Effektivitet

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk

Effektivitet i sosialøkonomisk forstand tyder det å oppnå ei høg verdiskaping samstundes som ein ikkje nyttar mykje ressursar. (Busch, Johnsen og Vanebo, 2002).

Effektivitet = \frac{verdiskaping}{ressursbruk}

Effektiviteten til noko avheng såleis av kva vi meiner med verdiskaping, og kva vi meiner med ressursbruk. Dette er tema som ein i få tilfelle vil bli sams om. Samstundes er ikkje alltid all verdiskaping og ressursbruk målbar. Likevel nyttast omgrepet som ei oppfordring for kva ein ynskjer å oppnå på mange felt i livet, gjerne utan at ein klargjer kva ein legg i dei underliggjande omgrepa verdiskaping og ressursbruk.

Omgrepet vert ofte forvirra med det relaterte omgrepet produktivitet. Produktivitet tyder likevel ein størst mogleg produksjon av noko i forhold til ressursbruken. Effektivitetsomgrepet er med andre ord vidare.

Kjelde[endre | endre wikiteksten]

  • T. Busch, E. Johansen, J.O. Vanebo: Økonomistyring i det offentlige. 3.utgåve. Oslo, 2002.