Wikipedia:Wikiprosjekt Grunnstoff

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk

Dette er eit wikiprosjekt for å organisera innhaldet i artiklar om grunnstoff betre. Denne sida og dei underordna sidene inneheld forslag til korleis dette kan gjerast. Me vonar at dette prosjektet kan vera med på å fokusera innsatsen til fleire wikipedantar. Viss du har lyst å vera med å hjelpa, sjå på diskusjonssida kva som kan gjerast.

Tittel[endre]

Wikiprosjekt om grunnstoff

Klassifisering[endre]

Dette er eit naturvitskapleg prosjekt.

Prosjektorganisering[endre]

Overordna prosjekt[endre]

Dette prosjektet er ikkje underordna andre prosjekt.

Underordna prosjekt[endre]

Dette prosjektet har ikkje andre prosjekt under seg.

Liknande prosjekt[endre]

Det finst førebels ingen liknande prosjekt.

Struktur[endre]

Strukturen på prosjektet er enno ikkje fastsett.

Deltakarar[endre]

Målsetjingar[endre]

Infoboksar[endre]

Malar[endre]

GRUNNLEGGJANDE STRUKTUR FOR GRUNNSTOFFARTIKLAR[endre]

Denne strukturen kan brukast for dei fleste grunnstoffartiklane. For kunstige og ustabile grunnstoff sjå nedanfor. Der det er brukt skråstrek i avsnittsoverskriftane bør det gjerast eit val mellom dei ulike alternativa, eller det kan lagast to avsnitt.

Infoboks: Mal:Grunnstoff. Sjå rettleiing ovanfor og i Maldiskusjon:Grunnstoff.

Innleiing: Svært kort om plassering, namn, historikk, eigenskapar og bruk. __ er eit grunnstoff med kjemisk symbol __ og atomnummer __. Det høyrer til / er eit ... kjemisk serie. ... namn ... bruk ...

Særlege kjenneteikn[endre]

Bruk[endre]

Historie[endre]

Biologisk rolle[endre]

Avhengig av grunnstoffet kan dette avsnittet plasserast her eller lenger nede, eller utelatast dersom grunnstoffet ikkje har nokon biologisk rolle.

Førekomst / Framstilling[endre]

Kjemi / Sambindingar[endre]

Isotopar[endre]

Tryggleik / Forholdsreglar[endre]

Referansar / Eksterne lenker[endre]

Forslag til kjelder og referansar kan m.a. finnast på Wikipedia-diskusjon:Wikiprosjekt Grunnstoff#Kjelder på nettet og på en:Wikipedia:WikiProject Elements#External links.

STRUKTUR FOR ARTIKLAR OM KUNSTIGE OG USTABILE GRUNNSTOFF[endre]

Infoboks: Mal:Grunnstoff eller ein forkorta, spesialtilpassa boks. Me bør kanskje laga ein eigen mal for ustabile grunnstoff.

Innleiing: Svært kort om plassering, namn og historikk. __ er eit kunstig, radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol __ og atomnummer __. Det høyrer til / er eit ... kjemisk serie. ... namn ... historie ...

Særlege kjenneteikn[endre]

Historie[endre]

Framstilling[endre]

Isotopar[endre]

Referansar / Eksterne lenker[endre]

Forslag til kjelder og referansar kan m.a. finnast på Wikipedia-diskusjon:Wikiprosjekt Grunnstoff#Kjelder på nettet og på en:Wikipedia:WikiProject Elements#External links.