Komponent

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ein komponent er ein identifisérbar del av eit system. Komponent kan referere til:

  • Elektrisk komponent, dei einingane som inngår i elektroniske kretsar, t.d. transistorar og diodar, ofte kalla elektroniske komponentar.
  • Mekanisk komponent, ein del av ein maskin eller eit instrument
  • Ein komponent av ein vektor
  • Komponent i kjemi, dei ulike delane av ei kjemisk sambindingm, løysing og legering osv.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.