Wikipedia:Administratorar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
(Omdirigert frå Wikipedia:Admin)
Hopp til navigering Hopp til søk
Noverande administratorar
etter brukarnamn / utnemning / bidrag

Andreasv (Brukardiskusjon, e-post)
Anne-Sophie Ofrim (Brukardiskusjon, e-post)
Barend (Brukardiskusjon, e-post)
Bep (Brukardiskusjon, e-post)
Dittaeva (Brukardiskusjon, e-post)
Egil Arne (Brukardiskusjon, e-post)
Eirik (Brukardiskusjon, e-post)
Fredrasa (Brukardiskusjon, e-post)
Frokor (Brukardiskusjon, e-post), byråkrat
Gautehuus (Brukardiskusjon, e-post)
Gunnernett (Brukardiskusjon, e-post)
HallvardLid (Brukardiskusjon, e-post)
Hogne (Brukardiskusjon, e-post)
Knut (Brukardiskusjon, e-post)
Kristaga (Brukardiskusjon, e-post)
Martin NH (Brukardiskusjon, e-post)
Njardarlogar (Brukardiskusjon, e-post)
Olve Utne (Brukardiskusjon, e-post)
Orland (Brukardiskusjon, e-post)
Pladask (Brukardiskusjon, e-post)
Ranveig (Brukardiskusjon, e-post), byråkrat
Roger (Brukardiskusjon, e-post)
Stykkjet (Brukardiskusjon, e-post)
Tannkrem (Brukardiskusjon, e-post)
Trondtr (Brukardiskusjon, e-post)


Snarvegar:
WP:A
WP:ADMIN
WP:Admin

Administratorar er brukarar som har fått tilgang til fleire funksjonar i MediaWiki-programvaren. Funksjonane som administratorar får tilgang til er til dømes «blokkering av brukarar», «vern av sider», «sletting av sider», og tilsvarande motsette handlingar. Alle desse handlingane blir loggførte.

For at wikiprosessen skal fungera best mogleg er det viktig med «flat struktur» og lite byråkrati, og det bør ikkje vera altfor vanskeleg å bli administrator. Det er likevel viktig at administratorar er svært forsiktige med funksjonane som blir tilgjengelege – ein ny og uerfaren brukar kan bli skikkeleg skuffa dersom eit av bidraga hans/hennar blir sletta. Det er nesten alltid redigering som er løysinga, ikkje sletting, blokkering eller vern.

Automatisk liste over administratorar ligg på Spesial:Listusers/sysop. Administratorhandlingar er loggførte i Spesial:Log/block, Spesial:Log/protect og Spesial:Log/delete. Byråkratar kan gje registrerte brukarar administratortilgang. Du kan be om å få administratortilgang under «Prosedyre» nedanfor.

Om du meiner ein administrator har misbrukt verktøya sine, ta det først opp med dei. Viss de ikkje finn noka løysing kan det vera grunn til å ta bort desse verktøya. Følg i så fall same prosedyre som for utnemning.


Administratorliste

Aktive siste året

 1. BjarteSorensen: BjarteSorensen er no sysop og byråkrat òg. -- Olve 14:19, 14 Sep 2004 (UTC)
 2. Gunnernett: Oppgradert til administrator. -- Olve 27. okt 2004 kl. 22:48 (UTC)
 3. Ranveig: Oppgradert til administrator. -- Olve 27. okt 2004 kl. 22:48 (UTC)
 4. Kristaga: Bjarte 11. mai 2005 kl. 2308 (UTC)
 5. Eirik: Oppgradert til administrator. -- Olve 15. juli 2005 kl. 07:09 (UTC)
 6. Anders: Administrator november 2006
 7. Trondtr: Administrator desember 2006
 8. Frokor: Oppgradert til administrator. -- Olve 21:13, 22 januar 2007 (CET)
 9. Tannkrem: Administrator januar 2007
 10. Barend: Administrator frå 19. februar 2007
 11. Njardarlogar: Administrator frå 22. april 2008
 12. Hogne: Administrator frå 24. april 2008
 13. Bep: Administrator frå 20. juni 2008
 14. Knut: Administrator frå 29. august 2008
 15. Gunnar Mikalsen Kvifte: Administrator frå 29. august 2008
 16. Andreasv: Administrator frå 4. september 2008
 17. Erling: Administrator frå 15. september 2008
 18. Stykkjet: Administrator frå 6. oktober 2008
 19. Martin NH: Administrator frå 31. desember 2008
 20. Orland: Administrator frå 15. januar 2009
 21. Egil Arne: Administrator frå 13. april 2009
 22. HallvardLid: Administrator frå 20. september 2009
 23. Fredrasa: Administrator frå 5. mai 2010
 24. Anne-Sophie Ofrim: Administrator frå desember 2013
 25. Gautehuus: Administrator frå desember 2014

