Mal:Omrekning

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
[sjå] [endra] [oppdater] Maldokumentasjon


Dette er ein mal som lager ei omrekning mellom ulike einingar. Malen viser både innskrivne (primære) og omrekna (sekundære) einingar med valfri avrunding, internlenker, forkortingar og ulike separatorar, som parentesar «( )», «eller», bindestrekar, komma, «til» eller strekar. Malen bidreg til rett og lett konvertering frå ei mengdeeining til ei anna.

Malen kan bukast til mellom anna avstander «32 meter (105 ft)» og «32 meter eller 105 fot», temperatur «18 °C (64 °F)», masse «55,0 kg (121,3 lb)» eller «65 til 80 kg (143 til 176 lb)».

Bruk[endre wikiteksten]

Eksempler[endre wikiteksten]

Enkeltverdier[endre wikiteksten]

Input Vises som
{{Omrekning|3.21|kg|lb}} 3,21 kilogram (7,1 lb)
{{Omrekning|3.21|kg|lb|0}} 3,21 kilogram (7 lb)
{{Omrekning|10|kg|lb|disp=eller}} 10 kilogram (22 lb)
{{Omrekning|6|ft|5|in|m}} 6 fot 5 tommar (1,96 m)
{{Omrekning|10|mi}} 10 mile (16 km)
{{Omrekning|120|km/t}} 120 kilometer per tonn (76 mi/long ton)
{{Omrekning|18|°C|°F}} 18 °C (64 °F)
{{Omrekning|1250|sqft|m2|lk=in|sigfig=2}} 1 250 kvadratfot (120 m2)
Merk at 'lk=in' kun lenker input-enheten.
{{Omrekning|20.5|m3|cm3|lk=out|abbr=on}} 20,5 m3 (20 500 000,0 cm3)
Merk at 'lk=out' lenker kun output-enheten, kubikkcentimeter.
{{Omrekning|641|acre|ha m2|lk=on}} 641 acre (259 ha; 2 590 000 m2)
Merk at 'lk=on' lenker alle enheter.
{{Omrekning|641|acre|ha m2|2|lk=on}} 641 acre (259,40 ha; 2 594 034,97 m2)

Dobbeltverdier[endre wikiteksten]

Merk: Fungerer ikke for alle enheter
Input Vises som
{{Omrekning|60|og|170|kg|lb}} 60 og 170 kilogram (130 og 370 lb)
{{Omrekning|60|til|170|kg|lb}} 60 til 170 kilogram (130 til 370 lb)
{{Omrekning|60|til(-)|170|kg|lb}} 60 til 170 kilogram (130–370 lb)
{{Omrekning|60|-|170|kg|lb}} 60–170 kilogram (130–370 lb)
{{Omrekning|41|til|50|F|C}} 41 til 50 °F (5 til 10 °C)
{{Omrekning|41|-|50|F|K}} 41–50 °F (278–283 K)
{{Omrekning|60|x|120|m|ft}} 60 ganger 120 meter (200 × 390 ft)
{{Omrekning|60|+/-|10|m|ft}} 60 ± 10 meter (197 ± 33 ft)
{{Omrekning|19|til|27|l|USgal}} 19 til 27 liter (5,0 til 7,1 US gal)
{{Omrekning|5|til|7|l|USgal}} 5 til 7 liter (1,3 til 1,8 US gal)
{{Omrekning|4|-|9|l|USgal|abbr=off}} 4–9 liter (1,1–2,4 US gallon)

Triple og firedoble verdier[endre wikiteksten]

Merk: Fungerer ikke for alle enheter
Input Vises som
{{Omrekning/3 |2|x|4|x|6|m|ft}} Mal:Omrekning/3
{{Omrekning/3 |60|-|70|-|80|kg|lb}} Mal:Omrekning/3
{{Omrekning/4 |60|-|70|-|80|-|90|kg|lb}} Mal:Omrekning/4
{{Omrekning/3 |60|til|80|eller|85|m|ft}} Mal:Omrekning/3
{{Omrekning/3 |11|ganger|15|, knapt|16|ft|m}} Mal:Omrekning/3
{{Omrekning/3 |41|til|50|til|60|F|C}} Mal:Omrekning/3
{{Omrekning/4 |2|til|12|om sommeren|25|til|36|C|F}} Mal:Omrekning/4
{{Omrekning/3 |41|-|50|, nesten|51|F|K}} Mal:Omrekning/3

For {{Konverter/3}} eller {{Konverter/4}} kan separatorordet være hva som helst tekst.

