Diskusjon:GNU Free Documentation License

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Om omsetjinga[edit source]

Sidan det ikkje er noko offisiell omsetjing av denne lisensen til nynorsk tykkjer eg den skal ligga på den engelske tittelen. Eg tykkjer også at alle engelske uttrykk som det blir referert til i teksten bør vera med på originalspråket, i første omgang som "hovudform". Ettersom ein finn gode omsetjingar kan den engelske forma godt plasserast i parentes.

Problemord:

 • Kompatibel
 • DRM, omsett til "digital rettighetsstyring" på bokmål, men "rettighet" er ikkje eit ord på nynorsk, alternativet "rett" blir ikkje særleg bra og bokmålsversjonen er kanskje litt misvisande? (Kva "rettar" er det snakk om?)
 • restriksjonar
 • (del) - bolk?
 • anbefale
 • kryptera - finn det ikkje i ordboka, finst det på norsk i annan form?
 • lukka filformat - ikkje heilt presist kanskje? originalen er "proprietary file format"
 • dedikasjon
 • (publisert?)

Anna kritikk:

 • "Lisensen" blir repetert om att og om att.
 • Setningar startar med "Dette" om att og om att.