Jonisk

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Jonisk eller Ionisk kan vise til fleire forskjellige emne:

Frå gresk Ίωνες:

  • Jonarar – namn på ein av dei greske hovudstammene i antikken.
  • Jonia – ein antikk gresk region i det noverande Tyrkia
  • Jonisk gresk – ein dialekt av oldgresk
  • Jonisk søyleorden – ein bestemt slags søyle i antikk greske arkitektur
  • Jonisk skala – ein av kyrkje toneartane

Frå gresk Ιόνιος:

Anna:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.