Wikipedia-diskusjon:Kjelder fri for opphavsrett

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Galleri NOR (http://www.nb.no/gallerinor/)[endre wikiteksten]

Diskusjon fram til 12. nov 2004 kl. 03:18 (UTC) vart flytta frå Wikipedia:Samfunnshuset av Guttorm 23. nov 2004 kl. 09:12 (UTC) Mon tru om det går an å henta bilete frå denne sida? Mange av bileta der er so gamle at eg tvilar på at dei er verna av opphavsretten. Nokon hobbyjuristar som veit? Jarle 10. nov 2004 kl. 18:54 (UTC)

Hei Jarle! I følgje åndsverkloven §40 varer opphavsretten i "opphavsmannens levetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår". Viss opphavsmannen er ukjent skal opphavsretten vara i 70 år etter verket først blei offentleggjort. I Galleri Nor fann eg ein fotograf som døyde i 1906, så bileta hans er ikkje verna lengre.
Men me må også lesa §43a som vernar fotografiske bilete som ikkje er åndsverk. Eg er ikkje sikker på om eit skanna bilete er verna i følgje denne paragrafen. Eg trur ikkje det, men kanskje det er betre å spørja (Galleri Nor eller Norsk Folkemuseum)? Arvind 10. nov 2004 kl. 19:39 (UTC)
Ei skanning av eit gammalt bilete er vel ikkje meir åndsverk enn ei digitalisering av ei gammal bok over på CD-ROM er det? Lova tek utgangspunkt i datoen då verket vart laga (eller publisert første gong), ikkje datoen då det vart duplisert. Og "verket" må jo vera biletet, ikkje den digitaliserte varianten som kom sytti år etterpå.
--VerdLanco 10. nov 2004 kl. 20:47 (UTC)
Viss ein tek eit bilete av ei gammal teikning så blir biletet verna sjølv om teikninga ikkje er verna lengre. Spørsmålet er om ei skanning blir verna på den same måte som eit fotografi. Eg trur ikkje at det blir verna, men det er best å dobbelsjekka. -- Arvind 10. nov 2004 kl. 21:39 (UTC)
For å vera på den sikre sida hev eg sendt eit straumbrev til Nasjonalbiblioteket no. Sjå Brukar:Jarle/Brev til Nasjonalbiblioteket. Jarle 10. nov 2004 kl. 20:49 (UTC)
Er einig i at det lønner seg å undersøkje dette grundig. Meiner elles det er skilnad på opphavsrett og utgåvecopyright her. Om nokon gjev ut ei samling av PD (public domain) tekster, så er denne tekstsamlinga som utgåve verna i tretti år, trur eg. Med andre ord bør ein vera forsiktig med å taka bilete frå eit medium utgjeve etter 1973. Men no er eg no absolutt ikkje nokon advokat eller jus-utdanna person, så det er muleg eg tek feil her. -- Olve 12. nov 2004 kl. 03:18 (UTC)
Har du fått noko svar Jarle?
Nei, du so treige dei er... Undrast om eg får noko i det heile. Jarle 23. nov 2004 kl. 14:36 (UTC)
Me må huska på at først og fremst er innhaldet her dekka av opphavsrettlovgjevinga i USA (sidan tenarane og driftorganisasjonen held til der), deretter truleg Noreg, dersom me held oss til norsk lovgjeving når det gjeld tekst og amerikanske når det gjeld bilete burde me vera på trygg grunn.
Kva paragrafar (lenke?) tenker du på når det gjeld samling Olve? Dette vil vel også gjelda ei samling på nettet og såleis gjera det umogleg å ta frå slike samlingar utan samtykke? --Guttorm 23. nov 2004 kl. 09:12 (UTC)
I høve til elektroniske brot på opphavsretten er dette uavhengig av kvar tingen vert lagra, men avhengig av kvar personen sit. Sit ein innanfor Noreg sine grenser gjeld norsk lov. Dette vert tryggja gjennom at fleire land har signert konvensjonar om ein "minstestandard" av opphavsrettsleg vern. (slik at andre land har tiltru til at deira sine interesser vert tryggja)
Samlingar er omtala m.a. i Bernkonvensjonen art 2 (3); der utvalet eller ordninga av "stoffet" som "utgjør intellektuelle frembringelser" får eit vern. Slik eg ser det vil det her måtte takast ei konkret vurdering av "intellektuelle frembringelser" mot samlinga. Vern av ei samling PD tekstar vil vere for rekkjefølja, eller den bestemde konteksten, ikkje kvar enkelt tekst(eg er meir usikker når det gjeld ny-oversetjingar, men trur desse -vil- få eit vaneleg vern. Reine avfotograferingar av maleri trur eg i utgangspunktet ikkje får vern (her har det likevel vore unntak for "kunstfotografar" ;) Det er alltid ein spørsmål om innsats; om det er tilført noko nytt(eit "åndsverk").
