Wikipedia:Utvald svensk artikkel/2008

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Utvald svensk artikkel-arkiv: 20052006200720082009201020112012


Veke 1
Geografisk fördelning av uraliska språk (delgrupperna finsk-permiska språk (blå), ugriska språk (grön), samojedspråk (gul)) och den möjligen besläktade jukagiriskan (röd).

Den uraliska språkfamiljen består av ungefär 30 besläktade språk, som talas av knappt 25 miljoner människor i huvudsak i Öst- och Nordeuropa samt i nordvästra Asien. De mest kända språken tillhör den finsk-ugriska undergruppen. Här kan nämnas finska, estniska, ungerska och samiska. Dessutom ingår den samojediska språkgruppen bland de uraliska språken. Typologiskt har de uraliska språken stor bredd, men vissa egenskaper är förhärskande eller vitt utbredda: en rik agglutinerande morfologi, särskilt ett rikhaltigt kasussystem med upp till 20 kasus, negation sker med ett böjt hjälpverb och vokalharmoni har stor utbredning. Benämningen uraliska språk har använts sedan början av 1800-talet, och den grundar sig på att flertalet av dessa språk talas i närheten av Uralbergen, i gränsområdena mellan Asien och Europa. Området för de uraliska språkens gemensamma ursprung fanns sannolikt i centrala eller södra Uralområdet, vilket gett språkfamiljen dess namn. (läs mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 2
Västercirkeln planerades där nuvarande Haga rondell finns. Kustbanan syns i bakgrunden. Fotografi av modellen.

Munksnäs-Haga var en stadsplan för västra Helsingfors uppgjord av Eliel Saarinen under början av 1910-talet. Den första versionen presenterades år 1911 och dominerades av monumentalism. Den kritik som Saarinen fick för sitt förslag till stadsplan för Canberra samma år gjorde att han minskade formalismen i sitt följande förslag. I sitt slutgiltiga förslag presenterade Saarinen avenyer i Haussmannstil, intima bostadsområden inspirerade av Raymond Unwin och stora bostadsblock inspirerade av Otto Wagner. Planen publicerades i en bok år 1915 men förverkligades endast i liten skala. Planen användes dock av finländska arkitekter som en lärobok om stadsplanering. (läs mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 3
En flagga till minnet av 25-årsdagen av hungerstrejken.

Hungerstrejken i Nordirland 1981 var kulmen på en fem år lång protest av irländska republikanska fångar under konflikten i Nordirland. Protester inleddes 1976 när den brittiska regeringen slutade ge paramilitära fångar särskild status som krigsfångar eller politiska fångar. 1980 ägde den första hungerstrejken rum, med sju deltagare, vilken varade i 53 dagar. Den andra hungerstrejken ägde rum 1981 och var en kraftmätning mellan fångarna och den brittiska premiärministern, Margaret Thatcher. En av hungerstrejkarna, Bobby Sands, valdes under strejken till parlamentsledamot, som en följd av medial bevakning världen över. Hungerstrejken radikaliserade den irländska nationaliströrelsen och var den starkaste anledningen till att Sinn Féin kunde bli ett politiskt parti med en bred väljarbas bland den nordirländska befolkningen. (läs mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 4
[[Fil:|120x170px|link={{{3}}}|{{{2}}}]]

Stormfåglar (Procellariidae) är en familj av havsfåglar inom ordningen Procellariiformes. Stormfåglarna lever av fisk, bläckfisk och kräftdjur, och flera av arterna äter gärna fiskrens och kadaver. Alla familjens arter förflyttar sig oerhört långa sträckor under sina födosök och många arter genomför långa transekvatoriella förflyttningar. De häckar i fågelkolonier, lever i livslånga monogama förhållanden och är filopatriska, det vill säga återvänder till den plats där de föddes för att häcka. Alla arter lägger bara ett ägg per häckningssäsong. Både ruvningsperioden och tidspannet då föräldrarna tar hand om sina ungar är exceptionellt långa för att vara bland fåglar. (läs mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 5
Silvermynt med Antiochos III

Antiochos III den store, född år 242 f.Kr., var kung i det seleukidiska riket från 223 f.Kr. till 187 f.Kr. Antiochos tid som kung var en omvälvande period då stora politiska förändringar skedde i den antika världen. Antiochos III strävade efter att ta tillbaka alla områden vilka tidigare kontrollerats av Seleukos I Nikator. Han återupprättade imperiets forna maktställning i öster, där han skapade ett system av klient- och lydstater. Han utvidgade riket söderut genom att från Egypten erövra Fenicien, Palestina och södra Syrien. I väster, i Mindre Asien återställde han rikets överhöghet, han korsade Hellesponten och återtog Trakien. Till slut efter en konflikt med Rom kom han dock att ge upp erövringarna i väster. Han reformerade imperiet administrativt genom att reducera provinsernas storlek, han införde en sorts ledarkult med sig själv och sin gemål Laodice III. (mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 6
{{{2}}}

Persepolis är en forntida ruinstad i södra Iran i provinsen Fars, och var huvudstad i Akemeniderriket. Staden ligger på Marvdasht-slätten, vid foten av berget Kuh-e Rahmat, omkring 70 km nordöst om Shiraz, inte långt från floden Pulwar och dess utflöde i Kur. 1979 sattes Persepolis upp på UNESCO:s världsarvslista.

