Wikipedia:Kjerneartiklar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Kjerneartiklar er eit oversyn over artiklar alle Wikipedia-utgåvene bør ha. Ho er ei omsetjing av m:List of articles all languages should have, som skal vera lik på alle utgåvene. Lista er meint som ei rettleiing til å hjelpe oss å sjå kva me manglar i forhold til det det er brei internasjonal semje om at er viktig. Artiklane i denne oversikten vert også nytta for kvalitetssamanlikningar på tvers av wikipediane.

I tillegg til denne grunnleggjande liste finst også ei eiga nynorsk utvida liste over artiklar vi bør ha.

For ei ønskjeliste der ein kan fjerne punkta etterkvart som artiklane blir skrivne, sjå Wikipedia:Ynskjelista.

Liste[endre wikiteksten]

Artiklar som vi har oppnådd GOD-merket er merka Cscr-featured.png

Biografiar[endre wikiteksten]

Skodespelarar, dansarar og modellar[endre wikiteksten]

 1. Bernhardt, Sarah
 2. Chaplin, Charlie
 3. Dietrich, Marlene
 4. Monroe, Marilyn

Kunstnarar og arkitektar[endre wikiteksten]

 1. Corbusier, Le
 2. Dalí, Salvador
 3. Donatello
 4. Dürer, Albrecht
 5. Gogh, Vincent van
 6. Goya, Francisco
 7. Kahlo, Frida
 8. Matisse, Henri
 9. Leonardo da Vinci
 10. Michelangelo
 11. Pei, I.M.
 12. Picasso, Pablo
 13. Rafael
 14. Rembrandt
 15. Rubens, Peter Paul
 16. Velázquez, Diego
 17. Warhol, Andy
 18. Wright, Frank Lloyd

Forfattarar[endre wikiteksten]

 1. Abu Nuwas
 2. Bashō
 3. Borges, Jorge Luis
 4. Byron, George Gordon
 5. Cervantes, Miguel de
 6. Chaucer, Geoffrey
 7. Dante Alighieri
 8. Dickens, Charles
 9. Dostojevskij, Fjodor
 10. García Márquez, Gabriel
 11. von Goethe, Johann Wolfgang
 12. Hafez
 13. Homer
 14. Horats
 15. Hugo, Victor
 16. Joyce, James
 17. Kafka, Franz
 18. Kalidasa
 19. Li Bai
 20. Mahfouz, Naguib
 21. Molière
 22. Nabokov, Vladimir
 23. Ovid
 24. Proust, Marcel
 25. Pusjkin, Aleksandr
 26. Shakespeare, William
 27. Sofokles
 28. Tolstoj, Leo
 29. Tsjekhov, Anton
 30. Twain, Mark
 31. Vergil

Komponistar og musikarar[endre wikiteksten]

 1. Armstrong, Louis
 2. Bach, Johann Sebastian
 3. Beatles, The
 4. Beethoven, Ludwig van
 5. Brahms, Johannes
 6. Chopin, Frédéric
 7. Dvořák, Antonín
 8. Händel, Georg Friedrich
 9. Jackson, Michael
 10. Mahler, Gustav
 11. Mozart, Wolfgang Amadeus
 12. Om Kalsoum
 13. Puccini, Giacomo
 14. Schubert, Franz
 15. Stravinskij, Igor
 16. Tsjaikovskij, Pjotr
 17. Verdi, Giuseppe
 18. Vivaldi, Antonio
 19. Wagner, Richard
 20. Vysotskij, Vladimir

Oppdagarar[endre wikiteksten]

 1. Amundsen, Roald
 2. Armstrong, Neil
 3. Cartier, Jacques
 4. Columbus, Kristoffer
 5. Cook, James
 6. Cortés Hernán
 7. Gagarin, Jurij
 8. Gama, Vasco da
 9. de Magalhães, Fernão
 10. Polo, Marco
 11. Zheng He

Filmregissørar og manusforfattarar[endre wikiteksten]

 1. Bergman, Ingmar
 2. Disney, Walt
 3. Eisenstein, Sergej
 4. Fellini, Federico
 5. Hitchcock, Alfred
 6. Kubrick, Stanley
 7. Kurosawa, Akira
 8. Lucas, George
 9. Ray, Satyajit
 10. Spielberg, Steven

