode idrettsartiklar under kultur, og heller dela kultur-kategorien inn i fleire underkategoriar når han vert stor (for det vert han nok). --Tannkrem 13:07, 21 januar 2007 (CET)

Ja, det er litt rart å ha idrett som ein eigen toppkategori. Slå dei saman! Eg synest i grunnen teknologi høyrer heime under vitskap òg, eg då. Og religion under samfunn! Slå dei saman til éin stor, god kategori! ;-) Spøk til side: Desse kategoriane blei ikkje oppretta gjennom nokon debatt, så den kan me godt ta no. --Ranveig 13:47, 21 januar 2007 (CET)
Vitskap og teknologi bør vera to skilde kategoriar. I den første hører artiklane om ting ein kan få nobelprisen for heime, mens t.d. artiklane om ruser og ekkokardiografi skal i den andre. --Ekko 14:49, 21 januar 2007 (CET)
Nokon debatt vart det ikkje, akkurat, men det ser ikkje ut til at nokon er usamde i å fjerna idrett-kategorien. --Tannkrem 18:06, 14 februar 2007 (CET)

På framsida?[endre wikiteksten]

Kan me få ein peikar til Gode artiklar på framsida? --Ekko 14:26, 15 april 2007 (CEST)

Når me har fylt opp alle kategoriane med minst 10 artiklar så er det på tide å reklamere for dette på framsida! Litt tynt enno, synest eg! -- Hogne 19. januar 2009 kl. 23:25 (CET)
Bare til opplysing: Det finst allereie ei lenke på framsida, under vekas artikkel. --Martin NH 22. januar 2009 kl. 21:48 (CET)

Gode omsette artiklar[endre wikiteksten]

Omsette artiklar kan ofte vera godt skrivne (Brukar:Frokor har gjort ein solid jobb på dette området), men om artikkelen det vert omsett frå ikkje vert rekna som god på originalspråket har vi på nn-WP eit dilemma. Er grunnen at:

  • 1) Ingen har oppdaga at originalen er god? I så fall kan nn-WP merka omsettinga som god.
  • 2) nn-WP har lågare standard? Det må vi akta oss for.

For å forsvara at vi merkar ein omsett artikkel som god, sjølv om han ikkje er rekna som god på originalspråket, må generelt kvaliteten på artikkelen hevast. Ein måte å heva kvaliteten på er å dokumentera fakta med gode kjelder. Men kjelder er ikkje noko ein klistrar inn for syns skuld. Det er ofte mykje arbeid å funna gode kjelder innan emne der ein ikkje har oversyn over litteraturen. (Innan eit fagfelt ein arbeider med til dagleg, eller har som hobby, er det mykje lettare.) Litterære gratismåltid veks ikkje på tre. Kvalitet kostar.

Kva med å omsetta artiklar merka som gode på originalspråket? Eg meiner likevel at kjelder må til. Alle artiklar kan forbetrast. (Ein kjepphest er trass alt ein kjepphest...)

Ein annan måte å heva kvaliteten på kan vera å utvida artikkelen, for eksempel med eit avsnitt om norske tilhøve. Det går sjølvsagt ikkje når ein omset ein artikkel om Sahara, men om emne handlar om oljeboring til havs skulle det lata seg gjera. --Sigmundg 15. januar 2009 kl. 17:12 (CET)

Dette innlegget hamna her ved ein feil. Det var meininga å plassera det direkte under under «Gode artiklar/». Kan ein flytta diskusjonar? --Sigmundg 15. januar 2009 kl. 17:18 (CET)

Ordna dette no, sjølv om det ikkje finst nokon ideell måte å gjere det på. --EIRIK\diskusjon 15. januar 2009 kl. 17:23 (CET)

Fjerna overflødig overskrift?[endre wikiteksten]

Er det mulig å fjerna den automatiske overskrifta (Wikipedia:Gode artiklar), slik som på hovudsida? Kan i så fall nokon kyndige gjera det? Martin NH 23. januar 2009 kl. 12:26 (CET)

Eg har endra MediaWiki:Common.css. Vi får sjå om den forsvinn i løpet av nokre dagar. Hogne 23. januar 2009 kl. 12:39 (CET)
Enno ikkje borte, er det noko meir som skal til?? Hogne 28. januar 2009 kl. 14:12 (CET)

For mange stjernemalar[endre wikiteksten]

Hei, me har {{Link GA}} og {{Link FA}}, samt {{Link AA}} og {{Link lesverd}}. Ein boteigar spurde meg om skilnadene mellom desse. Vi bør nok flette desse saman til kun to stjernemalar. Systemet vårt, Gode artiklar, tilsvarar det engelske Featured articles. Sjølv om flest sider lenkjer til {{Link FA}}, føreslår eg {{Link GA}} ettersom det er norsk. Dei to sistnemnde er ikkje i bruk.

Noko tilsvarande til en:Good articles/no:Anbefalte artikler har vi ikkje, og artiklar som lenkjer til {{Link AA}} får førebels heller ikkje stjerne på desse språka (sjølv om det kan vel lata seg ordnast, utan at vi byrjar med det systemet i tillegg. Eventuelt kan vi byrje med det og merke dei artiklane som aldri vert heilt fullgode. Uansett bør ein mal bort, eg føreslår at {{Link lesverd}} slettast. Anders 22. desember 2009 kl. 18:33 (CET)

Einig i at me godt kan ha eit mal-namn som viser til vårt system, og ikkje en: sitt. Men Link FA må omdirigera til GA, elles blir det krøll. Det hadde vore fint å kunne merka artiklar som ikkje er meisterstykke, men likefullt gode -- Greie artiklar? EInaste er at me då få eit forkortingsproblem... --Ranveig 23. desember 2009 kl. 12:29 (CET)

Posisjonen til stjerna hjå gode artiklar.[endre wikiteksten]

Eg trur at det hadde vore lurt å flytte plasseringa av stjerna hjå gode artiklar eit hakk opp, til same linje som sjølve overskrifta til artikkelen. Dersom ein til dømes klikkar seg inn på artikkelen om Fitjar kommune ser ein at stjerna kolliderer med infoboksen slik ho ligg no. På en og nb wiki har dei stjerner plasserte heilt øvst, noko eg trur er den beste løysinga. Er det nokon her som kunne ordne på dette? --Fleinn 7. mai 2010 kl. 11:18 (CEST)

Sett herfrå (med Firefox) ligg stjerna rett plassert.--Andreasv 7. mai 2010 kl. 11:47 (CEST)
Sett nordfrå ligg stjerna pent øvst til høgre, både i IE og Opera. --Knut 7. mai 2010 kl. 12:57 (CEST)
Stjerna kræsjar med infoboksen øvst, hos meg og. Eg brukar Firefox. Liknande problem har me med overskrifter i nokre artiklar, og det er det ikkje noko me kan gjera med. Men stjerna bør me kunna setja betre på plass. --Tannkrem 7. mai 2010 kl. 15:23 (CEST
Ser ut til at stjerna ligg feil når ein nyttar den nye beta-drakta til Wikipedia, so då er ikkje dette noko alvorleg problem enno. Standard-grensesnittet synar alt som det skal vere.--Fleinn 7. mai 2010 kl. 16:38 (CEST)
Eg har hatt den feilen der lenge. Har berre ikkje brydd meg. --Tannkrem 7. mai 2010 kl. 17:22 (CEST)