Byggandet av staden påbörjades 521 f.Kr. på order av Dareios I. Det var en del av ett omfattande program av monumentala byggen som syftade till att understryka det akemenidiska Perserrikets enhet och mångfald, samt att befästa kungamaktens legitimitet. Arbetare och hantverkare från alla rikets satrapier engagerades. Arkitekturen byggde på en originell kombination av stilar som utgått från de olika delarna av riket och utvecklade därmed den persiska arkitekturstil som inleddes i Pasargadae och som även återfinns i Susa och Ekbatana. Byggandet av Persepolis bedrevs under mer än två århundraden, ända tills Perserriket erövrades och staden delvis förstördes av Alexander den store år 331 f.Kr. (mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 7
Jämtlands landskapsvapen

Jämtland (Jamtlannjämtska) är Sveriges näst största landskap och ligger i hjärtat av den skandinaviska halvön i norra Europa. Östersund är landskapets enda stad och på Östersunds skidstadion pågår världsmästerskapen i skidskytte 2008.

Jämtland var ursprungligen en självstyrande bonderepublik, området blev därefter norskt 1178 och var så i mer än 450 år och har varit svenskt sedan 1645, i litet över 350 år. Den egna särarten manifesteras bland annat genom att halvt på allvar, halvt på skämt se landskapet som en republik inom kungariket Sverige. Kung Carl XVI Gustaf är även Hertig av Jämtland, en titel han fortfarande använder sig utav då han besöker landskapet. Historiskt, socialt och politiskt har Jämtland utgjort ett undantagsområde mellan Norge å ena sidan och Sverige å den andra, något som symboliseras i landskapsvapnet där älgen, Jämtland, attackeras från öster och väster. Traditionen med fäboddrift levde länge vidare i Jämtland och messmör är intimt förknippat med landskapet. (mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 8
[[Fil:|120x170px|link={{{3}}}|Den tyrkiske dagsavisen Cumhuriyet]]

Turkiska är ett turkspråk som talas som modersmål av ungefär 65-73 miljoner människor, främst i Turkiet där det är officiellt språk, av mindre grupper på Cypern, i Grekland och i Östeuropa, samt av flera miljoner invandrare i Västeuropa, särskilt Tyskland.

Språkets rötter kan spåras till Centralasien och de första skriftliga lämningarna är närmare 1200 år gamla. Åt väster spreds osmanskan-den omedelbara föregångaren till dagens turkiska när det Osmanska riket utvidgades. Som en av Atatürks reformer i början av den nya turkiska republiken ersattes 1928 det osmanska alfabetet (en variant av arabiska alfabetet) av en variant av det latinska alfabetet.

Typiskt för turkiskan är dess vokalharmoni och utpräglat agglutinerande språkstruktur med många suffix, vilket innebär att mycket långa ord kan bildas. Grundordföljden i turkiskan är subjekt objekt verb. Turkiskan har inget grammatiskt genus. (mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 9
{{{2}}}

Gråsparv (Passer domesticus) är en fågel som tillhör familjen sparvfinkar (Passeridae). Gråsparven är spridd över stora delar av Europa och Asien, men har även av människan introducerats till Amerika, Afrika och Australien och idag är den en av världens mest spridda fågelarter. Gråsparven är en kulturföljare och har anslutit sig till människan i över 10 000 år. Världspopulationen uppskattas till ungefär 500 miljoner individer. Gråsparvshanen är lik den närbesläktade pilfinken och dessa arter förväxlas ofta av gemene man. (mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 10
{{{2}}}

Scoutrörelsen är en internationell världstäckande ungdomsrörelse med över 38 miljoner medlemmar i 216 länder. Rörelsens mål är att utveckla unga människor till att bli aktiva, engagerade och ansvarstagande medborgare i det lokala och globala samhället.

Scoutrörelsen grundades 1907 då Robert Baden-Powell anordnade det första scoutlägretBrownsea Island i England. Baden-Powell skrev ner det han ansåg vara scoutings grundprinciper i Scouting for Boys (1908). Rörelsen använder sig av scoutmetoden, ett program för informell utbildning med betoning på praktiska utomhusaktiviteter. Ett annat karaktäristiskt drag hos rörelsen är scoutdräkten som ska dölja alla tecken på sociala klasskillnader inom ett land. Tillsammans med dräkten bärs en halsduk och huvudbonad. På dräkten fästs märken, såsom den heraldiska liljan, trefoil och andra märken. (mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 11
{{{2}}}

Mary Wollstonecraft (1759-1797), var en brittisk författare, och feministisk filosof. Under sin korta karriär skrev hon romaner, essäer, reseskildringar, en historik över franska revolutionen, en bok om etikett och en barnbok. Hon är mest känd för Till försvar för kvinnans rättigheter (A Vindication of the Rights of Woman), där hon argumenterar för att kvinnor inte är underlägsna män av naturen, utan bara framstår som sådana för att de saknar formell utbildning. Hon förde fram idéerna om att både män och kvinnor skulle betraktas som rationella varelser och att samhället bör grundas på förnuft. Hon drev bland annat en skola för flickor och skrev Thoughts on the Education of Daughters. I A Vindication of the Rights of Men (1790) kritiserade hon Edmund Burke och tog ställning för franska revolutionen. Wollstonecrafts make gav ut hennes memoarer året efter hennes död, Memoirs of Mary Wollstonecraft (1798). (mer...)

Vis - Diskusjon - historikk


Veke 12
Erik Gustaf Geijer på ett litografi från 1840-talet.

Erik Gustaf Geijer (1783-1847) var en svensk författare, poet, filosof, historiker och tonsättare. Han var professor i historia vid Uppsala universitet från och med 1817, och blev 1824 ledamot av Svenska Akademien.

Geijer var rektor för Uppsala universitet under flera omgångar, samt ledamot av prästeståndet i ståndsriksdagen där han verkade för slaveriets avskaffande på den svenska kolonin. Medlem av Götiska förbundet och redaktör för dess tidskrift Iduna. Han var en av de största diktarna, estetikerna och idégivarna i den svenska romantiken. Fram till sitt liberala "avfall" var han en av den svenska konservatismens starkaste röster. (mer)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 13

Wikipedia:Utvald svensk artikkel/Veke 13 2008
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 14
Konstitutionskommitén framlägger sitt utkast inför kongressen i Philadelphia.