Oppfinnarar, vitskapsfolk og matematikarar[endre wikiteksten]

 1. Arkimedes
 2. Avicenna
 3. Berners-Lee, Tim
 4. Copernicus, Nicolaus
 5. Curie, Marie
 6. Darwin, Charles
 7. Edison, Thomas
 8. Einstein, Albert
 9. Euklid
 10. Euler, Leonhard
 11. Faraday, Michael
 12. Fermi, Enrico
 13. Fibonacci
 14. Ford, Henry
 15. Fourier, Joseph
 16. Galenos
 17. Galileo Galilei
 18. Gauss, Carl Friedrich
 19. Gutenberg, Johannes
 20. Joule, James Prescott
 21. Kepler, Johannes
 22. Khwarizmi, Muhammad ibn Musa al-
 23. Leibniz, Gottfried
 24. Linné, Carl von
 25. Maxwell, James Clerk
 26. Mendelejev, Dmitrij
 27. Newton, Sir Isaac
 28. Pasteur, Louis
 29. Planck, Max
 30. Rutherford, Ernest
 31. Schrödinger, Erwin
 32. Tesla, Nikola
 33. Turing, Alan
 34. Watt, James

Samfunnsvitarar (filosofar, økonomar, historikarar og tenkjarar)[endre wikiteksten]

 1. Aristoteles
 2. Konfutse
 3. Beauvoir, Simone de
 4. Chomsky, Noam
 5. Descartes, René
 6. Freud, Sigmund
 7. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
 8. Ibn Khaldun
 9. Kant, Immanuel
 10. Keynes, John Maynard
 11. Laozi
 12. Locke, John
 13. Machiavelli, Niccolò
 14. Marx, Karl
 15. Nietzsche, Friedrich
 16. Platon
 17. Rousseau, Jean-Jacques
 18. Sartre, Jean-Paul
 19. Sima Qian
 20. Smith, Adam
 21. Sokrates
 22. Tsjanakya
 23. Voltaire
 24. Weber, Max
 25. Wittgenstein, Ludwig
 26. Zhu Xi

Politiske leiarar[endre wikiteksten]

 1. Akbar den store
 2. Aleksander den store
 3. Asjoka den store
 4. Atatürk, Kemal
 5. Augustus av Romarriket
 6. Ben-Gurion, David
 7. von Bismarck, Otto
 8. Bolívar, Simón
 9. Bonaparte, Napoléon
 10. Julius Cæsar
 11. Churchill, Winston
 12. de Gaulle, Charles
 13. Dsjengis Khan
 14. Elisabeth I av England
 15. Gandhi, Mahatma
 16. Guevara, Che
 17. Hitler, Adolf
 18. Jeanne d'Arc
 19. Karl den store
 20. King, Martin Luther, Jr.
 21. Konstantin den store
 22. Kyros den store
 23. Lenin, Vladimir
 24. Lincoln, Abraham
 25. Ludvig XIV
 26. Luxemburg, Rosa
 27. Mandela, Nelson
 28. Mao Zedong
 29. Nehru, Jawaharlal
 30. Nkrumah, Kwame
 31. Peter I
 32. Qin Shi Huangdi
 33. Roosevelt, Franklin D.
 34. Saladin
 35. Stalin, Josef
 36. Suleiman den store
 37. Sun Yat-sen
 38. Timur Lenk
 39. Omar ibn al-Khattab
 40. Washington, George

Religiøse skikkelsar og tenkjarar[endre wikiteksten]

 1. Patriarken Abraham
 2. Aquinas, Thomas
 3. Augustin av Hippo
 4. Buddha
 5. al-Ghazali
 6. Jesus
 7. Luther, Martin
 8. Moses
 9. Muhammed
 10. Paulus

Filosofi og psykologi[endre wikiteksten]

Filosofi[endre wikiteksten]

 1. Filosofi
 2. Venleik
 3. Dialektikk
 4. Etikk
 5. Erkjenningsteori (Epistemology)
 6. Feminisme
 7. Fri vilje
 8. Kunnskap
 9. Logikk
 10. Sinn
 11. Moral
 12. Røyndom (Reality)
 13. Sanning (Truth)

