Artikulatorisk fonetikk

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Artikulatorisk fonetikk er den delen av fonetikken som studerer taleproduksjonen, det vil seie korleis mennesket nyttar taleorgana for å frambringe språklydar. Taleproduksjonen har fire komponentar eller mekanismar:

Sidan artikulasjonsmekanismen er ein av dei fire mekanismane, har det blitt føresleg å kalle heilskapen for organisk fonetikk i staden for artikulatorisk fonetikk.