Amerikanska revolutionen kallas händelseförloppet under andra hälften av 1700-talet då de tretton kolonierna som kom att utgöra Amerikas förenta stater uppnådde självständighet från Brittiska imperiet. Under denna period enades kolonierna mot det brittiska styret och gick in i en väpnad konflikt som kallas amerikanska frihetskriget, mellan 1775 och 1783. Detta kulminerade i en amerikansk självständighetsförklaring 1776 och en slutlig seger på slagfältet vid Yorktown 1781, vilket ledde till fred genom Parisavtalet 1783.

Den amerikanska revolutionen omfattade ett antal stora intellektuella och sociala förändringar som skedde i det tidiga amerikanska samhället, såsom de nya republikanska ideal som fick fäste hos den amerikanska befolkningen. I vissa kolonier utbröt hätska politiska debatter om demokratins roll i statens styrelse. Det amerikanska skiftet till republikanism, liksom den gradvis växande demokratin, orsakade en stor omvälvning av den traditionella sociala hierarkin och skapade den moral som bildade kärnan till amerikanska politiska värderingar. (Mer)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 15
pikterkongen Óengus

Óengus, Fergus son var pikternas kung från 732 till sin död 761. Hans regeringstid kan rekonstrueras i viss detalj från ett antal olika källor. Óengus blev huvudkung i Piktland efter en period av inbördeskrig i slutet av 720-talet. Under hans regeringstid underkuvades grannriket Dál Riata och kungariket Strathclyde anfölls med mindre framgång. Óengus var den mäktigaste härskaren i Skottland i över två årtionden och var inblandad i krig på Irland och i England. Kungar från Óengus släkt dominerade Piktland till 839, då ett katastrofalt nederlag mot vikingar inledde en ny period av instabilitet, som slutade när Kenneth MacAlpine kom till makten. (mer ...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 16
{{{2}}}

Medvetandefilosofi kallas den gren av filosofin som studerar medvetandets natur, mentala processer, mentala funktioner, mentala egenskaper och deras relation till den fysiska kroppen. Kropp-själs-problemet, det vill säga förhållandet mellan medvetandet och kroppen, betraktas ofta som den mest centrala frågan inom medvetandefilosofin, även om det finns andra frågor rörande medvetandets natur som inte involverar dess relation till den fysiska kroppen. (mer ...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 17
Tom Waits

Tom Waits, egentligen Thomas Alan Waits, född 1949 i Pomona i Kalifornien, är en amerikansk musiker, sångare, kompositör, textförfattare och skådespelare. Waits är känd för sin raspiga, hesa röst, ovanliga instrument och kompositioner som inte följer modet.

Med sin unika röst, sin blandning av blues, jazz och vaudeville samt experimentella inslag som gränsar till industrial har Waits byggt upp en egen distinkt musikalisk personlighet. Detta har även gjort att hans musik är svår att kategorisera. Textmässigt karaktäriseras Waits sånger av atmosfäriska porträtt av bisarra, kärnfulla karaktärer och platser även om han också visat intresse för traditionella ballader. Han har ett kultfölje bland fansen och har även influerat flera låtskrivare trots att hans musik sällan spelas på radio eller MTV. Hans låtar är mest kända för allmänheten genom coverversioner av mer kända artister, till exempel "Jersey Girl" som framförts av Bruce Springsteen, "Downtown Train" med Rod Stewart och "Ol' '55" framförd av the Eagles. Även om Waits album mött blandad kommersiell framgång i USA har de ibland sålt guld i andra länder. Han har varit nominerad för flera stora musikpriser och bland annat vunnit två Grammisar. (mer)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 18
{{{2}}}

Bath är en stad i sydvästra England, Storbritannien med omkring 80 000 invånare. Staden grundades i floden Avons dalar runt naturliga heta källor där romarna byggde bad och ett tempel, vilket gav staden dess dåvarande namn Aquae Sulis. Edgar kröntes till kung av England i Baths klosterkyrka 973. Senare blev staden ett populärt sparesmål under den georgianska eran vilket ledde till en avsevärd utökning som gav ett arv av georgiansk arkitektur tillverkad av Bathsten. Bath upptogs 1987UNESCO:s världsarvslista och har många olika teatrar, museum och andra kulturella platser som har hjälpt staden att bli en viktig turistort med över en miljon övernattande gäster och 3,8 miljoner gäster som stannar över dagen varje år. (läs mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 19
Brunnspaviljongen

Ramlösa hälsobrunn är en hälsobrunn belägen i Ramlösa i sydöstra Helsingborg, grundad den 17. juni 1707 av Johan Jacob Döbelius. Brunnen byggdes upp kring den järnbrunn som Döbelius undersökt 1701, 1705 och 1706. Under loppet av 1700-talet ökade hälsobrunnens anseende och besöktes av gäster från både Sverige och Danmark. Ramlösa brunn hade sin storhetsperiod i början av 1800-talet, då flera medlemmar av kungafamiljen och personer ur adeln regelbundet besökte anläggningen. I slutet av 1890-talet fann man en ny och mer mineralrik alkalisk källa, vilket blev starten för det buteljerade vattnet och det moderna Ramlösaföretaget. Samtidigt minskade hälsobrunnens ursprungliga verksamhet, som slutligen lades ner 1973. Efter exploateringshot under 1970-talet skyddades flera av byggnaderna som byggnadsminnen och nästan hela parken klassades som ett skyddsområde inom byggnadsminnesförklaringen. mer
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 20
"De fem trumpetstötarna", under uppförande 1964.

