Mal:Infoboks elv

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Infoboks elv
elv
{{Infoboks elv
 |namn = 
 |andre_namn = 
 |bilete = 
 |bilettekst =  
 |kart = 
 |karttekst =  
 |land = 
 |byar = 
 |sideelvar = 
 |lengd = 
 |middelvassføring = 
 |nedslagsfelt = 
 |kjelde = 
 |kjelde_høgd = 
 |munning = 
 |munning_høgd =
 |zoom = 
}}

Skildring av variablane[endre wikiteksten]

namn = Namn på elva (bruk berre dersom namnet er noko anna enn artikkeltittelen)
andre_namn = Om elva er kjend under andre namn, til dømes på ulike språk.
bilete = Bilete av elva.png
biletstorleik = Storleiken til bilete. Kan endrast ved bruk av store bilete, default verdi er 288 px.
bilettekst = Tekst om bilete
land = Land som elva renn gjennom. Ved fleire land enn eitt, bruk land1, land2
byar = kjende byar eller busetnadar som elva renn gjennom.
sideelvar = Sideelvar som munnar ut i elva.
lengd = Lengda til elva i km.
middelvassføring = Middelvassvolumet i kubikkmeter per sekund.
vassføring = Middelvassvolumet i kubikkmeter per sekund, dersom andre verdiar for vassvolumet også er gjevne.
vassføring_maks = Maksimalt vassvolum i kubikkmeter per sekund.
vassføring_min = Minimalt vassvolum i kubikkmeter per sekund.
nedslagsfelt = Arealet til tilsigsområdet (i kvadratkilometer). Kor stort området er som elva får vatn frå.
kjelde = Utgangspunktet/kjelda til elva
kjelde_høgd = Høgda der elva startar i meter.
munning = Staden der elva renn ut. Kan vere ein innsjø, hav eller inn i ei ny elv. Om elvemunningen er knytt til ein by kan dette òg nemnast
munning_høgd = Høgda der elva renn ut i meter. Om ho renn ut i havet, så vert høgda 0 m.
zoom = zoomen på det automatisk innlagde kartet