Hjelp:Trylleord

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Trylleord er innebygde funksjonar i MediaWiki-programvara som kan letta og automatisera oppgåver på wikiar som Wikipedia. Under fylgjer eit kort oversyn over nokre av desse. Dei engelske og opphavlege namna er førde opp i parentesar der dei er sette om.

For meir utfyllande dokumentasjon, sjå utsjånadsbolken på trylleordsida på MediaWiki-wikien.
 • __INGAINNHALDSLISTE__ (__NOTOC__) (syrgjer for at inga innhaldslista kjem fram)
 • __ALLTIDINNHALDSLISTE__ (__FORCETOC__) (tvingar ei innhaldslista inn i artikkelen)
 • __INNHALDSLISTE__ (__TOC__) (plasserer ei innhaldslista der trylleordet vert skrive inn)
 • __INGABOLKENDRING__ (__NOEDITSECTION__) (gøymer endringslenkjene til bolkar)
 • __NEWSECTIONLINK__ (legg til ei «+»-lenkja på diskusjonssida)
 • __NONEWSECTIONLINK__ (fjernar «+»-lenkja på diskusjonssida)
 • __INKJEGALLERI__ (__NOGALLERY__) (vert nytta på kategorisider; erstattar minatyrbilete med vanlege lenkjer)
 • __LØYNDKAT__, __GØYMDKAT__ (__HIDDENCAT__) (vert nytta på ei kategorisida; gjer kategorien løynd)
 • __INDEX__ (bed søkjemotoren om å ta med sida)
 • __NOINDEX__ (bed søkjemotoren om ikkje å ta med sida)
 • {{VISTITTEL:tittel}} (endrar den synte forma til sidetittelen)
 • {{SORTERINGSNYKEL:sorteringsnykel}} (set ein standardsorteringsnykel for ein kategori)
For meir utfyllande dokumentasjon, sjå variabelbolken på trylleordsida på MediaWiki-wikien.
 • {{FULLTSIDENAMN}} ({{FULLPAGENAME}}) (sidittel med namneromet inkludert)
 • {{SIDENAMN}} ({{PAGENAME}}) (sideittel utan namnerom)
 • {{HOVUDSIDENAMN}} ({{BASEPAGENAME}}) (sidetittel utan undersidetittel og namnerom)
 • {{UNDERSIDENAMN}} ({{SUBPAGENAME}}) (undersidetittel utan namnreom)
 • {{SUBJECTPAGENAME}} (namnet på sida (ikkje diskusjon))
 • {{DISKUSJONSSIDENAMN}} ({{TALKPAGENAME}}) (diskusjonssida til innhaldssida)
 • {{NAMNEROM}} ({{NAMESPACE}}) (namneromet til sida)
 • {{SUBJECTSPACE}}, {{ARTICLESPACE}} (namneromet til sida (ikkje diskusjon))
 • {{TALKSPACE}} (diskusjonsnamneromet til sida)
 • {{FULLPAGENAMEE}}, {{NAMESPACEE}} osb. (tilsvarande funksjonar nytta i MediaWiki-URL-ar)

Alle funksjonane over kan ta ein parameter og fungera på andre sider enn der dei er skrive inn, t.d. {{DISKUSJONSSIDENAMN:Hest}}.

 • {{NETTSTADNAMN}} ({{SITENAME}}) (nettstadnamnet, her «Wikipedia»)
 • {{TENAR}} ({{SERVER}}) (tenaren, her «//nn.wikipedia.org»)
 • {{TENARNAMN}} ({{SERVERNAME}}) (tenarnamnet, her «nn.wikipedia.org»)
 • {{SKRIPTSTIG}} ({{SCRIPTPATH}}) (skriptstigen, her «/w»)
 • {{VERSJONNO}}({{CURRENTVERSION}}) (den noverande MediaWiki-versjonen; nett no 1.43.0-wmf.1 (8e1947e))
 • {{VERSJONSID}} ({{REVISIONID}}) (den siste versjonen til sida)
 • {{VERSJONSDAG}} ({{REVISIONDAY}}), {{VERSJONSDAG2}} ({{REVISIONDAY2}}), {{VERSJONSMÅNAD}} ({{REVISIONMONTH}}), {{VERSJONSÅR}} ({{REVISIONYEAR}}), {{VERSJONSTIDSTEMPEL}} ({{REVISIONTIMESTAMP}}), {{VERSJONSBRUKAR}} ({{REVISIONUSER}}) (datoen, tida og brukaren som høyrer til den siste endringa på sida)
 • {{ÅRNO}} ({{CURRENTYEAR}}), {{MÅNADNO}} ({CURRENTMONTH}}), {{MÅNADNONAMN}} ({{CURRENTMONTHNAME}}), {{MÅNADNOKORT}} ({{CURRENTMONTHABBREV}}), {{DAGNO}} ({{CURRENTDAY}}), {{DAGNO2}} ({{CURRENTDAY2}}), {{VEKEDAGNRNO}} ({{CURRENTDOW}}), {{DAGNONAMN}} ({{CURRENTDAYNAME}}), {{TIDNO}} ({{CURRENTTIME}}), {{TIMENO}} ({{CURRENTHOUR}}), {{VEKENRNO}} ({{CURRENTWEEK}}), {{TIDSSTEMPELNO}} ({{CURRENTTIMESTAMP}}) (noverande dato- og tidsvariablar)
 • {{LOKALTÅR}} ({{LOCALYEAR}}) osb. (same som over, baserte på lokaltida til nettstaden)
 • {{SIDETAL}} ({{NUMBEROFPAGES}}), {{INNHALDSSIDETAL}} ({{NUMBEROFARTICLES}}), {{FILTAL}} ({{NUMBEROFFILES}}), {{ENDRINGSTAL}} ({{NUMBEROFEDITS}}), {{VISINGSTAL}} ({{NUMBEROFVIEWS}}), {{BRUKARTAL}} ({{NUMBEROFUSERS}}), {{ADMINISTRATORTAL}}/{{ADMINTAL}} ({{NUMBEROFADMINS}}), {{AKTIVEBRUKARAR}} ({{NUMBEROFACTIVEUSERS}}) (statistikkar på Nynorsk Wikipedia; legg til :R for å få tala utan mellomrom)

Alle trylleorda vert sette om på den fylgjande translatewiki-sida: Special:AdvancedTranslate