Graf

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Graf kan ha fleire tydingar:

  • Graf kan vise til ei linje som viser ulike verdiar av ein funksjon i eit koordinatsystem - funksjonsgraf.
  • Graf kan vise eit sett av punkt/nodar som er knytte saman av kantar/linjer. Sjå grafisk framstilling.
  • Eit diagram, ei grafisk framstilling av informasjon.
  • Graf er tysk for adelstittelen «greve»

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.