Mal:Infoboks innsjø

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Infoboks innsjø
innsjø
{{Infoboks innsjø
 |namn = 
 |andre namn=
 |bilete = 
 |bilettekst = 
 |biletstorleik =
 |kart =
 |kartstorleik=
 |karttekst =
 |kartposisjon =
 |land = 
 |område = 
 |koordinatar = {{koord|G|M|N/S|G|M|E/W|vising=pålinje,tittel|type:waterbody}}
 |type = 
 |tilsig = 
 |utløp = 
 |land =
 |lengd = 
 |breidd = 
 |areal = 
 |middeldjupn = 
 |største djupn = 
 |volum = 
 |opphaldstid = 
 |kystlengd = 
 |høgd over havet =
 |øyar = 
 |byar = 
 |busetnader =
 |zoom = 
}}

Skildring av variablane[endre wikiteksten]

namn = Namn på innsjøen
fleire namn = Namn på andre språk, dialekt eller ulike skrivemåtar. bilete = Bilete av innsjøen.png
bilettekst = Tekst om bilete
biletstorleik = Storleiken på bilete. Default er 250px
kart = Kart over innsjøen
karttekst = Tekst om kartet
kartposisjon = Eit alternativ til kart der ein nyttar Mal:Kartposisjon
stad = Kor innsjøen ligg
koordinatar = Breiddegrad og lengdegrad for innsjøen. Det er vanleg å bruke tilnærma midten av innsjøen. Døme: {{koord|G|M|N/S|G|M|E/W|vising=pålinje,tittel|type:waterbody}} der G er grader og M er minuttar. N, S, E, W, A, V er himmelretningane
type = Type innsjø (periglasial, subglasial, kunstig, reservoar, endorheisk, meromiktisk, kroksjø, sprekksjø, underjordisk, kratersjø, periodisk, tidlegare innsjø, innskrumpa innsjø, næringsfattig, mesotrof, næringsrikt, hypertrofisk)
tilsig = Dei største kjeldene - elvar, vassførande sjikt, brevatn osv.
utsig = Elvar som renn ut frå innsjøen. Viss fordamping og perkolering er store kjelder kan desse nemnast.
tilsigsområde = Arealet til tilsigområdet (i kvadratkilometer). Dette kan vere elvar eller andre innsjøar. Kart over dette kan inkluderast i artikkelen.
tilknytta land = Alle land som er direkte tilknytta økologien til innsjøen. Dette gjeld tilsig, utsig eller fysisk kontakt med innsjøen.
lengd = Den største lengda til innsjøen i km (langs ei rett linje).
breidd = Den største breidda til innsjøen i km (vinkelrett på linja for den største lengda)
areal = Det totale overflatearealet til innsjøen i kvadratkilometer. Viss verdien varierar mykje kan ein ta dette med.
areal sjø = Det totale overflatearealet til innsjøen i hektar. Viss verdien varierar mykje kan ein ta dette med.
middeldjupn = Det gjennomsnittlege djupet i innsjøen i meter.
største djupn = Det største djupet til innsjøen i meter.
volum = Det totale volumet til innsjøen (i kubikkilometer)
volum_kubikkmeter = Det totale volumet til innsjøen (i kubikkmeter)
opphaldstid = Hydraulisk opphaldstid. Kor lenge vatnet som renn inn i innsjøen vert verande før det sig ut att.
kystlengd = Lengda til kysten i kilometer.
høgd = Høgd over havet i meter. Denne verdien kan variere i takt med volumet og overflatearealet.
tilfrosen= Kor lenge innsjøen er dekt av is i løpet av året. øyar = Talet på øyar i innsjøen. Det er vanleg å ta med namn på kjende øyar i innsjøen.
byar = kjende byar eller busetnadar ved eller nær breidda av innsjøen.
zoom = zoomen på det automatisk innlagde kartet

Inga skildring.

Malparametrar[Handsam maldokumentasjon]

ParameterSkildringTypeStatus
namnnamn

inga skildring

Ukjendvalfri
andre namnandre namn

inga skildring

Ukjendvalfri
biletebilete

inga skildring

Ukjendvalfri
biletstorleikbiletstorleik

inga skildring

Ukjendvalfri
bilettekstbilettekst

inga skildring

Ukjendvalfri
landland

inga skildring

Ukjendvalfri
land1land1

inga skildring

Ukjendvalfri
land2land2

inga skildring

Ukjendvalfri
land3land3

inga skildring

Ukjendvalfri
land4land4

inga skildring

Ukjendvalfri
statstat

inga skildring

Ukjendvalfri
regiontyperegiontype

inga skildring

Ukjendvalfri
regionregion

inga skildring

Ukjendvalfri
stadstad

inga skildring

Ukjendvalfri
region1region1

inga skildring

Ukjendvalfri
region2region2

inga skildring

Ukjendvalfri
region3region3

inga skildring

Ukjendvalfri
fylketypefylketype

inga skildring

Ukjendvalfri
fylkefylke

inga skildring

Ukjendvalfri
fylke1fylke1

inga skildring

Ukjendvalfri
fylke2fylke2

inga skildring

Ukjendvalfri
fylke3fylke3

inga skildring

Ukjendvalfri
fylke4fylke4

inga skildring

Ukjendvalfri
distriktdistrikt

inga skildring

Ukjendvalfri
kommunekommune

inga skildring

Ukjendvalfri
kommune1kommune1

inga skildring

Ukjendvalfri
kommune2kommune2

inga skildring

Ukjendvalfri
kommune3kommune3

inga skildring

Ukjendvalfri
kommune4kommune4

inga skildring

Ukjendvalfri
fjellkategorifjellkategori

inga skildring

Ukjendvalfri
typetype

inga skildring

Ukjendvalfri
lengdlengd

inga skildring

Ukjendvalfri
breiddbreidd

inga skildring

Ukjendvalfri
arealareal

inga skildring

Ukjendvalfri
areal_sjøareal_sjø

inga skildring

Ukjendvalfri
middeldjupnmiddeldjupn

inga skildring

Ukjendvalfri
djupdjup

inga skildring

Ukjendvalfri
djupndjupn

inga skildring

Ukjendvalfri
største_djupstørste_djup

inga skildring

Ukjendvalfri
største_djupnstørste_djupn

inga skildring

Ukjendvalfri
volumvolum

inga skildring

Ukjendvalfri
volum_kubikkmetervolum_kubikkmeter

inga skildring

Ukjendvalfri
tilsigtilsig

inga skildring

Ukjendvalfri
tilsigsområdetilsigsområde

inga skildring

Ukjendvalfri
nedslagsfeltnedslagsfelt

inga skildring

Ukjendvalfri
nedbørsfeltnedbørsfelt

inga skildring

Ukjendvalfri
opphaldstidopphaldstid

inga skildring

Ukjendvalfri
utsigutsig

inga skildring

Ukjendvalfri
utløputløp

inga skildring

Ukjendvalfri
kystlengdkystlengd

inga skildring

Ukjendvalfri
høgdhøgd

inga skildring

Ukjendvalfri
tilfrosentilfrosen

inga skildring

Ukjendvalfri
tilfrysttilfryst

inga skildring

Ukjendvalfri
kartkart

inga skildring

Ukjendvalfri
karttekstkarttekst

inga skildring

Ukjendvalfri
koordinatarkoordinatar

inga skildring

Ukjendvalfri
øyarøyar

inga skildring

Ukjendvalfri
byarbyar

inga skildring

Ukjendvalfri