Mal:Infoboks innsjø

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Infoboks innsjø
innsjø
{{Infoboks innsjø
 |namn = 
 |andre namn=
 |bilete = 
 |bilettekst = 
 |biletstorleik =
 |kart =
 |kartstorleik=
 |karttekst =
 |kartposisjon =
 |land = 
 |område = 
 |koordinatar = {{koord|G|M|N/S|G|M|E/W|vising=pålinje,tittel|type:waterbody}}
 |type = 
 |tilsig = 
 |utløp = 
 |land =
 |lengd = 
 |breidd = 
 |areal = 
 |middeldjupn = 
 |største djupn = 
 |volum = 
 |opphaldstid = 
 |kystlengd = 
 |høgd over havet =
 |øyar = 
 |byar = 
}}

Skildring av variablane[endre wikiteksten]

namn = Namn på innsjøen
fleire namn = Namn på andre språk, dialekt eller ulike skrivemåtar. bilete = Bilete av innsjøen.png
bilettekst = Tekst om bilete
biletstorleik = Storleiken på bilete. Default er 250px
kart = Kart over innsjøen
karttekst = Tekst om kartet
kartposisjon = Eit alternativ til kart der ein nyttar Mal:Kartposisjon
stad = Kor innsjøen ligg
koordinatar = Breiddegrad og lengdegrad for innsjøen. Det er vanleg å bruke tilnærma midten av innsjøen. Døme: {{koord|G|M|N/S|G|M|E/W|vising=pålinje,tittel|type:waterbody}} der G er grader og M er minuttar. N, S, E, W, A, V er himmelretningane
type = Type innsjø (periglasial, subglasial, kunstig, reservoar, endorheisk, meromiktisk, kroksjø, sprekksjø, underjordisk, kratersjø, periodisk, tidlegare innsjø, innskrumpa innsjø, næringsfattig, mesotrof, næringsrikt, hypertrofisk)
tilsig = Dei største kjeldene - elvar, vassførande sjikt, brevatn osv.
utsig = Elvar som renn ut frå innsjøen. Viss fordamping og perkolering er store kjelder kan desse nemnast.
tilsigsområde = Arealet til tilsigområdet (i kvadratkilometer). Dette kan vere elvar eller andre innsjøar. Kart over dette kan inkluderast i artikkelen.
tilknytta land = Alle land som er direkte tilknytta økologien til innsjøen. Dette gjeld tilsig, utsig eller fysisk kontakt med innsjøen.
lengd = Den største lengda til innsjøen i km (langs ei rett linje).
breidd = Den største breidda til innsjøen i km (vinkelrett på linja for den største lengda)
areal = Det totale overflatearealet til innsjøen i kvadratkilometer. Viss verdien varierar mykje kan ein ta dette med.
areal sjø = Det totale overflatearealet til innsjøen i hektar. Viss verdien varierar mykje kan ein ta dette med.
middeldjupn = Det gjennomsnittlege djupet i innsjøen i meter.
største djupn = Det største djupet til innsjøen i meter.
volum = Det totale volumet til innsjøen (i kubikkilometer)
volum_kubikkmeter = Det totale volumet til innsjøen (i kubikkmeter)
opphaldstid = Hydraulisk opphaldstid. Kor lenge vatnet som renn inn i innsjøen vert verande før det sig ut att.
kystlengd = Lengda til kysten i kilometer.
høgd = Høgd over havet i meter. Denne verdien kan variere i takt med volumet og overflatearealet.
tilfrosen= Kor lenge innsjøen er dekt av is i løpet av året. øyar = Talet på øyar i innsjøen. Det er vanleg å ta med namn på kjende øyar i innsjøen.
byar = kjende byar eller busetnadar ved eller nær breidda av innsjøen.