Norrmalmsregleringen betecknar den omfattande revision av stadsplanen för Nedre Norrmalm i Stockholm vilken principiellt beslutades av stadsfullmäktige 1945 och realiserades under 1950-, 60- och 70-talen. Genomförandet resulterade i att de gamla Klarakvarteren fick ge plats åt det moderna Stockholms city, samtidigt som tunnelbanans utbyggnad möjliggjordes.

Norrmalmsregleringen var troligen 1900-talets största svenska stadsbyggnadsprojekt och engagerade en stor del av Sveriges arkitektelit. Omvandlingen av Nedre Norrmalm har kritiserats och beundrats både i Sverige och utomlands, och räknas till en av de större och mest karaktärsfulla cityomdaningar som genomfördes i Europa under efterkrigstiden, även inberäknat de städer som skadades svårt under kriget. Les mer ...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 21
Xenon

Xenon är ett icke-metalliskt grundämne med atomnummer 54 och kemiskt tecken Xe. Det är en tung, färg- och luktlös ädelgas som förekommer i mindre mängder i jordens atmosfär. Även om gasen sällan reagerar med andra ämnen så kan xenon genomgå ett fåtal kemiska reaktioner som exempelvis bildandet av xenonhexafluorplatinat (PtF6Xe), den första ädelgasföreningen som framställts.

Naturligt förekommande xenon består av nio stabila isotoper, men det finns även ett 40-tal instabila isotoper som genomgår radioaktivt sönderfall. Proportionerna av olika xenonisotoper är ett viktigt verktyg vid studiet solsystemets tidiga historia. Les mer..
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 22
Målning ifrån första utgåvan som visar när Eliza sålts, och berättar att hon tänker fly för Tom

Onkel Toms stuga (Uncle Tom's Cabin) eller Livet bland negrerna i Nordamerikas slavstater (Life Among the Lowly) är en roman skriven av Harriet Beecher Stowe, publicerad 1852. Den handlar om slaveriet i USA sett ur slavarnas perspektiv och bidrog starkt till att slaveriet avskaffades 1863 under amerikanska inbördeskriget. Boken beskriver slaven Tom som förblir sin ägare trogen trots misshandel. Samtidigt skildras slavinnan Elizas flykt mot norr.

Onkel Toms stuga var den roman som såldes i flest exemplar under 1800-talet (och den näst mest sålda boken efter bibeln) och anses ha medverkat till att stärka abolitionisternas sak under 1850-talet. Les mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 23

{{forsidebilde| Augustus (latin: IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS), född som Gaius Octavius Thurinus (63 f.Kr.-14 e.Kr.), efter adoption känd under namnet Gaius Julius Caesar Octavianus (latin: GAIVS•IVLIVS•CAESAR•OCTAVIANVS), var den förste kejsaren av Romerska imperiet, och regerade från 27 f.Kr. till sin död 14 e.Kr. Hans regering inledde Principatet. (Mer her)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 24
Porträtt av Nietzche

Friedrich Nietzsche (1844-1900) var en tysk filosof, författare och klassisk filolog.

Nietzsche, som var influerad av Schopenhauer, Wagner, och Darwin, är mest känd för sin idé om övermänniskan ("det blonda vilddjuret") och som kristendomens vedersakare - ett av hans mest berömda citat är "Gud är död" (Så talade Zarathustra, I:1). Han förordade en estetisk kultur som ersättning till den kristna självuppoffringen och humanismens moral, varmed han lanserade distinktionen mellan dionysiska och apolloniska ideal. Vetenskapen blev hans paradigm och vad han såg som människans räddning från religionen och den romantiska verklighetsflyende konsten. I etiskt hänseende betraktas Nietzsche som grundaren av värdenihilismen, och definierade viljan som en vilja till makt. Hans filosofi blev på modet under slutet av hans levnad, och nådde sin kulmen i Nazityskland, men han är även en viktig influens till Weber, Freud, Wittgenstein, Derrida, Lyotard, Sartre, och Foucault. Själv slutade han sina dagar som sinnessjuk. Les mera
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 25
Ladusvala på svensk, Landsvale på dansk, Låvesvale på norsk

Ladusvala (Hirundo rustica) är den mest spridda fågelarten i familjen svalor. Ladusvalan är en tätting med ett distinkt utseende med sin blå ovansida, långa, djupt delade stjärt och böjda spetsiga vingar. Den förekommer i Europa, Asien, Afrika och Amerika. Ladusvalan är en fågel som trivs i öppna landskap och normalt använder byggnader uppförda av människor för att häcka. Den uppför ett koppformigt rede av lerkulor i lador eller liknande byggnader och livnär sig av insekter som den fångar i flykten. Art lever i nära anslutning till människor, och dess vana att äta insekter innebär att den tolereras av människorna. Denna accepterande inställning stärktes förr i tiden av vidskepliga föreställningar om fågeln och dess bo. Det finns många hänvisningar till ladusvalan i litterära och religiösa verk både på grund av att den lever i människans närhet och på grund av dess tydligt märkbara årliga flyttning. (läs mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 26
Wood Badge pärlor

Wood Badge eller Gilwellutbildning är en utbildning i den internationella scoutrörelsen, och namnet på en tillhörande utmärkelse för scoutledare som genomfört utbildningen. Den hålls i någon variant inom de flesta nationella scoutorganisationer tillhörande World Organization of the Scout Movement. Wood Badge-kursernas mål är att göra scouter till bättre ledare genom att lära ut avancerade kunskaper om ledarskap, och genom att skapa en förbindelse till och engagemang i scoutrörelsen. Kurserna består vanligtvis av teoretisk undervisning varvat med praktiska utomhusaktiviteter, följt av en projektfas där deltagarna sätter sina nya kunskaper på prov. (läs mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 27
Stockholms Stadion innan match

Djurgårdens IF Fotbollförening är fotbollssektionen i idrottsföreningen Djurgårdens IF som är baserad i Stockholm. Föreningen bildades den 12 mars 1891 och sektionen bildades 1899. Teodor Andersson blev under detta år medlem i föreningen och hjälpte till att starta upp sektionen. Representationslaget har sedan debuten i Allsvenskan under säsongen 1927–28 spelat sammanlagt 52 säsonger i den högsta serien, vilket placerar laget på en sjundeplats i den allsvenska maratontabellen. Sedan 1936 är Stockholms Stadion Djurgårdens hemmaarena för allsvenska matcher och i Svenska Cupen, men vid derbymatcher mot Stockholmsrivalerna AIK och Hammarby och vid europacupmatcher används Råsundastadion som hemmaarena. (läs mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 28
Yngve Larsson

Yngve Larsson (1881-1977) var en svensk filosofie doktor, politiker, borgarråd och riksdagsledamot för Folkpartiet.

Yngve Larsson var gatu- och stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad 1924-1946, och politiskt ledande bakom flera av stadens historiskt största infrastrukturprojekt, däribland Slussen, Stockholms tunnelbana och Norrmalmsregleringen, samt även Västerbron och Tranebergsbron. Efter att ha avgått som borgarråd, valdes han till riksdagsledamot, samtidigt som han behöll ledande poster inom Stockholms stad.

Larsson kom att kallas sitt århundrades främste svenska stadsbyggare och århundradets gigant inom stockholmspolitiken. 1966 erhöll han Samfundet S:t Eriks plakett för berömliga insatser för Stockholm. (läs mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 29
[[Fil:|120x170px|link={{{3}}}|Ett antal berömda parfymer]]

Parfym används för att ge människokroppen, föremål och rum väldoft. Parfymer är vanligen vätskor, men kan också återfinnas som salvor eller krämer. Doften i parfym kommer från olika eteriska oljor och aromämnen. Ibland ingår också fixativer, som gör att parfymen inte avdunstar för fort, och något lösningsmedel, till exempel alkohol eller vatten.

Parfymer kan finnas i olika koncentrationsgrad i form av parfymextrakt, eau de parfum, eau de toilette och eau de cologne. Samma parfym kan också användas i andra produkter, som tvål, deodorant, rumspray, med mera. Parfymerade produkter är vanliga inom hushållens kemikalier, till exempel tvättmedel, rengöringsmedel och diskmedel, men också till hygienartiklar som schampoo, hudlotion med mera. Doftämnen bryts ner eller försämras om de utsätts för hetta, ljus, eller luft. Les mera...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 30
Karlfeldt, malt av Anders Zorn

Erik Axel Karlfeldt, ursprungligen Erik Axel Eriksson, född 20 juli 1864 i Karlbo, Folkärna socken (Folkärna församling), Kopparbergs län, död 1931 i Stockholm, begravd i Folkärna; var en svensk poet, författare, och ledamot av Svenska Akademien från 1904, och dess ständige sekreterare från 1913. Han fick postumt nobelpriset i litteratur 1931. (Mer)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 31
Råka

Råka (Corvus frugilegus) är en fågel som tillhör kråksläktet inom familjen kråkfåglar. Den är en av fyra arter i kråksläktet som förekommer i Europa. Råkan förekommer i stora delar av palearktiska regionen och har introducerats i Nya Zeeland. Den utmärks av sin långa, spetsiga och något nedåtböjda näbb och sin metalliskt glänsande svarta fjäderdräkt.

Råkan förekommer i ett bälte som sträcker sig från Irland och Skottland via Centraleuropa genom Centralasien österut till Kina. Den saknas i södra Schweiz, i stora delar av Österrike och i Italien. I Norden når den Danmark och södra Sverige, i sydost Svarta havets och Kaspiska havets kuster. Under vintermånaderna bebor den också Norges kust till mellersta Norge, stora delar av Balkan, samt större delen av Turkiet. (läs mer ...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 32
Fjellet Alkavagge

Ett fjäll kan definieras som ett berg eller ett mer flackt landskap, vars högsta punkt når över skogsgränsen. Sammanhängande skog förekommer alltså inte, och träd saknas helt i högfjällsområden.

Fjäll är en term som mer eller mindre uteslutande används om berg i de nordiska länderna, men används även allmänt för berg som bär karakteristiska särdrag som är typiska för berg som formats av stora ismassor, det vill säga att de bland annat har relativt flacka sluttningar och runda former. Dialektalt och i norskan och isländskan kan fjäll (fjell respektive fjall) syfta på alla typer av berg oavsett geografiskt läge, höjd och utseende.

Fjäll finns huvudsakligen i de områden där inlandsis dragit fram, det vill säga i Skandinavien (se Skanderna), på Svalbard, Island och Grönland samt i norra Kanada, Ryssland, Finland och Storbritannien. Främst på Grönland, men även i vissa delar längs nordkusterna i Kanada, ligger fortfarande inlandsisen kvar. (läs mer ...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 33
Marcus Tullius Cicero

Conatus (av latinet; ansträngning; bemödande; impuls, benägenhet, tendens; bedrivande; strävan) är en term som användes i tidiga psykologiska och metafysiska teorier för att beteckna en inneboende benägenhet hos ett ting att fortsätta existera och i någon mening utöka sig själv. Detta ”ting” kan vara medvetande eller materia, men även en kombination av båda. Över årtusendena har många olika definitioner och behandlingar formulerats av filosofer. De viktigaste av dessa innefattar 1600-talsfilosoferna René Descartes, Baruch Spinoza och Gottfried Leibniz, tillsammans med den samtida empiristen Thomas Hobbes. Conatus kan syfta på den instinktiva ”viljan att leva” hos djur eller på diverse metafysiska teorier om rörelser och tröghet. Begreppet kopplas ofta samman med Guds vilja i en panteistisk syn på naturen. Begreppet kan delas upp i separata definitioner för medvetandet och kroppen, eller till och med särskiljas i fråga om centrifugalkraft eller tröghet.
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 34
Rödstjärtad korpkakadua, på norsk Rødhalekakadu