Religionar og livssyn[endre wikiteksten]

 1. Gud
 2. Mytologi
 3. Verdssyn
  1. Ateisme
  2. Fundamentalisme
  3. Materialisme
  4. Monoteisme
  5. Polyteisme
 4. Sjel
 5. Religion
 6. Religionar
  1. Buddhismen
  2. Kristendommen
   1. Den katolske kyrkja
  3. Konfutsianismen
  4. Hinduismen
  5. Islam
  6. Djainismen
  7. Jødedommen
  8. Sikhismen
  9. Taoismen
  10. Parsismen
 7. Andeleg utøving
  1. Sufisme
  2. Yoga
  3. Zen

Samfunnsvitskap[endre wikiteksten]

 1. Samfunn
 2. Sivilisasjon (Civilization)
 3. Utdanning

Familie og forhold[endre wikiteksten]

 1. Familie
 2. Barn
 3. Mann
 4. Ekteskap
 5. Kvinne

Tankar, åtferd og kjensler[endre wikiteksten]

 1. Åtferd
 2. Kjensle
 3. Kjærleik
 4. Psykologi
 5. Tanke

Politikk[endre wikiteksten]

 1. Politikk
 2. Anarkisme
 3. Kolonialisme
 4. Kommunisme
 5. Konservatisme
 6. Demokrati
 7. Diktatur
 8. Diplomati
 9. Fascisme
 10. Globalisering
 11. Styresmakt
 12. Ideologi
 13. Imperialisme
 14. Liberalisme
 15. Marxisme
 16. Monarki
 17. Nasjonalisme
 18. Nazisme
 19. Republikk
 20. Sosialisme
 21. Stat
 22. Politisk parti
 23. Propaganda
 24. Terrorisme

Næringsliv og økonomi[endre wikiteksten]

 1. Økonomi
 2. Kapital
 3. Kapitalisme
 4. Valuta
  1. Euro
  2. Japansk yen
  3. US-dollar
 5. Industri
 6. Pengar
 7. Skatt

Rettsvitskap[endre wikiteksten]

 1. Lov
 2. Grunnlov

Internasjonale organisasjonar[endre wikiteksten]

 1. Den afrikanske unionen
 2. Den arabiske ligaen
 3. Samansluttinga av søraustasiatiske statar
 4. Samveldet av sjølvstendige statar
 5. Det britiske samveldet
 6. Den europeiske unionen
 7. Raudekrossen
 8. NATO
 9. Nobelprisen
 10. Organisasjonen av oljeeksporterande land
 11. Dei sameinte nasjonane
  1. Den internasjonale domstolen
  2. Det internasjonale pengefondet
  3. UNESCO
  4. Menneskerettsfråsegna
  5. Verdsorganisasjonen for helse
 12. Verdsbanken
 13. Verdshandelsorganisasjonen

Krig og forsvar[endre wikiteksten]

 1. Borgarkrig
 2. Militærvesen
 3. Fred
 4. Krig

Etiske spørsmål[endre wikiteksten]

 1. Abort
 2. Dødsstraff
 3. Menneskerettar
 4. Rasisme
 5. Slaveri

Naturvitskap[endre wikiteksten]

 1. Vitskap
 2. Natur

Astronomi[endre wikiteksten]

 1. Astronomi
 2. Asteroide
 3. Big Bang
 4. Svart hòl
 5. Komet
 6. Galakse
  1. Mjølkevegen
 7. Lysår
 8. Måne
 9. Planet
  1. Jorda
  2. Jupiter
  3. Mars
  4. Merkur
  5. Neptun
  6. Saturn
  7. Uranus
  8. Venus
 10. Solsystemet
 11. Stjerne
  1. Sola
 12. Universet

Biologi[endre wikiteksten]

 1. Biologi
 2. Biologiske stoff
  1. DNA
  2. Enzym
  3. Protein
 3. Botanikk
 4. Død
  1. Sjølvmord
 5. Økologi
  1. Truga artar
 6. Domestisering (en:Domestication)
 7. Livet
 8. Biologisk klassifisering
  1. Art

Biologiske prosessar[endre wikiteksten]

 1. Stoffskifte
  1. Melting
  2. Fotosyntese
  3. Anding
 2. Evolusjon
 3. Formeiring
  1. Svangerskap
  2. Kjønn

Anatomi[endre wikiteksten]

