Mal:Wikidata list

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
[sjå] [endra] [oppdater] Maldokumentasjon

Formål[endre wikiteksten]

Datamal for ListeriaBot.

Bruk[endre wikiteksten]

Dette er ikkje ein ordinær mal, argumenta blir behandla av ein bot, og den må finnast for at botten skal køyra.

Denne malen definerer ein bot-generert tabell basert på Wikidata (opprinneligl blogpost). Han må stengast med {{Wikidata list end}}, og tekst mellom desse to malane vil kvart døgn bli oppdatert av botten. Førebels kan det berre lagast éi liste for kvar side, viss det skal brukast fleire lister i ein artikkel må dei plasserast på separate malsider.

Spørjinga inkludera variablen ?item – ikkje byt namn på ho!

Eksempel:

{{Wikidata list
|sparql=SELECT ?item WHERE {
  ?item wdt:P31 wd:Q39715 .
  ?item (wdt:P131)* wd:Q55 
 }
|columns=label:Artikkel,description,p131:Sted,P580,P582,p625,P18
|section=P131
|min_section=3
|sort=label
|links=text
|thumb=128
|autolist=fallback
|summary=itemnumber
|wdedit=yes
}}
... (Dette vil bli overskrevet av ListeriaBot) ...
{{Wikidata list end}}

Parametre[endre wikiteksten]

sparql
Ein SPARQL SELECT spørjing. Må returnera item nummer i ?item variablen. Du kan bruka eit konverteringsverktøy for å gjera om WDQ til SPARQL, men sjekk alltid spørjinga di og forsikra deg om at ho fungerer, og erstatt "entity:" med "wd:" (phab:T119332).
Sjå SPARQL spørre-tjenesten for passande døme for Listeria.
Påkrevd, viss ikkje wdq er brukt.
wdq
Ein WikiDataQuery spørjing. Resultatet vil bli brukt for å bygga lista. Prøv ut spørjinga di på AutoList.
Påkrevd, viss ikkje sparql er brukt
columns
Definerer kolonnane i den genererte tabellen. Gyldige verdiar er:
 • number – eit serienummer for kvar seksjon, løpande frå 1, i samsvar med den initielle sorteringa (Blir for brukt rangering over storleik, alder, eller liknande)
 • label – etiketten for elementet på wikiens språk, lenka til den lokale artikkelen (viss han eksisterer), eller Wikidata elementet
 • label/dei – etiketten for elementet på angitt språk (her dei for tysk) som rein tekst (Blir brukte for originalspråket eller liknande)
 • description – skildringa for elementet, eller ein auto-generert skildring (Blir brukt om det er stor variasjon mellom elementa)
 • item – elementets Q-identifikator blir angitt i kolonnen (Blir hovudsakleg brukt for tilleggsfunksjonar)
 • Pxxx, fråsegn med Pxxx blir angitt i kolonnen (Eks. p553 (har brukarkonto på nettstaden (P553)) for å henta dei sosiale media til elementet)
 • Pxxx/Pzzz – fråsegn med Pxxx, som har Pzzz som kvalifikator, blir angitt i kolonnen (Eks. p553/p554 (har brukarkonto på nettstaden (P553)/kontonamn på sosialt medium (P554)) for å henta kontonamnet til elementet på sosiale medium)[note 1]
 • Pxxx/Qyyy/Pzzz – fråsegn med Pxxx, som peikar på Qyyy og har Pzzz som kvalifikator, blir angitt i kolonnen (Eks. p553/q866/p554 (har brukarkonto på nettstaden (P553)/YouTube (Q866)/kontonamn på sosialt medium (P554)) for å henta kontonamnet til elementet frå YouTube)
 • ?fieldname – eit SPARQL variabelnamn frå resultatet (Blir brukt der ein verdi kan utledes frå fråsegna frå elementet, men ikkje finst som sjølvstendig fråsegn)
Verdiar merkte som "deprecated" er ikkje vist. Kvar kolonne kan valfritt ha ein ":Titel", viss ikkje blir eigenskapen frå Wikidata brukt.
Påkrevd
sort
Sorteringsnøkkel for tabellen. Gyldige verdiar er:
 • label – bruk etiketten til elementet
 • family_name – bruk familienamnet frå etiketten, under antakelse av at dette er siste term i etiketten, som vil feila (Bruk etternamn (P734) viss mogleg)
 • Pxxx – bruk angitt eigenskap
section
Seksjonering utor ein Wikidata eigenskap.
Valgfri
min_section
Minste talet på oppføringar (rader) for å laga ein seksjon. Alle andre oppføringar vil bli plassert under "misc".
Standardverdi:2.
Valgfri
autolist
Viss description er ein kolonne, men inga skildring finst for elementet, så vil "autolist=fallback" bruka AutoDesc for å laga ein.
Valgfri
language
Språk for etikett og skildring, viss det skal avvika frå lokalt språk på wikien.
Valgfri
thumb
Tommelstorleiken til bilda (det vil seia kolonnen som bruker ,eigenskapen P18).
Standardverdi:128.
Valgfri
links
Korleis lenker blir viste når dei ikkje er på den lokale wikien. Gyldige verdiar er:
 • all – lagar lenker til Wikidata ved behov. Standardverdi.
 • local – fjernar lenking når det ikkje finst lokal artikkel.
 • red – lagar rødlenke basert på etiketten og elementet.
 • text – lagar blålenke til eksisterande sider, og tekst for resten.
 • reasonator – lagar blålenke til eksisterande side, og lenkar til Reasonator for resten.
Valgfri
row_template
Lagar eit malkall i staden for ein tabellrad, malen må laga ein fullstendig tabellrad. Parametrane gitt til malen bruker små bokstavar frå columns parameteren, det vil seia label eller p18.
Valgfri
headar_template
Genererer eit malkall i staden for ein auto-generert tabell-topp. Malen må sjølv generera ein tabell-topp. Ingen parametrar blir gitte til malen. Anbefalt brukt saman med row_template.
Valgfri
skip_table
Undertrykk generering av tabell-markup fullstendig når row_template blir brukt. Kvar og ein verdi fungerer.
wdedit
Generer informasjon som vil tillata redigering av Wikidata frå Wikipedia ved å bruka ein tilleggsfunksjon. (Scriptet har feil.) Verdien må vera yes. Fungerer ikkje når row_template blir brukt.
Åtvaring: Dette vil generera meir wikitekst enn normalt, og oppdatering kan feila.
Valgfri
references
Generer referansar. Verdien må vera all. Ein referanseseksjon må setjast opp manuelt.
Valgfri
freq
Numerisk verdi for minimum talet på dagar sidan siste automatiske oppdatering. Påverkar ikkje oppdateringar via nettsida.
Valgfri
summary
Komma-separert liste av nøklar som blir lagd ved som eit samandrag under alt anna innhald.
Valgfri
 • itemnumber – det samla talet element (rader) i resultatet.
short
Alle verdiar kontrollerer at spørjinga ikkje blir vist.
Valgfri

