Mal:Infoboks jernbanelinje

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Infoboks jernbanelinje
Info
Drift
Teknisk

{{Infoboks jernbanelinje
| namn = 
| bilete = 
| bilettekst = 
| land = 
| type = 
| system = 
| status = 
| start = 
| slutt = 
| stasjonar = 
| opna = 
| nedlagd = 
| eigar = 
| operatørar = 
| type trafikk = 
| lok = 
| køyrestraum = 
| sporvidd = 
| lengd = 
| lengd dobbeltspor = 
| høgste fart = 
| minste kurveradius = 
| største stigning = 
| høgdeskilnad = 
| kryssingsspor = 
| bruer = 
| tunnelar = 
| planovergangar = 
| kartmal = 
}}

Brukarrettleiing[endre wikiteksten]

For bruk i artikkel, kopiér oppsettet over og lim inn i toppen på artikkelen. Alle parametrane - utom namn - er valfrie, det vil seie at dersom ingenting blir lagt inn i feltet, vil det ikkje vist i artikkelen.

Forklaring til dei ulike felta:

 • namn: - Her legg ein namnet banen er kjent som (helst artikkeltittelen). NB: Denne parameteren må vere med.
 • bilde: eller bilete: - Filnamnet på Commons (utan Fil: framfor).
 • bildetekst eller bilettekst - Kort skildring av biletet. Hugs kreditering av fotograf med {{foto|Namn på fotograf/illustratør/kunstnar}}.
 • land - Oppgi i kva for land banen ligger. Malen {{Flagg|land}} kan nyttast for å gi eit klikkbart flagg slik: {{Flagg|Danmark}} Danmark som gir:  Danmark Danmark.
 • type - Her kan det nemnast om det er sidebane, lokalbane, stamlinje, industribane osv.
 • system - Adhesjonsbane, tannstangbane, kabelbane
 • status - I drift, nedlagd, fjerna eller liknande informasjon.
 • start - Eine endestasjonen til banen.
 • slutt - Hin endestasjonen til banen.
 • stasjonar - Talet på stasjonar.
 • opna - Tidspunktet for offisiell opning av banen.
 • nedlagd - Tidspunkt for eventuell nedlegging av banen.
 • eigar - Den/dei som eig banen.
 • operatørar - Selskap som driv togtrafikk på banen. Dersom fleire selskap skal listast opp, kan <br /> bli brukt for å tvinge fram linjeskift.
 • type trafikk - Passasjertrafikk, godstrafikk
 • lok - Lokomotiv eller motorvogner i bruk på banen.
 • kjørestrøm eller køyrestraum - Driftsspenning (og frekvens om vekselstraum). Vekselstraum/likestraum (AC/DC) kan òg bli oppgitt. Dersom banen ikkje er elektrifisert kan dette bli oppgitt her med «Ikkje elektrifisert».
 • sporvidde eller sporvidd - Dersom banen har hatt fleire sporvidder, kan dette bli oppgitt ved å skrive tidsrommet etterfylgd av sporvidda. <br /> blir nytta for å tvinge fram linjeskift.
  Døme (Sulitjelmabanen): 1892 - 1912: 750 mm<br />1912 - 1972: 1 067 mm som gir:
1892 - 1912: 750 mm
1912 - 1972: 1 067 mm
 • lengde eller lengd - Den totale banelengda, helst i kilometer (km).
 • lengde dobbeltspor eller lengd dobbeltspor - Den totale banelengda med dobbelspor (kryssingsspor blir ikkje rekna som dobbelspor).
 • høgste fart - Høgste fart på linja.
 • minste kurveradius - Radien på den krappaste kurva.
 • største stigning - Banens brattaste parti i prosent eller promille.
 • høgdeskilnad - Differanse mellom høgaste og lågaste punkt.
 • kryssingsspor - Talet på kryssingsspor (der tog kan passere kvarandre).
 • bruer - Talet på bruer.
 • tunnelar -Talet på tunnelar.
 • planovergangar - Talet på plankryssingar med veg.
 • kartmal - Til å leggja inn mal:kart