 1. Anatomi
 2. Celle
 3. Sirkulasjonssystemet
  1. Blod
  2. Hjarte
 4. Det endokrine systemet
 5. Tarmkanal
  1. Tjukktarmen
  2. Tynntarmen
  3. Lever
 6. Hudsystemet (en:Integumentary system)
  1. Bryst
  2. Hud
 7. Muskel
 8. Nervesystemet
  1. Hjerne
  2. Sansesystem
   1. Øyre
   2. Nase
   3. Auga
 9. Forplantingssystem
 10. Luftvegssystem
  1. Lunge
 11. Skjelett

Helse og medisin[endre wikiteksten]

 1. Medisin
 2. Avhengnad
 3. Alzheimers sjukdom
 4. Diabetes mellitus
 5. Etanol
 6. Forkjøling
 7. Funksjonshemming
  1. Blinde
  2. Høyrselshemming
  3. Psykisk liding
 8. Helse
 9. Hjarteåtak
 10. Hjerneslag
 11. Hovudverk
 12. Kolera
 13. Kreft
 14. Legemiddel
 15. Lungebetennelse
 16. Malaria
 17. Nikotin
  1. Tobakk
 18. Odontologi
 19. Overvekt
 20. Pandemi
 21. Penicillin
 22. Poliomyelitt
 23. Seksuelt overførbare sjukdommar
  1. AIDS
 24. Sjukdom
 25. Tuberkulose
 26. Undernæring
 27. Virus
  1. Influensa
  2. Koppar

Organismar[endre wikiteksten]

 1. Organisme
 2. Dyr
  1. Leddyr
   1. Insekt
    1. Maur
    2. Bie
    3. Mygg
   2. Edderkoppar
  2. Ryggstrengdyr
   1. Amfibium
    1. Halelause padder
   2. Fuglar
    1. Kylling
    2. Due
   3. Fisk
    1. Haiar
   4. Pattedyr
    1. Kamel
    2. Katt
    3. Storfe
    4. Hund
    5. Elefant
    6. Hest
    7. Sau
    8. Løve
    9. Gris
    10. Primatar
     1. Menneske
    11. Kvalar
   5. Reptilar
    1. Dinosaurar
    2. Slangar
 3. Arkar
 4. Bakterie
 5. Sopp
 6. Plantar
  1. Blome
  2. Tre
 7. Protistar

Kjemi[endre wikiteksten]

 1. Kjemi
 2. Biokjemi
 3. Kjemisk sambinding
  1. Syre
  2. Base
  3. Salt
 4. Grunnstoff
  1. Periodesystemet
  2. Aluminium
  3. Karbon
  4. Kopar
  5. Gull
  6. Helium
  7. Hydrogen
  8. Jern
  9. Neon
  10. Nitrogen
  11. Oksygen
  12. Sølv
  13. Grunnstoffet tinn
  14. Sink
 5. Organisk kjemi
  1. Alkohol
  2. Karbohydrat
  3. Hormon
  4. Lipid
 6. Molekyl

Vêr, klima og geologi[endre wikiteksten]

 1. Snøras
 2. Klima
  1. El Niño
  2. Global oppvarming
 3. Jordskjelv
 4. Geologi
  1. Mineral
   1. Diamant
  2. Platetektonikk
  3. Bergart
 5. Naturkatastrofe
  1. Tsunami
 6. Vulkan
 7. Vêr
  1. Sky
  2. Flaum
  3. Regn
   1. Snø
  4. Tornado
  5. Tropisk syklon
  6. Vind

Fysikk[endre wikiteksten]

 1. Fysikk
 2. Akselerasjon
 3. Atom
 4. Energi
  1. Bevaring av energi
 5. Elektromagnetisk stråling
  1. Infraraud stråling
  2. Ultrafiolett stråling
  3. Lys
   1. Farge
 6. Klassisk mekanikk
 7. Kraft
  1. Elektromagnetisme
   1. Magnetfelt
  2. Gravitasjon
 8. Lengd
 9. Magnet
 10. Masse
 11. Metall
  1. Stål
 12. Fisjon
 13. Aggregattilstand
  1. Gass
  2. Væske
  3. Plasma
  4. Fast stoff
 14. Kvantemekanikk
 15. Radioaktivitet
 16. Fart
  1. Ljosfarten
 17. Den generelle relativitetsteorien
 18. Den spesielle relativitetsteorien
 19. Halvleiarar
 20. Lyd
 21. Tid
 22. Termodynamikk

