Mal:Infoboks militærkonflikt

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Infoboks militærkonflikt
Stad
Resultat
Advarsel Åtvaring! Denne malen gjer bruk av svært kompliserte parametrar. Du bør ikkje redigere han med mindre du veit akkurat kva du gjer, og er førebudd på å rette opp att eventuell skade. Han skal derimot ikkje vere vanskeleg å bruke.


{{Infoboks militære konfliktar
|konflikt=
|del av=
|bilete=
|bilettekst=
|dato=
|stad=
|årsak=
|landområde=
|resultat=
|part1=
|part2=
|kommandant1=
|kommandant2=
|styrke1=
|styrke2=
|tap1=
|tap2=
|merknadar=
}}

Bruk[endre wikiteksten]

 • konflikt – namnet på konflikten (t.d. «Slaget ved Lützen» eller «den første verdskrigen»).
 • del avvalfri – den større konflikten som hendinga er ein del av. For slag eller felttog bør dette vere krigen som hendinga fann stad i. For særleg store krigar kan dette vere krigsskodeplassen, til dømes «Austfronten i den andre verdskrigen». For krigar, kan parameteren nyttast til ei større gruppe krigar.
 • biletevalfri – Bilete må skrivast på forma Døme.jpg.
 • bilettekstvalfri – teksten som skildrar biletet
 • datovalfri – datoen for konflikten. Vanlegvis vert heile datoar nytta for enkeltslag, medan år kan nyttast for årelange krigar.
 • stad – staden konflikten fann stad. For konfliktar over større område, kan ein nytte land, verdsdel eller «heile verda».
 • årsakvalfri – Krigsårsaka for krigen. Dette feltet bør ikkje nyttast for slag eller i tilfelle der årsaka er omstridd og treng lengre forklaring.
 • landområdevalfri – endringar i landområde som resultat av konflikten.
 • resultat – Utfallet av konflikten (t.d. fransk siger). «Ikkje avgjort» kan óg nyttast.
 • part1/part2valfri – Deltakande partar i konflikten. Vanlegvis vert land som tok del i konflikten nytta, men større grupper (som alliansar eller internasjonale organisasjonar) eller mindre grupper (som styrkar, troppar osv.) kan óg nyttast. Når det er mange partar kan det vere best å berre liste opp dei tre-fire største på kvar side av konflikten, og skildre resten i sjølve artikkelen.
 • kommandant1/kommandant2valfri – kommandantane i dei militære styrkane som er involvert. For slag bør dette vere hærførarane (og andre offiserar om nødvendig). For krigar bør berre dei største leiarane nemnast.
 • styrke1/styrke2valfri – talet på soldatar som er involvert for kvar part.
 • tap1/tap2valfru – tap for kvar part, inkludert døde, skada, sakna, fanga eller sivile.