Inaktive siste året

 1. Pladask: Pladask er no sysop. -- Olve 00:39, 20 Sep 2004 (UTC)
 2. Dittaeva:
 3. Fatagnus:
  • Heilt udemokratisk vedtok eg å gje desse sysop-status. :P De er begge kjekke og greie og veit kva som er best for nn! Frå no av får me vel vera litt meir forsiktige, ettersom alle dei mest aktive nå er sysopar BjarteSorensen 16:55, 22 Sep 2004 (UTC)
  • takkar! --Fatagnus 22:19, 22 Sep 2004 (UTC)
 4. Roger: Oppgradert til administrator. -- Olve 19. januar 2006 kl. 01:51 (UTC)
 5. Kurtber: Oppgradert til administrator. -- Olve 20. okt. 2005 kl. 02:14 (UTC)
 6. Jhs: Administrator frå 1. mars 2007
 7. Cato: Administrator frå 7. februar 2007

Tidlegare administratorar

 1. Olve: This user was made sysop and bureaucrat with no voting process on the 06:05, 12 Sep 2004 (UTC). If there is a problem with him being so, please contact anthere or any steward at [1] and discuss it here. Anthere 06:05, 12 Sep 2004 (UTC) Gått av etter lang nok fartstid og eige ønske. -- Olve Utne 6. august 2008 kl. 01:30 (CEST)
 2. Jarle: Oppgradert til administrator. -- Olve 27. okt 2004 kl. 22:48 (UTC) Nedgradert etter eige ynske, men vonar å koma sterkare attende. Jarle 13. oktober 2008 kl. 07:02 (CEST)
 3. Ekko: Administrator 26. januar 2006 kl. 20:40 (UTC).

Prosedyre

Alle som bidreg fast på Wikipedia, og som ønskjer det, kan bli administratorar. For å kunna bli vald bør ein ha vore aktiv brukar i minst tre månader og vist vilje til å følgja retningslinene.

Før opp deg sjølv eller andre du ønskjer skal bli oppgradert til administrator under «Kandidatar» nedanfor. Dersom du nominerer nokon, bør du spørja dei først. Viss det ikkje kjem nokon seriøse innvendingar, blir den nominerte utnemnd til administrator.


Viss ein vil sjå kor mange eller kva slags bidrag ein kandidat har, kan ein bruka redigeringsteljaren Global account information. For meir detaljerte rapportar kan ein bruka XTools.

Kandidatar

Gaute

Eg ynskjer å utnemna meg sjølv som administrator. Det siste året har eg putla mykje på engelsk Wikipedia, der eg i hovudsak har jobba med medisin- og anatomiartiklar (høvesvis WP:MED og WP:Anatomy). Tidlegare har eg bidratt vekselvis på nynorsk og bokmål Wikipedia, og har ei total fartstid på kring 4 år 5 år. Eg jobbar for tida med Wikiprosjekt Medisin her på nnWP, der eg håpar å kunne vekke nytt liv og engasjement ved å lage gode retningslinjer og gjeremål for dei som vil bidra. Verktøya trur eg vil koma godt med. — Gaute chat - epost - signér 10. november 2014 kl. 17:24 (CET)

Hei! Sender «ping» til Ranveig, ho kan sjå på det. Mvh.--Anne-Sophie Ofrim (diskusjon) 11. november 2014 kl. 11:50 (CET)
Det er mogleg for alle brukarar å koma med innspel, men sjølv synest eg Gaute treng ein litt større profil her. Eg kikka på bidraga hans og sjølv om han har vore brukar her i fleire år, har han gjort færre enn 500 endringar. Litt fleire bidrag og ei lengre samanhengande bidragstid bør me nok ha før me kan seia noko. --Ranveig (diskusjon) 11. november 2014 kl. 13:40 (CET)
Takk til begge for tilbakemeldingar. Kan leggje til at eg tidlegare opererte med Brukar:Zanity (sjå bidrag), men eg mista tilgong til den kontoen for fleire år sidan. — Gaute chat - epost - signér 11. november 2014 kl. 14:12 (CET)
På den førre brukaren var eg forøvrig aktiv i ~2 år, med 1000+ endringar. — Gaute chat - epost - signér 12. november 2014 kl. 14:17 (CET)
 • For For Ein månad med god aktivitet, og det er tydeleg at verktøya kan bli nyttige.--Ranveig (diskusjon) 13. desember 2014 kl. 09:43 (CET)
 • For For Trondtr (diskusjon) 14. desember 2014 kl. 16:27 (CET)
 • For For Gaute skriv viktige artiklar, og med god godt språk. Nyttig med aktive administratorar. --Knut (diskusjon) 14. desember 2014 kl. 17:22 (CET)
 • For For stykkjet (diskusjon) 16. desember 2014 kl. 10:25 (CET)
 • For For --Njardarlogar (ordskifte) 16. desember 2014 kl. 13:00 (CET)

Då er utneminga i orden. Takk til alle som engasjerte seg! --Ranveig (diskusjon) 18. desember 2014 kl. 13:06 (CET)

Takk til alle for kommentarar, stemming og tiltru. — Gaute snakk - epost - signér 18. desember 2014 kl. 13:18 (CET)

Kommentarar


Arkiv over tidlegare kandidatar

Oppnemning til administrator for andre prosjekt?

Om du vil søkje oppgradering på andre prosjekt enn Nynorsk-wikipediaen, så finn du instruksar her: meta:Requests_for_permissions. Hugs at dei fleste, om ikkje alle, Wikimedia-prosjekta har eit eige administrator-utnemningssystem med eigne krav.