Hopp til innhald

Mal:Infoboks kunstnar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Infoboks kunstnar

Bruk[endre wikiteksten]

Infoboksen kan leggjast til ved å lime inn malen i ein artikkel slik han er vist under. Det er berre namn og fødselsdato som er påkrevde felt.

{{Infoboks kunstnar
| bgfarge       = 
| namn         = 
| bilete        = 
| biletstorleik    = 
| bilettekst      = 
| fødenamn       = 
| fødselsdato     = 
| fødestad       = 
| dødsdato       = 
| dødsstad       = 
| nasjonalitet     = 
| felt         = 
| utdanning      = 
| periode       = 
| kjende verk     = 
| påverka av      = 
| inspirerte      = 
| utstilling      = 
| utsmykkingsoppdrag  = 
| innkjøpt       = 
| prisar        = 
}}

Parameter[endre wikiteksten]

Parametra i feit kursiv er påkrevd.

bgfarge bakgrunnsfargen (t.d om ein særskild farge vert brukt i enkelte prosjekt)
namn namnet til kunstnaren, vanlegvis det same som artikkelen heiter
bilete eit bilete av kunstnaren, i forma «eksempel.jpg»
biletstorleik * skriven i forma «Npx», set storleiken på biletet til breidda av N pikslar; standardverdi på 220px
biletekst * teksten som står under biletet
fødenamn namnet kunstnaren fekk då han vart fødd/døypt, berre nytta om det er eit anna enn det som står i feltet namn
fødselsdato datoen kunstnaren vart fødd
fødestad staden kunstnaren vart fødd
død datoen kunstnaren døydde
dødsstad staden kunstnaren døydde
nasjonalitet nasjonaliteten til kunstnaren
felt hovudfeltet/-a kunstnaren arbeidde innan t.d. bilethogging, grafikk
utdanning Ved kva utdanningsinstitusjon eller hjå kva kunstnar kunstnaren fekk utdanninga si
periode den kunsthistoriske perioden kunstnaren høyrer til
kjende verk dei mest kjende verka til kunstnaren
påverka av kunstnarar som har inspirert kunstnaren
inspirerte kunstnarar som har vorte inspirerte av kunstnaren
utstilling utstillingar det kunstnaren har delteke
utsmykkingsoppdrag utsmykningsoppdrag kunstnaren har hatt
innkjøpt galleri, museum eller andre som har kjøpt inn verk av kunstnaren
prisar prisar kunstnaren har vorte tildeld
* Berre brukt om {{{bilete}}} parameteret vert brukt.