DS

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

DS, Ds eller ds har fleire tydingar:

  • «DS» vert nytta for å skildre ein båttype og står fremst i båtnamnet, til dømes DS «Norge». DS står for dampskip og vert lite nytta i dag, då det ikkje lenger vert laga skip med dampmaskiner. I staden har MS (motorskip) teke over som det mest nytta for båtar med same storleiken.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.