Wikipedia:Utvald artikkel/Veke 42, 2013

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Finansdepartementet syter for at det offentlege får inn skattar og avgifter.

Skatt er ytingar frå private til det offentlege utan konkret vederlag. Fråværet av formelt konkret vederlag skil skattar frå betalingar for offentlege tenester (gebyr). Hovudformålet med skattar er å finansiera offentleg forbruk og investeringar, og overføringar til privat sektor.

Skattenivået i Noreg, målt i høve til BNP, er lågare enn i Danmark og Sverige, og omtrent på nivå med Belgia, Frankrike, Italia og Finland. Dei fleste OECD-land har likevel eit lågare skattenivå. Det er særleg skatten på inntekt, overskot og kapitalgevinst som er høg i Noreg samanlikna med dei andre OECD-landa. Les meir …