Parametre[endre wikiteksten]

Merk: Alle parametre fungerer ikke for alle enheter.
Valgene inkluderer:  lk=in, abbr=on, abbr=off, disp=x, disp=table og sortable=on (forklart under). Som standard er output avrundet for å passe med nøyaktigheten til input-verdien; alternativer inkluderer sigfig=3 eller å bruke sluttparameteret «|1» for å vise tiendeler eller «|-2» for å vise hele hundretall osv.
Parametre
Lenke enheter legg til |lk=on   for å lenke alle enheter (standard: lk=off)
legg til |lk=in   for å lenke bare input-enhetene
legg til |lk=out  for bare lenke output-enheten
Forkortede enheter, eller ikke legg til|abbr=on for å vise enhetens symboler
legg til |abbr=off   for å vise alle navnene på enhetene fullt utskrevet
legg til |abbr=in for bare å forkorte input-enheten
legg til |abbr=out for bare å forkorte output-enheten
legg til |abbr=values for å skjule enhetene og bare vise verdiene ({{Omrekning|6|mi|abbr=values}} gir: 6 (9,7)).
Endre «( )» til å vise andre separatorer legg til |disp=komma for å sette komma i stedet for parenteser
legg til |disp=eller for å sette inn «eller» mellom enhetene
Standardverdien er  disp=b for parenteser.
Endre «( )» til å vise egendefinerte separatorer legg til |disp=x| (start | slutt) for å vise «xx (start yy slutt)». Se eksempel 1
legg til |disp=x|; for å vise «xx; yy». Se eksempel 2
legg til |disp=x| (samme som |) for å vise «xx (samme som yy)». Se eksempel 3
Eksempel 1: {{Konverter|9|km|mi|disp=x| [|]}}9 kilometer [5,6 mi] (merk mellomrommet før [|)
Eksempel 2: {{Konverter|9|km|mi|disp=x|;}}9 kilometer;5,6 mi
Eksempel 3: {{Konverter|10|km|mi|disp=x| (ca. |)}}10 kilometer (ca. 6,2 mi) (merk mellomrommene brukt i koden).
Vis kun output legg til |disp=output only for å vise resultattallet og enhet
legg til |disp=output number only for å vise bare resultattallet
Merk at ved bruk av «disp=output only» kan enhetsnavnet fortsatt vises som fulltekst ved abbr=off eller lenket ved lk=on.
Eksempel: {{Omrekning|7500|acre|m2|disp=output only }} → 30 000 000 m2
Vis enheter snudd i motsatt rekkefølge legg til |disp=flip  for å snu rekkefølgen og vise output-enheten først
{{Omrekning|6|km|disp=flip}} viser «3,7 miles (6 km)».
For å få symbolet «mi», bruk abbr=in for å forkorte input-enheten (den på venstre side).
Vis enhetsnavn (kun) legg til |disp=unit for å vise enhetsnavnet for et symbol
Enhetsnavnet vil være i flertall når mengden ikke er 1, eller bindestrek ved adj=on. {{Omrekning|2|in|disp=unit}} viser «tommer» i flertall.
Vis mengder som tabellceller legg til |disp=table (eller |disp=tablecen) Merk: For bruk i tabeller, må malen starte på en ny linje etter en pipe, eller etter doble pipes på samme linje. Bare nummeret vil vises med mindre du setter |abbr=on, |lk=on, |lk=in eller |lk=out. Se eksempel
Generer en a skjult sorteringsnøkkel for bruk i sorterbare tabeller. legg til |sortable=on for å generere en skjult sorteringsnøkkel slik at sorteringstabellene blir sortert riktig. Dette bruker {{sorterbart tall}} for å generere en nøkkel fra den første numeriske veriden. Den ignorerer tilleggsverdier, det vil si hvis du bruker 6|ft|2|in som verdi, vil den bare bruke 6 til sorteringsnøkkelen. Dette vil føre til at numeriske verdier sorteres i numerisk rekkefølge, det vil si 5, 10, 15 i stedet for 10, 15, 5.

