Bogesverd

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Dolmar CB35 med bogesvers.

Bogesverd er ein type sverd som har vore nytta på nokre motorsager. På tidlege motorsager hadde sverdet ofte stor breidd, noko som førte til at det lett kom i klem ved kapping. Nokre produsentar utstyrte difor sagene sine med eit tynt sverd, og førte kjeda attende i ein boge over sverdet. Når tømmeret hadde så liten diameter at det fekk rom under bogen var det mindre risiko for det tynne sverdet kom i klem når stokken stod i spenn. Slike sager fekk mest innpass i område der tømmeret hadde små dimensjonar. Bogesverd er problematisk ved felling, etter som det krev stor plass rundt rota på treet. Ved kapping i terrenget kan det òg vera til hinder når det ligg kvist rundt stammen. Dei fleste motorsagene med bogesverd vart selde i Nord-Amerika, og vart ofte nytta til kapping på sagbruk, der det er god plass rund kvar einskild stamme.