Wikipedia:Mal for språk

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Språknamn på norsk
Klassifisering: familie

 Underfamilie
  Sub-sub-family
   Etc.
    Språknamn

Bruk
Tala i: land1, land2 osb.
Område: distrikt innan landa ovanfor
Språknamn på norsktalande i alt: xx millionar
Rangering: sjå [1]. Viss ikkje i topp-100-lista, skriv Ikkje blant dei 100 mest utbreidde språka
Offisiell status
Offisielt språk i: land1, land2 osb.
Normert av: Namn på språkråd
Språkkodar
ISO 639-1: xy
ISO 639-2: xyz (B) / abc (T)


Ein kort introduksjon til språket.

Klassifisering[endre wikiteksten]

Eit kort oversyn over den genetiske klassifiseringa av språket:

X språk er eit Y språk i språkfamilien Z.

Geografisk område[endre wikiteksten]

X språk blir snakka i ...

Offisiell status[endre wikiteksten]

Liste over språk, region eller kommune der språket har offisiell status.

Dialektar[endre wikiteksten]

Oversyn over dialektar, evt. med referanse til eigne sider.

Avleidde språk[endre wikiteksten]

Kreolspråk og andre språk som er avleidd frå dette språket.

Lydsystem[endre wikiteksten]

Skildring av lydsystemet for språk, evt. delt inn i

Vokalar[endre wikiteksten]

Vokalfirkant, diskusjon.

Konsonantar[endre wikiteksten]

Konsonantskjema, diskusjon.

Fonologi[endre wikiteksten]

Drøfting av viktige fonologiske prosessar, prosessar språket er kjend for, allofonisk veksling, suprasegmentale prosessar, ...

Historiske lydendringar[endre wikiteksten]

Evt. dette under historie.

Grammatikk[endre wikiteksten]

Skildring av grammatikken, evt. vekt på karakteristika.

Ordforråd[endre wikiteksten]

Drøfting av spesielle trekk ved leksikonet (ordforrådet) i eit språk, lånordstrata, ulike sett av ord for høflegheit, tabuord, osb.

Skriftsystem[endre wikiteksten]

Kort skildring av skriftsystemet somblir brukt, referanse til eigne sider for skriftsystem, her kje det ei vektlegging på tilpassing av skriftsystemet til akkurat dette språket, evt. tilleggsbokstavar, eigne lydreglar, osb.

Historie[endre wikiteksten]

Indre språkhistorie, ytre språkhistorie.

Døme[endre wikiteksten]

Korte døme på språket.

Litteratur[endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre wikiteksten]

{{Skanwiki}} {{Interwiki}}

Lenkje til Ethnologue-rapporten for språket.

Evt. andre språkprosjekt: Language Museum, Rosetta Project Archive eller Omniglot viss dei har noko nytt å bidra med.