Avrunding[endre wikiteksten]

Konverter støtter fire typer avrunding:

Avrunding til en gitt nøyaktighet
Angi ønsket nøyaktighet med det fjerde navnløse parameteret (eller tredje navnløse hvis «konverter til»-parameteret er utelatt; eller femte navnløse hvis en rekke er spesifisert; eller fjerde parameter igjen hvis en reke er angitt og «konverter til»-parameteret er utelatt). Konverteringen er avrundet til nærmeste 11/10 av dette nummeret. For eksempel, hvis resultatet er 8 621 og avrundingen angis som '-2', vil resultatet bli 8 600. Hvis resultatet er '234,0283043' og avrundingen angis som '0', vil resultatet bli 234.
Avrunding til et gitt antall signifikante tall
Spesifiser ønsket antall signifikante tall ved å bruke |sigfig={tall større enn null} som vist over.
Standard avrunding
Hvis det ikke er angitt noen ønsket avrunding eller ønsket antall signifikante tall, vil konverteringen bli avrundet enten til en nøyaktighet som passer med input-verdien (antall desimaler etter desimaltegnet – eller det negative antall ikke-signifikante nuller før tegnet – økes med én hvis konverteringen er en multiplikasjon av et tall mellom 0,02 og 0,2, reduseres med hvis det er mellom 2 og 20, osv.) eller to signifikante tall, avhengig av hva som er mest nøyaktig. Et unntak her er temperaturer, hvor konverteringen vil bli avrundet til en nøyaktighet som samsvarer med input-verdien eller til det som gir tre signifikante tall når de uttrykkes i kelvin, avhengig av hva som er mest nøyaktig.
Eksempler på standard avrunding
Input Vises som Merknad
{{Omrekning|550|ft|m|0}} 550 fot (168 m) Omtrentlig verdi er 167,64 m
{{Omrekning|550|ft|m}} 550 fot (170 m) Avrunder til 170, mens den omtrentlige verdien er 167,64 m
{{Omrekning|500|ft|m|0}} 500 fot (152 m) Omtrentlig verdi er 152,4 m
{{Omrekning|500|ft|m}} 500 fot (150 m) Avrunder til 150, mens den omtrentlige verdien er 152,4 m

Enheter[endre wikiteksten]

Nye enheter[endre wikiteksten]

For å opprette nye enheter legger du inn malen med de parametrene som den skal ha. Hvis enhetene ikke støttes, eller det mangler noen undermaler, vil det komme opp en rød lenke der malen er satt inn. Opprett disse rødlenkene med basis fra en:wp og tilpass de til norsk. Hvis du for eksempel får en rødlenke som heter Mal:Konverter/et eller annet, er det siden Template:Convert/et eller annet som skal kopieres og tilpasses.

Når du oppretter maler for enheter, er det noen parametre som ofte må tilpasses norsk språk. Dette er parametrene |n=, som er enhetens fulle navn, |l= som er enhetens flertallsform, |t=, som er artikkelen det skal lenkes til, og |h=, som er enhetens adjektivform.

  1. Hvis for eksempel enhetens fulle navn, flertallsform og vår artikkel heter det samme, trenger man bare angi parameteret |n=. Se for eksemepel meter.
  2. Hvis entallsformen og vår artikkel heter det samme, men flertallsformen er ulik, må det settes inn både |n= og |l=. Se for eksempel astronomisk enhet
  3. Hvis hverken entallsformen, flertallsformen eller vår artikkel heter det samme, må det settes inn både |n=, |l= og |t=. Se for eksempel tomme.

Se også[endre wikiteksten]


Føremål[endre wikiteksten]

Bruk[endre wikiteksten]

Døme[endre wikiteksten]

Sjå òg[endre wikiteksten]