Wikipedia:Stipendstøtte frå Noregs Mållag

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Kolonireise
Stipendprosjektet for Noregs Mållag


Oversyn
Ungdom
Sør-Asia
Wikipedia
Resultat og reaksjonar

Marmorutskjering i djain-tempelet i Ranakpur i Rajasthan
Oversyn
Risagning
Oksekjerre med sukkerrøyr i Maharashtra
Måla og pynta elefant i Rajasthan.

Noregs Mållag fekk i samband med hundreårsmarkeringa si i 2006 i oppgåve å dela ut to stipend som skulle brukast til støtte for nynorsken av Kultur- og kyrkjedepartementet. Det eine stipendet blei gjeve til meg, Ranveig Mossige Thattai, for å utvikla Nynorsk Wikipedia, særleg med tanke på ungdom. Meininga var å gjera oppslagsverket betre både som kjelde og skrivestad. Stipendet blei overrekt på landsmøtet til Mållaget i slutten av april 2007, og kort tid etter sette arbeidet i gang for fullt.

Stipendarbeidet var tredelt:

  1. Utvikling av rettleiingar for korleis ein kan bruka og skriva for Wikipedia
  2. Skriva korte artiklar om tema som kan få ungdom til å skriva meir her.
  3. Utdjupande artiklar og stoff om Sør-Asia, som det er skrive lite om på nynorsk nokon stad.

Prosjektet skulle gå fram til 1. oktober 2007, og denne rapporten er derfor skriven til denne datoen.

Les om:

Musikar frå eit bryllaupskorps
Dhol-tromming
Landarbeidande kvinner i Goa
Kvinner ved landsbydammen i Bangladesh.