Forteikn i matematikk

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Pluss- og minusteikna vert nytta til å syne forteiknet til eit tal.

Forteikn i matematikk seier om eit tal er positivt eller negativt. Teikna +, pluss, og −, minus, som seier om ein storleik høvesvis skal adderast eller leggast til, eller subtraherast eller trekkast frå, vert òg nytta til å seie om eit tal er positivt eller negativt.

Når ein til dømes skal trekke ut kvadratrota av eit tal a, kan rota vere anten positiv eller negativ, og ein skriv løysinga som ±√a. Resultatet er først eintydig avgjort når forteiknet vert gjeve.

Alt i babylonsk og egyptisk matematikk finn ein symbol som svarar til dagens forteikn. Dei moderne teikna kom første gong på trykk hos Johannes Widmann i 1489. Dobbeltteiknet ± vart først nytta av Albert Girard (1626).

Kjelder[endre | endre wikiteksten]