Rödstjärtad korpkakadua är en stor kakadua som lever i Australien. Den är vanligare i de torrare delarna av kontinenten. Vuxna rödstjärtade korpkakaduor är omkring 60 centimeter långa och uppvisar könsdimorfism. Hanar har fullständigt svart fjäderdräkt, förutom de framträdande röda banden på stjärten. De något mindre honorna är brunsvarta med gula ränder och prickar och har gul-orange strimmor på stjärten. Arten återfinns vanligen i eukalyptusskogar eller längs vattendrag. I de nordligare delarna av landet ses dessa kakaduor ofta i stora flockar. De är fröätare och hålhäckare. Därför är de beroende av träd med relativt tjocka stammar, i allmänhet Eucalyptus. Populationerna i sydöstra Australien är hotade av minskningen av skogstäcket och andra ändringar av habitatet. Rödstjärtad korpkakadua är den av korpkakaduorna som lättast anpassar sig till ett liv i fångenskap, men korpkakaduor är mycket ovanliga och dyra utanför Australien.
Läs mera
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 35
Kjell-Olof Feldt var svensk finansminister 1982-90

Kjell-Olof Feldt, född 1931 i Holmsund i nuvarande Umeå kommun i Västerbottens län är en svensk socialdemokratisk politiker. Han främst förknippad med sin tid som finansminister åren 1982-90.

Vid sidan av statsministrarna Olof Palme och Ingvar Carlsson spelade Feldt en central roll inom svensk politik under 1980-talet. Såväl Sveriges som socialdemokraternas ekonomiska politik genomgick flera genomgripande förändringar under Feldt. Visserligen infördes en kraftigt nedbantad variant av löntagarfonder kort efter valsegern 1982, men därefter liberaliserades ekonomin, med olika slags avregleringar. Den ekonomiska politik som Feldt har kommit att förknippas med kallas ibland den tredje vägens politik. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 36
Essingeleden

Högertrafikomläggningen kallas den omläggning till högertrafik som skedde i Sverige klockan 05:00 söndagen den 3 september 1967. Det innebar att från att ha kört på vänster sida skulle man nu köra på höger sida av vägen. En rådgivande folkomröstning 1955 gav 83% nej. Men med låga 53% röstdeltagande ansåg man att frågan ändå kunde studeras vidare och 1963 beslöt riksdagen att en omläggning måste ske. Längs vägarna sattes upp svarta sexkantiga skyltar med ett gult H för att påminna trafikanterna om att hålla till höger. Övergången föregicks av en intensiv informationskampanj i form av annonser, broschyrer, TV- och radioprogram. (mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 37
Strykjärnet i Motala ström.

Norrköping är en tätort i Norrköpings kommun i Östergötland, och centralort för kommunen. Norrköping är Sveriges tionde största tätort med 83 561 invånare (2005). I Norrköpings kommun bor det totalt 126 680 invånare (2007).

Norrköping ligger längst in i Bråviken på bägge sidor om Motala Ström (lokalt kallad Strömmen) som rinner genom staden. Dess forsar har under lång tid använts som kraftkälla för kvarnar och andra industrier, höjdskillnaden mellan sjön Glan och Bråviken är hela 22 meter. Norrköping är byggt på låglänt slättbygd, men sedan 1940-talet har odlingsmark fått ge plats för ny bebyggelse. Ända fram till 1947 odlades tobak på fälten kring nuvarande Ljura, nu är området sedan länge bebyggt med bostäder. Öster, norr och väster om staden utbreder sig ännu slättbygden, medan den södra och sydvästra är mer skogbevuxen, bland annat med naturreservatet Vrinneviskogen. Stadens södra delar är högre belägna än den norra. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 38
Hussvala

Hussvala (Delichon urbicum, tidigare Delichon urbica) är en fågel som tillhör familjen svalor. Den är en flyttfågel som häckar i Europa, Nordafrika och i de tempererade delarna av Asien och övervintrar i subsahariska Afrika och tropiska Asien. Hussvalan livnär sig av insekter som den fångar i flykten, och vintertid flyttar den till klimat där flygande insekter finns i rikliga mängder. Den är blå på huvud och ovansida, vit på gump och undersida och hittas både i öppna landskap och nära mänskliga bosättningar. Hussvalan liknar de andra två arterna i släktet Delichon, som båda är endemiska för östra och södra Asien. Det finns två erkända underarter.

Både dess vetenskapliga och triviala namn anknyter till fågelns vana att använda mänskliga byggnationer för sina bon. Den bygger ett slutet koppformat rede av lerkulor under takfötter eller liknande platser på byggnader, vanligen i kolonier. (mer...)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 39
Rikard III

Rikard III (1452-1485), var kung av England 1483-1485. Han blev den siste kungen av Huset York. Efter brodern kung Edvard IV:s död regerade Rikard under en kort tid som förmyndare åt broderns son Edvard V, innan han spärrade in den unge kungen och dennes bror Rikard i Towern (se Prinsarna i Towern) och grep kronan själv. Han kröntes 6 juli 1483. Uppror utbröt mot Rikard och han föll i Slaget vid Bosworth Field som den siste engelske kung som dött i strid, då han mötte Henry Tudor, earl av Richmond (senare kung Henrik VII). Shakespeares pjäs Rikard III har gjort hans namn känt. Läs mer..
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 40
Rödlo, Rødgaupe, eller Rødlos

Rödlo (Lynx rufus) är ett nordamerikanskt däggdjur i familjen kattdjur. Med sina tolv erkända underarter sträcker sig dess utbredning från södra Kanada till norra Mexiko, vilket inkluderar större delen av USA:s fastland. Rödlon är ett anpassningarbart rovdjur som bebor såväl skogsområden som halvöknar, träsk och även utkanten av städer. Arten är livskraftig i större delen av sin ursprungliga utbredning.

