Kapasimeter

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kapasimeter er eit instrument til måling av kapasitansen for ein elektrisk kondensator. Den mest nytta varianten er kapasitans-målebruer, som er vekselstraums-målebruer bygd opp på tilsvarande måte som ei Wheatstones bru for måling av elektrisk resistans.

Kjelder[edit | edit source]

kapasimeter. () I Store norske leksikon. Henta frå: http://snl.no/kapasimeter