Diskusjon:Open kjeldekode

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Eg ser at Ranveig la attende ei formulering som eg skreiv om:

"Ein skil ofte mellom open programvare og fri programvare. Fri programvare, slik han er definert av Free Software Foundation, krev i tillegg til at kjeldekoden er open at kan vidaredistribuerast kommersielt."

For meg er det berrsynt at ei slik formulering er smør på flesk. Dersom ein skil mellom opi programvara og fri programvara, kan ein ikkje seia at fri programvara i tillegg krev at kjeldekoden er open. Det er då nett dette som er opi programvara. Både opi programvara og fri programvara hev open kjeldekode. Eg vil oppmoda artikkelforfattaren til å finna ut kva som faktisk er skilnaden på fri og opi programvara i staden for å leggja attende tullete formuleringar, for det som stend no er ikkje rett. Linuxboksen

Det finst mykje fri (gratis) programvare som ikkje er opa (kjeldekoden er ikkje tilgjengeleg). Det er det vanlege når det gjeld gratis-program for Windows. Sigmundg, 17/10 2006.
Det du talar om er freeware/shareware. Fri programvara (free software) er noko anna. Det er programvara som både vert distribuert med open kjeldekode (opi programvara) og som attåt dette set sume krav, til dømes at programvara som nyttar seg av kodebitar frå denne frie programvara ogso skal vera fri programvara og at han som nyttar seg av den fri programvara stend fritt til å distribuera denne programvara vidare både kommersielt eller på andre måtar.
Me hev altso tri ulike kategoriar av gratisprogram:
Shareware/freeware der berre binærfilene er tilgjengelege og software-produsenten sit med alle rettar til det kommersielle produktet.
Opi programvara der både binærfiler og kjeldekode er tilgjengeleg (men der det ikkje er klårt definert kva slags rettar brukarane hev til å vidaredistribuera eller modifisera programvara)
Fri programvara som er tilgjengeleg med full kjeldekoden, og der brukarane kan modififisera og vidaredistribuera programvara nett slik dei sjølve ynskjer, so sant resultatet av dette ogso oppfyller krava til fri programvare. Desse reglane er til vanleg definerte gjenom GNU General Public License.
Linuxboksen
Dersom ein skil mellom opi programvara og fri programvara, kan ein ikkje seia at fri programvara i tillegg krev at kjeldekoden er open.
Men teksten seier ikkje det. Teksten seier: "krev i tillegg til at kjeldekoden er open at...", ikkje "krev i tillegg, at kjeldekoden er open og at...". Eg trur det berre manglar pronomenet "han" før "kan vidaredistribuerast", som eg no har lagd inn. -- Arvind 12:03, 17 oktober 2006 (UTC)

Død lenke[endre wikiteksten]

Under automatisk robotkøyring blei det oppdaga at følgjande eksterne lenke var øydelagt. Gjer vel og sjekk om lenka faktisk er øydelagt, og fiks eller fjern ho om så er tilfelle. Les meir…


Denne nettsida er lagra i Internet Archive. Vurder om lenka kan endrast til å peike til éin av de arkiverte versjonane: [1]. BepBot 25. august 2008 kl. 01:43 (CEST)

[daud lenkje]

Interwiki synchronization[endre wikiteksten]

Hello! This article is a part of discussion about interlanguage link conflicts. You can help to resolve it by correctly identifying content of articles in those languages that you know at a good level. Also creating of appropriate local analogue of some of templates en:Template:Iwiki-conflict, de:Vorlage:Interwiki-Konflikt or uk:Шаблон:Інтервікі-конфлікт will be very great. If you have some further questions, please, left it on my talk page. Thanks for attention. --DixonD 22. august 2009 kl. 13:54 (CEST)