Med sin gråa till bruna päls, morrhårsförsedda ansikte, och svarta örontofsar liknar rödlon de övriga arterna i det medelstora släktet lodjur (Lynx). Den är mindre än det kanadensiska lodjuret (Lynx canadensis), vars utbredningar överlappar med varandra i vissa områden, men dubbelt så stor som huskatten. Den har arttypiska svarta band på sina framben och en svart tipp på den korta och tjocka svansen. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 41
PanAm Airbus A310-222.

Pan American World Airways, Pan Am, var ett amerikanskt flygbolag mellan 1927 och 1991 samt mellan 1996 och 2004.

Flygbolaget var innan den första konkursen världens största. Företaget etablerades i Key West i Florida som ett sjöflygbolag, men under sin ledare Juan Trippe växte det till att bli en betydande aktör i luftfarten. Företaget var en föregångare på många områden och var bland annat det första flygbolag som använde sig av jetflyg, jumbojet och datoriserade bokningssystem. Flygbolaget var lätt igenkännligt med sin blå jordglobslogotyp och namn på sina flygplan som inkluderade ordet "Clipper", och betraktades av många amerikaner som ett kulturellt företag för 1900-talet och som USA:s inofficiella flaggbärare. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 42
Blåmes

Blåmes (Parus caeruleus eller Cyanistes caeruleus) är en fågelart i familjen mesfåglar (Paridae). Den lilla fågeln är med sin blågula fjäderdräkt rätt enkel att känna igen och mycket vanlig i stora delar av Europa. Blåmesens favoritbiotoper är löv- och blandskog med hög andel ekar, men den återfinns också ofta i parker och trädgårdar. Utöver Europa förekommer den i några angränsande delar av Asien. Populationen i Nordafrika och på Kanarieöarna har tidigare kategoriserats som en underart till arten blåmes, men kategoriseras idag oftast som den egna arten koboltmes (Parus teneriffae).

Blåmesen föredrar animalisk föda, framför allt insekter och spindlar. Utanför häckningsperioden ökar betydelsen av frön och annan vegetabilisk föda. Vid födosöket är fågeln påfallande genom sin skicklighet. Den kan klamra sig fast vid de yttersta grenarna på träd och även hänga upp och ner när den söker föda. Blåmesar häckar oftast i trädhål, men även fågelholkar används ofta. Huvudkonkurrent om häckningshål och vid födosök är den betydligt större talgoxen. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 43
Krämarkapellets interiör.

Krämarekapellet ligger norr om det stora tornet i Malmö S:t Petri kyrka. Kapellet innehåller en stor rikedom av kalkmålningar från senmedeltiden. Dess uppförande bekostades av Vantsnidarelaget eller, som det längre fram i tiden omväxlande kallades, Kledebo- eller Krämarelaget. Vantsnidarnas lag var det förnämsta i det medeltida Malmö och ur detta lag rekryterades flera personer till tjänst i stadens styrelse. Under speciellt 1400-talet byggdes ett antal kapell i anslutning till den stora stadskyrkan S:t Petri. I dag är endast två bevarade, S:ta Annas kapell på kyrkans sydsida och Krämarekapellet som numera har funktionen som dopkapell. Här står i dag dopfunten från år 1601. Kapellets golv är helt täckt av gamla gravstenar vilka lades dit under restaureringen av kyrkan åren 1904-1906. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 44
{{{2}}}

Modernism är en rörelse inom arkitektur, som uppkom på 1920-talet och var den dominerande ideologiska basen inom arkitektur under större delen av 1900-talet. Rörelsen omfattar ett flertal olika stilar, bland annat funktionalism, brutalism och high tech-arkitektur. Modernismen karakteriseras av en avskalad och geometriskt enkel arkitektur, fri från ornament då det är själva formerna och konstruktionen som står för det arkitektoniska och konstnärliga värdet. Den stora internationella spridningen av modernismen skedde efter andra världskriget, då rörelsen till stor del kom att dominera arkitekturen. På 1960- och 70-talen kom modernismen att kritiserats hårt av den postmodernistiska rörelsen. (Les mer)
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 45
Opera, Carmen

Opera är en form av musikteater, förknippad med den västerländska konstmusiken från barocken och framåt. Det finns en enorm mängd av undergenrer och stilistiska inriktningar, alla förankrade i sin tids olika musikaliska och teatraliska strömningar. Operan använder sig i regel av symfoniorkester, kör, och skolade sångare (solister), ofta med skiftande rösttyper, egenskaper, och dramatiska funktioner. Dans, såsom mim och balett är några av de scenkonster som oftast integrerats i operaföreställningar. Traditionell opera innefattar också, till skillnad från exempelvis oratorier eller kantater, fullt teatraliskt sceneri och är i behov av belysning, smink, kostymer, rekvisita, dekor med mera.

Ordet opera kan ses som pluralformen av latinets opus, som betyder verk eller arbete. Benämningen har också överförts till liknande teaterformer från olika delar av världen (exempelvis kinesisk opera). Detta indikerar ingen gemensam bakgrund med operan, utan är en ren analogi. En form som däremot är besläktad är den spanska zarzuelan. mer ...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 46
Diplomatstaden

Diplomatstaden är ett exklusivt område inom stadsdelen Östermalm i Stockholms innerstad, som utmärks av tolv palatsliknande villor från 1910- och 1920-talen, Engelska kyrkan samt ett antal mer sentida beskickningsbyggnader.

