Mal:Infoboks tidlegare land

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Feil: Ingen namn er gjeve
Levetid?
Hovudstad Ikkje spesifisert
Styreform Ikkje spesifisert
Historie
 - Oppretta Skriv inn startdato
 - Opphøyrde Skriv inn sluttdato
Advarsel Åtvaring! Denne malen gjer bruk av svært kompliserte parametrar. Du bør ikkje redigere han med mindre du veit akkurat kva du gjer, og er førebudd på å rette opp att eventuell skade. Han skal derimot ikkje vere vanskeleg å bruke.


Dette er ein infoboks som kan nyttast for tidlegare land, bystatar, koloniar, eksilregjeringar osv. Malen er særs omfattande, men dei fleste felta er valfrie. Parametrane som vises i den tomme infoboksen til høgre er parametrane som ikkje er valfrie. Infoboksen nyttar seg av autokategorisering, så om ein t.d. skriv kontinent=Europa og rike=Det tysk-romerske riket, så vil artikkelen automatisk hamne i «Kategori:Tidlegare land i Europa» og «Kategori:Statar i Det tysk-romerske riket».

Sjå under for nærare informasjon om kva som kan nyttast i status-parametrane.


{{Infoboks tidlegare land2
|lokalt namn       = <!--- Namnet på landet på det lokale språket --->
|tradisjonelt langt namn = <!--- Fult namn på norsk --->
|kortnamn        = <!--- Kortutgåve for bruk i malen --->
|kontinent        = <!--- For bruk i autokategorisiering. For val som kan nyttast, sjå under --->
|region         = <!--- For bruk i autokategorisiering. For val som kan nyttast, sjå under --->
|land          = <!--- For bruk i autokategorisiering. For val som kan nyttast, sjå under --->
|
|periode        = <!--- Bruk: «Napoleonskrigane», «Den kalde krigen» osv. --->
|status         = <!--- Sjå liste under --->
|statustekst      = <!--- Ein fritekst som sklidrar statusen ved toppen av infoboksen. Bruk sparsomt--->
|rike          = <!--- Riket eller landet som eininga var ein del av. For var som kan nyttast, sjå under --->
|styreform       = <!--- Monarki, republikk osv. For var som kan nyttast, sjå under --->
|
|<!--- Opphav og fall, hendingar, år og datoar --->
|
|år start        = <!--- Grunnlagd --->
|år slutt        = <!--- Opphøyrde --->
|
|år eksil start     = <!--- Året eksiltilværet starta (for eksilregjeringar) Status: Eksil--->
|år eksil slutt     = <!--- Året eksiltilværet enda--->
|
|hending før      = <!--- Valfri: Viktig hending før «hending start»--->
|dato før        = 
|hending start     = <!--- Default: «Grunnlagd» --->
|dato start       = <!--- Valfri: Dato for oppretting. Skriv på forma [[1. januar]] [[1801]]--->
|hending1        = <!--- Valfri: Andre hendingar mellom start og slutt --->
|dato hending1     = 
|hending2        = 
|dato hending2     = 
|hending3        = 
|dato hending3     = 
|hending4        = 
|dato hending4     = 
|hending slutt     = <!--- Default: Opphøyrde --->
|dato slutt       = <!--- Valfri: Dato for opphøyring--->
|hending etter     = <!--- Valfri: Viktig hending som fann stad etter «hending etter»--->
|dato etter       = 
|idag          = <!--- Valfri: Status i dag, kva land høyrer det til i dag?--->
|
|<!--- Flagg --->
|f1           = <!--- Namn på artikkelen for føregåande eining, nummerert 1-5 --->
|flagg f1        = <!--- Default: "Flag of {{{p1}}}.svg" (storleik 30) --->
|fil f1         = <!--- Bruk: [[Fil:Sin escudo.svg|20px|tekst]] --->
|f2           = 
|flagg f2        = 
|f3           = 
|flagg f3        = 
|f4           = 
|flagg f4        = 
|f5           = 
|flagg f5        = 
|e1           = <!--- Namn på artikkelen for den etterkomande eininga, 1-5 --->
|flagg e1        = <!--- Default: "Flag of {{{s1}}}.svg" (storleik 30) --->
|fil e1         = <!--- Bruk: [[Fil:Sin escudo.svg|20px|tekst]] --->
|e2           = 
|flagg e2        = 
|e3           = 
|flagg e3        = 
|e4           = 
|flagg e4        = 
|e5           = 
|flagg e5        = 
|
|flagg         = <!--- Default: Flag of {{{kortnamn}}}.svg --->
|flaggtype       = <!--- Tekst for lenkje under flagget. Default «Flagg» --->
|
|våpen         = <!--- Default: Coat of arms of {{{common_name}}}.svg --->
|symbol         = <!--- Tekst under våpenbilete Default: Våpenet til {{{kortnamn}}} --->
|symboltype       = <!--- Tekst under våpenbilete. Default «Våpen» --->
|
|kart          = 
|karttekst       = 
|
|hovudstad       = 
|hovudstad eksil    = <!-- Om status=Eksil -->
|
|nasjonalmotto     = 
|nasjonalsong      = 
|språk         = 
|religion        = 
|valuta        = 
|
|<!--- Titlar og namn på leiarar og nestleiarar --->
|leiar1        = <!--- Namn på konge eller president --->
|år leiar1       = <!--- År i teneste --->
|leiar2        = 
|år leiar2       = 
|leiar3        = 
|år leiar3       = 
|leiar4        = 
|år leiar4       = 
|tittel leiar     = <!--- Default: «Konge» for monarki, elles «President»--->
|representant1     = <!--- Namn for representant for statsoverhovud--->
|år representant1   = <!--- År i teneste --->
|representant2     = 
|år representant2   = 
|representant3     = 
|år representant3   = 
|representant4     = 
|år representant4   = 
|tittel representant  = <!--- Default: «Leiar»--->
|nestleiar1      = <!--- Namn på statsminister --->
|år nestleiar1     = <!--- År i teneste --->
|nestleiar2      = 
|år nestleiar2     = 
|nestleiar3      = 
|år nestleiar3     = 
|nestleiar4      = 
|år nestleiar4     = 
|tittel nestleiar   = <!--- Default: «Statsminsister» --->
|
|<!--- Lovgjevingsmakt--->
|lovgjevingsmakt    = <!--- Namn på lovgjevande makt --->
|hus1         = <!--- Namn på førstekamer --->
|type hus1      = <!--- Default: «Overhus»--->
|hus2         = <!--- Namn på andrekammer --->
|type hus2      = <!--- Default: «Underhus»--->
|
|<!--- Areal og folketal for enkelte år --->
|stat år1       = <!--- statistiskkåret, anten areal, folketal eller begge --->
|stat areal1     = <!--- areal i kvadratkilometer (utan komma eller mellomrom)--->
|stat innb1      = <!--- folketal (utan komma eller mellomrom), folketettleiken vert rekna ut om arealet òg er ført opp --->
|stat år2       = 
|stat areal2     = 
|stat innb2      = 
|stat år3       = 
|stat areal3     = 
|stat innb3      = 
|stat år4       = 
|stat areal4     = 
|stat innb4      = 
|stat år5       = 
|stat areal5     = 
|stat innb5      = 
|fotnotar       = 
}}

