Kohort

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Kohort kan visa til:

  • kohort, ei romersk militæravdeling som var del av ein legion.
  • kohort i statistikk, ei gruppe i medisinsk forsking og samfunnsforsking med bestemte felles eigenskapar
  • kohortstudie, ei undersøking der forskerar følgjer ein kohort (i statistikk) med personar over tid

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.