Mål og einingar[endre wikiteksten]

 1. Måling
 2. Joule
 3. Kilogram
 4. Liter
 5. Meter
 6. Newton
 7. SI-systemet
 8. Volt
 9. Watt
 10. Sekund
 11. Kelvin

Tida[endre wikiteksten]

 1. Kalender
  1. Den gregorianske kalenderen
 2. Hundreår
 3. Dag
 4. Månad
 5. Tidssone
 6. Veke
 7. År

Mat[endre wikiteksten]

 1. Mat
 2. Brød
 3. Korn
  1. Bygg
  2. Mais
  3. Havre
  4. Ris
  5. Rug
  6. Durra
  7. Kveite
 4. Ost
 5. Sjokolade
 6. Honning
 7. Frukt
  1. Eple
  2. Banan
  3. Drue
  4. Soyabønne
  5. Sitron
  6. Nøtt
 8. Kjøtt
 9. Sukker
 10. Grønsak
  1. Potet

Drikke[endre wikiteksten]

 1. Øl
 2. Vin
 3. Kaffi
 4. Mjølk
 5. Te
 6. Vatn
 7. Fruktsaft

Matematikk[endre wikiteksten]

 1. Matematikk
 2. Algebra
 3. Rekning
 4. Aksiom
 5. Differensialrekning
 6. Geometri
  1. Sirkel
   1. Pi
  2. Kvadrat
  3. Triangel
 7. Gruppeteori
 8. Matematisk bevis
 9. Tal
  1. Komplekst tal
  2. Heiltal
  3. Naturleg tal
  4. Primtal
  5. Rasjonalt tal
 10. Uendeleg
 11. Mengdelære
 12. Statistikk
 13. Trigonometri


 1. Teknologi
 2. Bioteknologi
 3. Klede
  1. Bomull
 4. Ingeniørvitskap
  1. Maskin
  2. Robot
  3. Skrue
  4. Hjul
 5. Jordbruk
  1. Vatning
  2. Plog
 6. Metallurgi
 7. Nanoteknologi

Kommunikasjon[endre wikiteksten]

 1. Kommunikasjon
 2. Bok
 3. Informasjon
  1. Leksikon
 4. Journalistikk
  1. Avis
  2. Massemedia
 5. Trykking
 6. Telefon

Elektronikk[endre wikiteksten]

 1. Elektronikk
  1. Elektrisk straum
  2. Frekvens
 2. Komponentar
  1. Diode
  2. Kondensator
  3. Resistor
  4. Spole
  5. Transformator
  6. Transistor

Datamaskiner og internett[endre wikiteksten]

 1. Datamaskin
  1. CPU
  2. Platelager
  3. Random Access Memory
 2. Informasjonsteknologi
  1. Algoritme
 3. Internett
  1. E-post
  2. Verdsveven
 4. Kunstig intelligens
 5. Operativsystem
 6. Programmeringsspråk
 7. Programvare

Energi og brennstoff[endre wikiteksten]

 1. Energiprinsippet
 2. Fornybar energi
 3. Elektrisitet
  1. Atomkraft
 4. Fossil energi
 5. Forbrenningsmotor
 6. Dampmaskin
 7. Eld

Råmateriale[endre wikiteksten]

 1. Glas
 2. Papir
 3. Plast
 4. Tre

Transport[endre wikiteksten]

 1. Transport
 2. Bil
 3. Fly
 4. Båt
 5. Skip
 6. Sykkel
 7. Jarnbanetog

Våpen[endre wikiteksten]

 1. Våpen
 2. Atomvåpen
 3. Skytevåpen
  1. Maskingevær
 4. Sprengstoff
  1. Krut
 5. Stridsvogn
 6. Sverd

Kunst og kultur[endre wikiteksten]

Minst tre setningar om:

 1. Kultur
 2. Kunst
  1. Fotografi
  2. Målarkunst
  3. Skulptur
  4. Teikneserie
   1. Keramikk
 3. Dans
 4. Mote
 5. Teater
 6. Filmfestivalen i Cannes

Arkitektur og byggjeteknikk[endre wikiteksten]

 1. Arkitektur
 2. Boge i arkitekturen
 3. Bru
 4. Kanal
 5. Demning
 6. Kuppel
 7. Hus
 8. Kjende byggverk
  1. Aswandammen
  2. Burj Dubai
  3. Colosseum
  4. Den kinesiske muren
  5. Eiffeltårnet
  6. Empire State Building
  7. Fridomsgudinna
  8. Hagia Sofia
  9. Parthenon
  10. Peterskyrkja
  11. Pyramidane ved Giza
  12. Taj Mahal
 9. Pyramide
 10. Tårn

Film, radio og fjernsyn[endre wikiteksten]

 1. Film
  1. Animasjon
 2. Radio
 3. Fjernsyn

Musikk[endre wikiteksten]

 1. Musikk
 2. Song
 3. Musikksjangrar
  1. Blues
  2. Klassisk musikk
   1. Opera
   2. Symfoni
  3. Elektronisk musikk
  4. Jazz
  5. Reggae
  6. Rhythm and blues
  7. Rock
 4. Musikkinstrument
  1. Tromme
  2. Fløyte
  3. Gitar
  4. Piano
  5. Trompet
  6. Fiolin

Fritid[endre wikiteksten]

 1. Spel
  1. Backgammon
  2. Go
  3. Sjakk
 2. Hasard
 3. Kampsport
  1. Karate
 4. Olympiske leikar
 5. Idrett
  1. Baseball
  2. Basketball
  3. Cricket
  4. Fotball
  5. Friidrett
  6. Golf
  7. Ishockey
  8. Judo
  9. Bilsport
  10. Tennis
 6. Leiketøy

Språk, lingvistikk og litteratur[endre wikiteksten]

 1. Språk
  1. Arabisk
  2. Bengali
  3. Engelsk
  4. Esperanto
  5. Farsi
  6. Fransk
  7. Gresk
  8. Hebraisk
  9. Hindi
  10. Japansk
  11. Kinesisk
  12. Latin
  13. Russisk
  14. Sanskrit
  15. Spansk
  16. Tamil
  17. Tyrkisk
  18. Tysk
 2. Lingvistikk
 3. Grammatikk
 4. Ord
  1. Substantiv
  2. Verb
 5. Alfabet
  1. Det arabiske alfabetet
  2. Det greske alfabetet
  3. Det latinske alfabetet
  4. Det kyrilliske alfabetet
  5. Kinesiske teikn
  6. Bokstav
 6. Lesekunne
 7. Skrift
 8. Litteratur
  1. Prosa
  2. Fiksjon
  3. Roman
   1. Tusen og ei natt
  4. Dikt
   1. Gilgamesj
   2. Iliaden
   3. Mahabharata
   4. Ramayana

Geografi, biografiar og historie[endre wikiteksten]

Historie[endre wikiteksten]

Denne bolken er for hendingar og periodar i mennesket si historie og førhistorisk tid. Minst fem setningar om:

 1. Historie

Oldtida og antikken[endre wikiteksten]

 1. Førhistorisk tid
 2. Steinalderen
 3. Bronsealderen
 4. Jarnalderen
 5. Mesopotamia
 6. Egypt i oldtida
 7. Hellas i antikken
 8. Den romerske republikken

Mellomalderen og tidleg moderne historie[endre wikiteksten]

 1. Austromarriket
 2. Aztekarar
 3. Det mongolske riket
 4. Det osmanske riket
 5. Det tysk-romerske riket
 6. Krosstog
 7. Hundreårskrigen
 8. Mellomalderen
 9. Ming-dynastiet
 10. Opplysingstida
 11. Reformasjonen
 12. Renessansen
 13. Trettiårskrigen
 14. Vikingar

Moderne historie[endre wikiteksten]

 1. Apartheid
 2. Borgarkrigen i USA
 3. Den andre verdskrigen
 4. Den franske revolusjonen
 5. Den fyrste verdskrigen
 6. Den industrielle revolusjonen
 7. Den kalde krigen
 8. Den russiske revolusjonen
 9. Den spanske borgarkrigen
 10. Den store depresjonen
 11. Det britiske imperiet
 12. Det tredje riket
 13. Holocaust
 14. Koreakrigen
 15. Qing-dynastiet
 16. Versaillestraktaten
 17. Vietnamkrigen

Geografi[endre wikiteksten]

Denne bolken er for artiklar med geografitema og geografiske stader.

