Mal:Navboks/dokumentasjon

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Vanlegaste utgåve[endre wikiteksten]

{{navboks
|innholdsklasse = hlist
|namn= 
|tittel = 
|status = 
|tittelstil = 
|bilete = 
|biletevenstre =
|ingengrupper = 
|liste1 =
|liste2 =
...
|liste20=
|gruppe1=
|gruppe2=
...
|gruppe20=
}}
namn - namnet på malen.
tittel - tekst i tittel-raden.
status - autocollapse, open (uncollapsed), samanslegen (collapsed): om boksen skal lukke seg automatisk når det er fleire navboksar etter kvarandre (autcollapse), alltid vere open (uncollapsed) eller alltid lukka (collapsed). Default er autocollapse.
tittelstil - ein CSS-stil for tittellinja, som t.d. background:gray;
gruppestil - ein CSS stil for gruppe-cellene, som t.d. background:#eee;
bilete - bilete på høgresida, skriv heile biletkorden: [[Fil:XX.jpg|90px]].
biletevenstre - bilete på venstresida.
over - ei tekstlinje mellom tittellinja og gruppe/liste-delen av boksen.
gruppen - tekst på venstresida før lista (om gruppe-n er tom, starta liste-n til venstre i boksen).
listen - liste. For å skilje element i lista kan ein bruke: {{•}} som gjev  · , {{-w}} som gjev  · eller {{!w}} som gjev  |.
under - tekstlinje under gruppe/liste-delen.

Lang utgåve[endre wikiteksten]

{{navboks
|innholdsklasse = hlist
|namn= 
|navbar = 
|status = 
|tittel = 
|bilete = 
|biletevenstre =
|biletvidd=
|vidde = 
|liste1 =
|liste2 =
...
|liste20=
|gruppe1=
|gruppe2=
...
|gruppe20=
|stammestil = 
|tittelstil = 
|overstil = 
|understil =
|over = 
|under = 
|gruppestil = 
|listestil = 
|oddstil =
|evenstil = 
}}

Full parameterskildring[endre wikiteksten]

namn
Namnet på malen, som trengst for at lenkjene i «v • d • e» («vis • diskuter • endre») skal verke på sider der malen er i bruk.
status [autocollapse, uncollapsed, collapsed, plain, off]
  • Default er autocollapse. Ein navboks som er sett til autocollapse vil lukke seg automatisk om det er to eller fleire tabellar på same side som òg kan verte sått saman. Elles vil navboksen vere open.
  • Sett til samanslegen (collapsed) vil navboksen alltid vere lukka og ein må trykke «vis» for å vise innhaldet.
  • Sett til plain vil navboksen alltid vere open utan «gøym»-lenkja for å kunne lukke tabellen og tittelen vil vere sentrert på tittellinja.
  • Sett til off gjer det same som plain, men tittelen blir ikkje sentrert.
  • Sett til open (uncollapsed) vil navboksen vere gjer det same som plain, men tittelen blir ikkje sentrert.
navbar
Default er Tnavbar. Om ein set plain, vil ikkje lenkjene v • d • e visast i tittellinja.

Celler[endre wikiteksten]

tittel
Teksten som kjem fram på toppen av tabellen, ei overskrift. Dette bør vere ei linje, men om ein treng to linjer, bruk {{-}} slik at all tekst vert sentrert skikkeleg.
gruppen
(t.d. gruppe1, gruppe2, osv.) Om denne er i bruk vil det dukke opp ei celle til venstre, føre listen. Om han ikkje er i bruk, så vil listen nytte heile breidda i tabellen.
listen
(t.d. liste1, liste2, osv.) Sjølve innhaldet i malen, vanlegvis ei liste med lenkje/peikarar. Ein må minst nytte ei liste. Kvar nye liste vil starte på ei eiga rad i tabellen, og kvar liste kan kome etter tilsvarande gruppen om desse er i bruk.
bilete
Eit bilete vert vist i ei celle under tittelen og til høgre for lista/gruppa. For at bilete skal visast skikkeleg, må liste1 vere i bruk. Ein må her nytte full biletkode, t.d. [[Fil:døme.jpg|100px]]
biletevenstre
Same som for bilete, men biletet vert vist til venstre for lista/gruppa.
over
Ei full rad under tittelen og før den første gruppa/lista.
under
Ei full rad nedst i malen (under grupper, lister, bilete).

Stilparametrar[endre wikiteksten]

Stilar kan nyttast for å endre fargar og oppsett på malane som nyttar navboks. Alle desse bør nyttast sparsamt for å unngå mange forskjellige visuelle stilar i same artikkel.

Døme:

XXstil = background:#nnnnnn;
XXstil = width:N [em/%/px eller width:auto];
XXstil = float:[left/right/none];
XXstil = clear:[right/left/both/none];
stammestil
Nyttar CSS-kode for cellene som omfattar tittel, over, under og gruppe samstundes. Denne stilen rører ikkje liste-cellene. Døme:
stammestil = background:lightskyblue;
tittelstil
CSS-stil som berre fungerer på tittel-linja:
tittelstil = background:#nnnnnn;
gruppestil
CSS-stilar som berre fungerer på gruppe-cellene. Denne parameteren overkøyrer stammestil om sistnemnde er i bruk. Døme:
gruppestil = background:#nnnnnn;
gruppestil = text-align:[left/center/right];
gruppestil = vertical-align:[top/middle/bottom];
gruppenstil
CSS-stilar som fungerer på ei spesifikk gruppe. Denne bør berre brukast om naudsynt for å halde malen så stilmessig enkel så mogeleg.Døme:
gruppe3stil = background:red;color:white;
listestil
CSS-stil som fungerer på alle lister. Denne vert overstyrt av oddstil and evenstil skildra under.
listnstil
CSS-stilar som fungerer på ei spesifikk liste. Døme:
liste5stil = background:#ddddff;
oddstil
evenstil
For å lage ein stil på anna kvar liste nedover i malen. Desse overstyrer stilen definert i listestil. Default er at annakvar liste nedover har kvit og grå bakgrunn.
overstil
understil
CSS-stilar som fungerer på cellene som dukkar opp når parametrane over og under er i bruk.
overstil = background:#nnnnnn;
understil = text-align:[left/center/right];
Default-stilar[endre wikiteksten]

Stilane som er nytta når ingen stil-parametrar er definerte er:

stammestil = background:#fdfdfd; width:100%; vertical-align:middle;
tittelstil = background:#ccccff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center;
overstil = background:#ddddff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center;
understil = background:#ddddff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center;
gruppestil = background:#ddddff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:right;
listestil = background:transparent; text-align:left/center;
oddstil = background:transparent;
evenstil = background:#f7f7f7;