Ekspansjon

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ekspansjon kjem av latinsk og tyder «utviding».

I fysikk og teknikk vert uttrykket særleg nytta om gassekspansjon, gassar som utvidar seg. Sjå varmeutviding.

Sjå òg ekspansjon i geometri.


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.