Områdets villakvarter beboddes i början huvudsakligen av förmögna privatpersoner, men kom efter hand att domineras av ambassader och residens. Under 1950-talet påbörjades parallellt uppförandet av modernare ambassadsbyggnader norr om Dag Hammarskjölds väg.

Diplomatstaden är klassad som Riksintresse för kulturmiljövård, och områdets villor betingar de högsta priserna i Sverige. Les mer ...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 47
Tamiler

Tamiler är en folkgrupp från Sydasien med en historia som går tillbaka mer än två årtusenden. De äldsta tamilska befolkningsgrupperna är de i sydöstra Indien och nordöstra Sri Lanka. Det finns också ett antal tamilska utvandrade befolkningsgrupper på olika håll i världen. Till skillnad från många andra etniska grupper har tamilerna under större delen av sin historia inte styrts av en enskild politisk enhet. Tamilakam, det traditionella namnet för de tamilska områdena, var endast politiskt enat under en kort period mellan 800-talet och 1100-talet under Cholariket. Den tamilska identiteten är i första hand språklig; som tamiler betraktas de vilkas modersmål är tamil. Under senare tid har dock definitionen breddats och inbegriper också utvandrare av tamilsk härkomst som upprätthåller tamilska kulturella traditioner, även när de inte längre talar språket. mer ...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 48
August Strindberg

August Strindberg (1849-1912) var en svensk författare och bildkonstnär (målare). Han räknas som en av Sveriges mest betydelsefulla författare. Internationellt är han främst känd som dramatiker. Under fyra decennier var Strindberg en dominerande gestalt i det litterära Sverige. Han var ständigt omdiskuterad och ofta involverad i personliga konflikter. Hans verk innehåller ett flertal romaner, noveller och dramer som räknas som klassiker inom svensk litteratur. Strindberg var mycket produktiv (trots perioder av tystnad) och banbrytande inom flera genrer. Allmänt betraktas han som en nydanare av det svenska språket. mer ...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 49
Amiralitetskyrkan

Amiralitetskyrkan (Ulrica Pia) är en kyrka i Karlskrona, tillhörande Karlskrona Amiralitetsförsamling. Kyrkan heter Ulrica Pia efter drottning Ulrika Eleonora d.ä. ('pia' är femininformen av latinets 'pius' som betyder 'from'). Kyrkan ligger i sydöstra delen av ön Trossö intill Vallgatan och invigdes den 20 september 1685. Kyrkan är uppförd helt i trä då tanken var att den senare skulle ersättas av en större stenkyrka. Det är inte säkerställt vem som ritat kyrkan men det är möjligt att arkitekten var generalkvartermästaren Erik Dahlberg. Kyrkan är en del av Karlskrona världsarv som blev upptagen på UNESCO:s världsarvslista 1998. Framför kyrkan står träfiguren Rosenbom, som fungerar som fattigbössa. Les mer..
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 50
stjärnor

En stjärna är en mycket stor och självlysande himlakropp av plasma. Den närmaste stjärnan sett från jorden är solen, vilken är källan till den allra största delen av energin på jorden. Andra stjärnor är synliga på natthimlen när de inte störs av solen, eller av andra ljusstarka objekt på jorden, så kallad ljusnedsmutsning. En stjärna lyser för att fusionen av atomkärnor i dess inre lösgör enorma mängder energi, som så småningom färdas genom stjärnan och strålas ut i rymden. Nästan alla grundämnen tyngre än väte och helium är skapade i stjärnornas centrum.

Genom att observera stjärnornas spektrum, luminositet och rörelser genom rymden kan man avgöra stjärnornas massa, ålder, kemisk sammansättning och många andra egenskaper. Den totala massan är avgörande för hur stjärnan kommer utvecklas och vilket dess slutgiltiga öde blir. En graf över temperaturen uppställd mot luminositeten, känd som ett Hertzsprung-Russell-diagram, gör det möjligt att bestämma stjärnans ålder och utvecklingsstadium. mer ...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 51
Kong Offa levde på 700-tallet

Offa var kung av det anglosaxiska kungariket Mercia, som låg i området Midlands i mellersta England, från 757 till sin död i juli 796. Offa var son till Thingfrith och ättling till Eowa, en bror till kung Penda av Mercia, som hade härskat över Mercia ett århundrade tidigare. Offa kom till makten efter en tid med inbördeskrig genom att besegra en annan tronpretendent. Många historiker, bland andra Stenton och Hunter Blair, betraktar Offa som den mäktigaste anglosaxiske kungen före Alfred den store. Offa tog kontroll över bland annat kungariket Kent och kungariket Sussex och utökade krafigt sin makt i de södra och sydöstra delarna av England. Det finns många mynt kvar från Offas regeringstid, vilka visar eleganta avbildningar av honom och den artistiska kvaliteten på dessa bilder är högre än samtida frankiska mynt. Les mera...
Vis - Diskusjon - historikk


Veke 52
Taj Mahal

Taj Mahal (hindi: ताज महल, urdu:تاج محل) är ett mausoleum i Agra i Indien som mogul-härskaren Shah Jahan lät uppföra över sin älsklingshustru Mumtaz Mahal. Byggnationen påbörjades 1632 och slutfördes omkring 1643. Många arkitekter var involverade i arbetet med Taj Mahal, men Ustad Ahmad Lahauri framstår som den som troligen haft det största inflytandet. Även Ustad Isa har angetts som en möjlig kandidat till detta, men denna uppgift har visat sig svår att verifiera.

1983 togs Taj Mahal upp på UNESCO:s världsarvslista med motiveringen "ett universellt beundrat mästerverk bland världsarv." Den 7 juli 2007 utsågs Taj Mahal till ett av världens sju nya underverk. mer ...
Vis - Diskusjon - historikk


Utvald svensk artikkel-arkiv: 20052006200720082009201020112012