Mal:Brukarside

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Dette er ei Wikipedia-brukarside / This is a Wikipedia user page

Viss du finn denne sida nokon annan stad enn Wikipedia, så er det ein spegelstad. Ver merksam på at sida kan vera utdatert, og at brukaren som eig sida, ikkje nødvendigvis har noka personleg tilknyting til andre stader enn Wikipedia sjølv. Originalsida finst på adressa som står nedanfor.

If you find this page on any site other than Wikipedia, you are viewing a mirror site. Be aware that the page may be outdated, and that the user this page belongs to may have no personal affiliation with any site other than Wikipedia itself. The original page is located at http://nn.wikipedia.org/wiki/Mal:Brukarside

Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation