Mal:Infoboks tidlegare undernasjonalt område

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Feil: Manglar namn
Type undernasjonalt område i Tidlegare land
Levetid?
Historie
 - Oppretta Gje startdato
 - Nedlagt Gje sluttdato{{Infoboks tidlegare undernasjonalt område
|lokalt namn       = <!--- Namnet på landet på det lokale språket --->
|tradisjonelt langt namn = <!--- Fult namn på norsk --->
|kortnamn        = <!--- Kortutgåve for bruk i malen --->
|undernasjonalt område = <!--- For bruk i autokategorisiering. For val som kan nyttast, sjå under 
|land          = <!--- For bruk i autokategorisiering. For val som kan nyttast, sjå under --->
|
|periode        = <!--- Bruk: «Napoleonskrigane», «Den kalde krigen» osv. --->
|status         = <!--- Sjå liste under --->
|statustekst      = <!--- Ein fritekst som sklidrar statusen ved toppen av infoboksen. Bruk sparsomt--->
|styreform       = <!--- Monarki, republikk osv. For var som kan nyttast, sjå under --->
|
|<!--- Opphav og fall, hendingar, år og datoar --->
|
|år start        = <!--- Grunnlagd --->
|år slutt        = <!--- Opphøyrde --->
|
|hending før      = <!--- Valfri: Viktig hending før «hending start»--->
|dato før        = 
|hending start     = <!--- Default: «Grunnlagd» --->
|dato start       = <!--- Valfri: Dato for oppretting. Skriv på forma [[1. januar]] [[1801]]--->
|hending1        = <!--- Valfri: Andre hendingar mellom start og slutt --->
|dato hending1     = 
|hending2        = 
|dato hending2     = 
|hending3        = 
|dato hending3     = 
|hending4        = 
|dato hending4     = 
|hending slutt     = <!--- Default: Opphøyrde --->
|dato slutt       = <!--- Valfri: Dato for opphøyring--->
|hending etter     = <!--- Valfri: Viktig hending som fann stad etter «hending etter»--->
|dato etter       = 
|idag          = <!--- Valfri: Status i dag, kva land høyrer det til i dag?--->
|
|<!--- Flagg --->
|f1           = <!--- Namn på artikkelen for føregåande eining, nummerert 1-5 --->
|flagg f1        = <!--- Default: "Flag of {{{f1}}}.svg" (storleik 30) --->
|fil f1         = <!--- Bruk: [[Fil:Sin escudo.svg|20px|tekst]] --->
|f2           = 
|flagg f2        = 
|f3           = 
|flagg f3        = 
|f4           = 
|flagg f4        = 
|f5           = 
|flagg f5        = 
|e1           = <!--- Namn på artikkelen for den etterkomande eininga, 1-5 --->
|flagg e1        = <!--- Default: "Flag of {{{e1}}}.svg" (storleik 30) --->
|fil e1         = <!--- Bruk: [[Fil:Sin escudo.svg|20px|tekst]] --->
|e2           = 
|flagg e2        = 
|e3           = 
|flagg e3        = 
|e4           = 
|flagg e4        = 
|e5           = 
|flagg e5        = 
|
|flagg         = <!--- Default: Flag of {{{kortnamn}}}.svg --->
|flaggtype       = <!--- Tekst for lenkje under flagget. Default «Flagg» --->
|
|våpen         = <!--- Default: Coat of arms of {{{common_name}}}.svg --->
|symbol         = <!--- Tekst under våpenbilete Default: Våpenet til {{{kortnamn}}} --->
|symboltype       = <!--- Tekst under våpenbilete. Default «Våpen» --->
|
|kart          = 
|karttekst       = 
|
|hovudstad       = 
|
|nasjonalmotto     = 
|nasjonalsong      = 
|
|<!--- Titlar og namn på leiarar og nestleiarar --->
|leiar1        = <!--- Namn på konge eller president --->
|år leiar1       = <!--- År i teneste --->
|leiar2        = 
|år leiar2       = 
|leiar3        = 
|år leiar3       = 
|leiar4        = 
|år leiar4       = 
|tittel leiar     = <!--- Default: «Konge» for monarki, elles «President»--->
|representant1     = <!--- Namn for representant for statsoverhovud--->
|år representant1   = <!--- År i teneste --->
|representant2     = 
|år representant2   = 
|representant3     = 
|år representant3   = 
|representant4     = 
|år representant4   = 
|tittel representant  = <!--- Default: «Leiar»--->
|nestleiar1      = <!--- Namn på statsminister --->
|år nestleiar1     = <!--- År i teneste --->
|nestleiar2      = 
|år nestleiar2     = 
|nestleiar3      = 
|år nestleiar3     = 
|nestleiar4      = 
|år nestleiar4     = 
|tittel nestleiar   = <!--- Default: «Statsminsister» --->
|
|<!--- Lovgjevingsmakt--->
|lovgjevingsmakt    = <!--- Namn på lovgjevande makt --->
|hus1         = <!--- Namn på førstekamer --->
|type hus1      = <!--- Default: «Overhus»--->
|hus2         = <!--- Namn på andrekammer --->
|type hus2      = <!--- Default: «Underhus»--->
|
|<!--- Areal og folketal for enkelte år --->
|stat år1       = <!--- statistiskkåret, anten areal, folketal eller begge --->
|stat areal1     = <!--- areal i kvadratkilometer (utan komma eller mellomrom)--->
|stat innb1      = <!--- folketal (utan komma eller mellomrom), folketettleiken vert rekna ut om arealet òg er ført opp --->
|stat år2       = 
|stat areal2     = 
|stat innb2      = 
|stat år3       = 
|stat areal3     = 
|stat innb3      = 
|stat år4       = 
|stat areal4     = 
|stat innb4      = 
|stat år5       = 
|stat areal5     = 
|stat innb5      = 
|merknader      = 
}}