Dagb
Det er Norsk folkemuseum som forvaltar rettane for bileta det er snakk om her. Eg var eingong i kontakt med dei for å be om løyve til å vise nokre bilete på ein annan nettstad, det syntest innfløkt den gongen. Eg har ei e-brevadresse til den som er (eller var i mars-april) rette personen å spørje hos Norsk folkemuseum.
Ei anna røynsle: BONO forvaltar bruksrett for mange skulptørar, t.d. Fritz Røed. For å vise fram fotografi av Sverd i fjell må ein ha løyve frå BONO. - roarjo 11. september 2005 kl. 17:23 (UTC)
Kva rettar tenkjer du på. Det er her snakk om bilete fri for opphavsrett, Norsk folkemuseum kan ha eigedomsrett på dei fysiske objekta, og dei kan ev. (men forhåpentlegvis ikkje lovleg) kontraktfesta dei som får tilgang til dei om ikkje å spre bileta. Wikipedia er likevel ikkje kontraktfesta. --Guttorm 11. september 2005 kl. 17:50 (UTC)
Hei. Eg tenkte på eigedomsretten. NF stadfesta at ein etter åndsverkloven kan bruke bileta av Lindahl fritt, men dei eig biletfilene i utstillinga på nettstaden, og det verka ikkje som om dei ønskte at andre skulle bruke filene. Eg går ut frå at desse teikningane har liknande status, teikningane er frie, men biblioteket eig filene. roarjo 12. september 2005 kl. 19:53 (UTC)
Ei fil er no ikkje særleg meir fysisk enn bokstavane på papiret i ei bok. Verket (bokstavane) har eg lov til å kopiera dersom opphavretten er gått ut, sjølv om det skulle vera eit nyleg opptrykk, ein truleg til og med lov sjølv om språket skulle vera modernisert (når det ikkje har oppstått noko nytt verk). Det blir heilt bisarr om kven som helst skal kunna auka opphavsretttida på verk med setningar som "du må ha løyve for å bruka dette biletet". Så lenge det ikkje er snakk om noko nytt verk er det ikkje noko nytt verk. --Guttorm 12. september 2005 kl. 20:18 (UTC)
Nettstaden kan ta seg betalt for bruk av filane, fordi det å tilby filar er ei teneste. Men digitale versjonar av frie verk har ikkje noko vern under opphavsrettslovgivinga, og om nettstaden leggjer dei ut kan dei óg fritt brukast andre stader. Nokre nettstader legg berre ut thumbnails på fritt tilgjengelige sider, medan dei krever passord for å sjå bilete i full storleik; det er fullt lovleg, men har ikkje noko med opphavsrett å gjere. I nokre tilfelle kan digitale versjoner av frie bilete oppnå sjølvstendig vern, om dei kan reknast som eigne verk, men ein avfotografering er ikkje eit sjølvstendig, nytt verk. Cnyborg 12. sep. 2005 kl. 22:51 (UTC)
Akkurat. Dette er same oppfatning som eg har. --Guttorm 13. september 2005 kl. 06:30 (UTC)
Når det gjeld kunstverk som skultpturar skulle eg gjerne visst meir presist frå ein jusrist kvar grensa faktisk går. Arkitektoniske verk har vel også krav på vern slik som skulpturar? Då kjem ein jo opp i ein situasjon der bilete med bygningar (t.d. rådhuset i Oslo) som hovudmotiv ikkje kan vera frie. Er dette ev. noko spesielt med den norske opphavsrettslovgjevinga (BONO, er jo ikkje noko typisk ordning, og såvidt eg skjønar så tek vel TONO no avgift for verk som har falle i det fri)? --Guttorm 11. september 2005 kl. 17:50 (UTC)
Innan ein jurist kjem på banen, her er ein kommentar hos foto.no som er litt relevant. roarjo 12. september 2005 kl. 19:53 (UTC)
Fann det ikkje særleg relevant. --Guttorm 12. september 2005 kl. 20:18 (UTC)

Kommunevåpen og anna biletmateriell fri for opphavsrette frå Caplex[endre wikiteksten]

Kva trur de om å bruka kommunevåpen frå Caplex? Dei har flotte kommunevåpen med rette fargar i høg oppløysing for alle kommunane i Noreg. Kva med anna biletmateriell utan opphavsrett (kanskje bilete som har gått ut på grunn av dato o.l.). Eg kan ikkje sjå noko problem med dette, men det kan kanskje dei?

Guttorm, du har jo kontaktar hjå Cappelen, kanskje du kan ta kontakt med nokon om dette? Bjarte 23. nov 2004 kl. 12:19 (UTC)

Kan vi vere sikre på at kommunevåpen, logoar og flagg verkeleg er fri for opphavsrett? Arj 23. nov 2004 kl. 13:51 (UTC)