Hovudside

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Velkomen til Nynorsk Wikipedia
– eit fritt oppslagsverk som alle kan redigera.
I dag er det 16. mai 2024 (oppdater)


Nynorsk Wikipedia har no 169 461 artiklar


Det skogfinske flagget.

Skogfinnar er ei etnisk gruppe som stammar frå finnar frå Savolax og Tavastland som slo seg ned i skogområda i Sverige og Noreg på begge sider av den svensk-norske grensa, hovudsakleg på 1500– og 1600-talet. Skogfinnar er ein av dei fem nasjonale minoritetane i Noreg. Det finst kring 1,7 millionar svenskar og drygt ein halv million nordmenn med skogfinsk avstamming.

Skogfinnane lærte seg svensk eller norsk og vart tospråklege, men heldt lenge på den kulturelle særarten sin og det finske språket. Blandingsekteskap vart vanlege tidleg. Ved slutten av 1700-talet hadde skogfinnane i stor grad vorte assimilerte inn i den svenske eller norske kulturen, ein prosess som var nærast fullstendig fullført ved byrjinga av 1900-talet. Les meir …

Førre tre vekene:

Morrison HotelElse HagenPeter Gabriel


Dagens skandinaviske artikkel
Et eksempel på ei komplett Wikipedia-liste.

Liste over stortingrepresentanter 2017–2021 omfatter alle som ble valgt til Stortinget for perioden 2017 til 2021, og deres fast møtende vararepresentanter.

Stortingsvalget 2017 førte til at de 169 representantplassene ble fordelt med 49 til Arbeiderpartiet, 45 til Høyre, 27 til Fremskrittspartiet, 19 til Senterpartiet, 11 til SV, 8 til Venstre, 8 til KrF, 1 til Miljøpartiet De Grønne og 1 til Rødt. Etter valget fortsatte Erna Solbergs regjering. ► Les mer her.

Systerprojekt
Commons
Felles medialager
Wikinytt
Frie nyhende
Wiktionary
Ordbok og synonymordbok
Wikifrasar
Frie sitat
Wikibøker
Frie bøker
Wikikjelda
Frie kjeldetekstar
Wikispecies
Artskart
Wikiversity
Frie læremiddel
Meta-Wiki
Wikimedia
Wikidata
Fri kunnskapsbase
Wikivoyage
Fri reisehandbok
Dagen i dag
Visste du at …
... Waffen-SS blei bruka som elitestyrke av tyskarane gjennom Andre verdskrig?
... den fyrste kvinnelege statsministeren i Finland, Anneli Jäätteenmäki, måtte gå av etter berre to månader?
... norsk raudt fe (NRF) er utvikla frå mange norske storferasar, ayrshirefe, svensk raudt og kvitt fe og holstein-frisisk fe?
... den svenske skiskyttaren Anna Carin Olofsson først byrja med skiskyting i 2003?
... fjellkjeda Sierra Nevada de Santa Marta i Colombia er heimen til ei rekkje endemiske fugleartar og har ei rekkje fuglar kalla opp etter seg, som santamartakjerrsporv, santamartakolibri, santamartalauvgranskar, santamartamaurfugl, santamartamaurpitta, santamartaparakitt, santamartatapakulo, santamartasabelveng, santamartastifthale, santamartasmett, santamartatyrann og santamartatyrann?
Tilfeldige fakta frå nokre av artiklane våre
Temasider
Om Wikipedia
Wikipedia er det største prosjektet til stiftinga Wikimedia. Oppslagsverket er fritt til å bruka her og elles. Det baserer seg i stor grad på dugnad, både når det gjeld skriving og retting, og du er velkommen til å delta. To av utgåvene er på norsk; denne nynorske wikipediaen og Wikipedia på bokmål og riksmål med meir enn 600 000 artiklar. Wikipedia finst også på nordsamisk. Wikipedia er støtta av gåver frå brukarane sine, og me tek gjerne imot bidrag.

Grunnprinsipp Spørsmål og svar Hjelp Skriva Endra Arbeidskontoret Samfunnshuset Kontakt