 1. By
 2. Elv
 3. Geografi
 4. Hav
 5. Hovudstad
 6. Kontinent
 7. Nordpolen
 8. Regnskog
 9. Sørpolen
 10. Verdshav
 11. Ørken

Kontinent og store regionar[endre wikiteksten]

Minst tre setningar om kvar.

 1. Afrika
 2. Antarktika
 3. Asia
 4. Europa
 5. Midtausten
 6. Nord-Amerika
 7. Oseania
 8. Sør-Amerika

Land[endre wikiteksten]

Etter kvart bør det kome artiklar om dei fleste eller alle landa på nn:Verdas land. Men for dei minste wikipediaene er dei mest prioriterte landa desse:

 1. Afghanistan
 2. Algerie
 3. Argentina
 4. Austerrike
 5. Australia
 6. Bangladesh
 7. Brasil
 8. Canada
 9. Cuba
 10. Dei sameinte arabiske emirata
 11. Egypt
 12. Etiopia
 13. Frankrike
 14. Hellas
 15. India
 16. Indonesia
 17. Irak
 18. Iran
 19. Republikken Irland
 20. Israel
 21. Italia
 22. Japan
 23. Folkerepublikken Kina
 24. Kongo
 25. Mexico
 26. Nederland
 27. Nigeria
 28. New Zealand
 29. Pakistan
 30. Polen
 31. Russland
 32. Portugal
 33. Saudi-Arabia
 34. Sør-Afrika
 35. Sør-Korea
 36. Spania
 37. Sudan
 38. Storbritannia
 39. Sveits
 40. Tanzania
 41. Thailand
 42. Tyrkia
 43. Tyskland
 44. Ukraina
 45. USA
 46. Vatikanstaten
 47. Vietnam
 48. Venezuela

Byar[endre wikiteksten]

 1. Amsterdam
 2. Aten
 3. Bagdad
 4. Bangkok
 5. Beijing
 6. Berlin
 7. Bogotá
 8. Brussel
 9. Buenos Aires
 10. Kairo
 11. Cape Town
 12. Damaskus
 13. Delhi
 14. Dhaka
 15. Hongkong
 16. Istanbul
 17. Jakarta
 18. Jerusalem
 19. Karachi
 20. Kinshasa
 21. Kolkata
 22. Lagos
 23. Los Angeles
 24. London
 25. Madrid
 26. Mekka
 27. Mexico by
 28. Moskva
 29. Mumbai
 30. Nairobi
 31. New York by
 32. Paris
 33. Rio de Janeiro
 34. Roma
 35. St. Petersburg
 36. São Paulo
 37. Seoul
 38. Shanghai
 39. Singapore
 40. Sydney
 41. Teheran
 42. Tokyo
 43. Washington, D.C.
 44. Wien

Vatn, elvar og sjøar[endre wikiteksten]

 1. Amazonaselva
 2. Atlanterhavet
 3. Austersjøen
 4. Bajkalsjøen
 5. Chang Jiang
 6. Daudehavet
 7. Dei store sjøane
 8. Det karibiske havet
 9. Donau
 10. Ganges
 11. Great Barrier Reef
 12. Indiahavet
 13. Indus
 14. Kaspihavet
 15. Kongoelva
 16. Middelhavet
 17. Mississippielva
 18. Nigerelva
 19. Nilen
 20. Nordishavet
 21. Nordsjøen
 22. Panamakanalen
 23. Rhinen
 24. Stillehavet
 25. Suezkanalen
 26. Svartehavet
 27. Sørishavet
 28. Tanganyikasjøen
 29. Victoriasjøen
 30. Volga

Fjell, dalar og ørkenar[endre wikiteksten]

 1. Alpane
 2. Andes
 3. Himalaya
 4. Kilimanjaro
 5. Mount Everest
 6. Rocky Mountains
 7. Sahara