Finansdepartement

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Eit finansdepartement eller finansministerium har ansvar for statsfinansane og dei økonomiske tilhøve i eit land.

Finansdepartement:

Finansministerium:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.