Oversikt over parametrar[endre wikiteksten]

Dette er ein oversikt over parametrar som kan nyttast i malen. Dette gjer at artikkelen automatisk hamnar i dei rette kategoriane. Om du skulle sakne ein parameter så kan du putte den inn i malen på eiga hand om du er heilt sikker på at du veit kva du gjer. Om du er usikker kan du skrive ei melding på diskusjonssida, og så kan andre legge til parameteren i malen for deg.

Kontinent[endre wikiteksten]

 • Europa
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Sør-Amerika
 • Afrika
 • Oseania eller Oceania
 • Eurasia eller «Europa og Asia» eller «Asia og Europa»
 • Afroasia, «Afrika og Asia» eller «Asia og Afrika»
 • Afroeurasia, «Afrika, Europa og Asia», «Afrika, Asia og Europa», «Europa, Asia og Afrika», «Europa, Afrika og Asia», «Asia, Europa og Afrika» eller «Asia, Afrika og Europa»

Region[endre wikiteksten]

 • Italia
 • Balkan
 • Dei britiske øyane
 • Nederlanda eller Nederland
 • Kina
 • Japan
 • Korea

Land[endre wikiteksten]

 • Kina
 • Japan
 • Korea
 • Malaysia

Status[endre wikiteksten]

 • Rike
 • Føderadesjon
 • Forbund
 • Statsunion eller Union
 • Spesielt eller Spesialterritorium
 • Ikkje-anerkjend eller, Ikkje-anerkjend land eller Ikkje-anerkjend stat
 • Bystat eller By
 • Det britiske samveldet
 • Medlem av Folkforbundet, Folkeforbundet eller Mandatområde
 • United Nations Trust Territory, UN Trust Territory eller Trust Territory
 • Protektorat
 • Klient, Klientstat, Marionett eller Marionettstat
 • Vasall eller Vasallstat
 • Len
 • Riksabbedi
 • Satelittstat eller Satellitt
 • Koloni
 • Midlertidig, Midlertidig stat, Midlertidig regjering
 • Eksil eller Eksilregjering

Rike[endre wikiteksten]

I samband med statusparameteren kan ein oppgje paramteren «rike» for å t.d. autokategorisere ein koloni som «Belgiske koloniar» osv: Parametrane som kan nyttast er:

 • Det tysk-romerske riket, Det tysk-romerske rike, Det heilage romerske riket av tysk nasjon, Det heilage romerske rike av tysk nasjon eller HRR
 • Det britiske Samveldet eller Det britiske samveldet
 • Storbritannia eller England
 • Det første franske riket, Det første franske rike, Det første franske keisardømet, Det første franske keisardøme, Det første franske keisardømmet, Det første franske keisardømme eller Frankrike
 • Nederland
 • Belgia
 • Spania, Det spanske riket eller Det spanske rike
 • Portugal
 • Tyskland, Det tyske riket eller Det tyske rike
 • Italia
 • Sverige
 • Danmark
 • Noreg
 • Japan

Styreform[endre wikiteksten]

I tillegg til at paramteren viser kva styreform det tidlegare landet hadde i sjølve infoboksen, vert parameteren òg autokategorisert i samband med kontinent-parameteren, slik at ein t.d. kan få «Kategori:Tidlegare monarki i Europa» om styreform=monarki og kontient=Europa.

Styreformar som kan nyttast i malen er:

 • Konstitusjonelt monarki eller Monarki
 • Republikk, Forbundsrepublikk eller Sambandsrepublikk
 • Fyrstedøme
 • Hertugdøme
 • Emirat
 • Sosialiststat eller Sosialistrepublikk
 • Dikatur eller Militærdikatur
 • Teokrati