Ytre Fjordane Kraftlag

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Arkivmaterialet komme på Fylkesarkivet

Ytre Fjordane Kraftlag var ei norsk kraftverksemd som verka frå 1936 til 2003, då det blei del av Sogn og Fjordane Energi.

Historie[endre | endre wikiteksten]

Ålfoten interkommunale kraftselskap vart stifta i 1918. Det var fylkeskommunen og fleire kommunar i ytre Sunnfjord og Nordfjord som tok initiativ til å byggje ut vassdragsressursane i Ålfoten.

Kraftutbygginga drog ut, men utbygginga av linenettet kom derimot i gang. Det skulle vise seg å bli kostesamt. I tillegg vart selskapet råka av økonomiske nedgangstider. Langt færre husstandar enn forventa teikne seg som abonnentar.

Krisa sette for alvor inn i 1927, då fylkeskommunen ville trekkje seg ut mot å betale ein del av skulda selskapet hadde opparbeidd seg. Ei nyskiping, Ålfotselskapet, kom til i 1928. Den nye kraftleverandøren fekk overta linenettet. Eigarkommuane var då reduserte frå 11 til 10.

Det nye selskapet slapp heller ikkje unna raude tal i rekneskapen, og i 1936 makta ikkje kommunane å gjer opp for skulda si. Eigarane fekk akkord, mot at dei slapp ansvar for drifta. Ålfotselskapet vart såleis i praksis avvikla i 1936, men linenettet vart drive til 1938.

Ytre Fjordane Kraftlag vart skipa i 1936, og overtok administrasjonen og nettet frå Ålfotselskapet to år etter.

I 2003 gjekk Ytre Fjordane Kraftlag saman med fleire andre selskap inn i Sogn og Fjordane Energi.

Litteratur[endre | endre wikiteksten]

  • Nordstrand, Leiv: "Lys og kraft til bygdens behov..." : kraftforsyninga i Sogn og Fjordane 1893-1993. Sandane : Sogn og Fjordane energiverk, 1993
  • Solheim, Olav Birger: Aalfotsaka 1918-1938. Hovedoppgåve i historie - Universitetet i Trondheim, 1986

Arkiv[endre | endre wikiteksten]

Arkivet frå Ytre Fjordane Kraftlag er ferdig ordna, og er oppbevart på Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Det dekkjer perioden frå oppstarten av Ålfoten interkommunale kraftselskap i 1918 og fram til om lag 1970.

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]