TemplateData[endre wikiteksten]

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som blir brukt av VisualEditor og andre verktøy.

Wikidata list

Datamal for ListeriaBot. Malen skal ikkje brukast i hovedrommet! Bruk ein eigen mal for tabellen/lista.

Malparametrar[Handsam maldokumentasjon]

Denne malen foretrekker at parametrene blokk-formateres (én parameter per linje).

ParameterSkildringTypeStatus
SPARQLsparql

Ein SPARQL SELECT spørjing. Påkrevd viss ikkje WDQ er brukt.

Innhaldvalfri
WDQwdq

Ein WikiDataQuery spørjing. Påkrevd viss ikkje SPARQL er brukt.

Innhaldvalfri
Kolonnarcolumns

Definerer kolonnane i den genererte tabellen.

Innhaldpåkravd
Sorteringsort

Sorteringsnøkkel for tabellen.

Tekstlinevalfri
Seksjonsection

Seksjonering utor ein Wikidata eigenskap.

Tekstlinevalfri
Seksjonen minmin_section

Minste talet på oppføringar (rader) for å laga ein seksjon.

Standard
2
Talvalfri
Autolistautolist

Viss description er ein kolonne og manglar skildring så vil AutoDesc brukast for å laga ein.

Tekstlinevalfri
Språklanguage

Språk for etikett og skildring, viss det skal avvika frå lokalt språk på wikien.

Tekstlinevalfri
Tommelthumb

Breidda på tommelvisning (e.g. kolonnen for P18).

Standard
128
Talvalfri
Lenkerlinks

Korleis lenker skal lagast i den lokale wikien.

Tekstlinevalfri
Radmalrow_template

Lagar eit malkall i staden for ein tabellrad, malen må laga ein fullstendig tabellrad.

Innhaldvalfri
Headermalheadar_template

Genererer eit malkall i staden for ein auto-generert tabell-topp.

Innhaldvalfri
Skip tableskip_table

Undertrykk generering av tabell-markup fullstendig når row_template blir brukt.

Tekstlinevalfri
Wd editwdedit

Generer informasjon som vil tillata redigering av Wikidata frå Wikipedia ved å bruka ein tilleggsfunksjon.

Tekstlinevalfri
Referansarreferences

Genererer referansar som blir plasserte i den ordinære referanse-seksjonen.

Tekstlinevalfri
Frekvensfreq

Numerisk verdi for minimum talet på dagar sidan siste automatiske oppdatering.

Talvalfri
Samandragsummary

Komma-separert liste av nøklar som blir lagd ved som eit samandrag under alt anna innhald.

Tekstlinevalfri
Kortshort

Alle verdiar kontrollerer at spørjinga ikkje blir vist.

Tekstlinevalfri

Eksempel[endre wikiteksten]

{{Wikidata list
 |sparql=SELECT ?item WHERE { ?item wdt:P31 wd:Q39715 . ?item wdt:P131 ?sub0 . ?sub0 (wdt:P131)* wd:Q55 }
 |wdq=claim[31:39715] and claim[131:(tree[55][][131])]
 |section=131
 |sort=label
 |columns=label:Article,description,p131:Place,P580,P582,p625,P18
 |thumb=128
 |min_section=2
 |language=nb
}}
...
{{tl|Wikidata list end}}

Sjå og[endre wikiteksten]

Noter[endre wikiteksten]

 1. Dette er berre delvis implementert, og fungerer berre når kvalifikator viser til ein verdi. Viss han viser til eit anna element så vil det dukka opp «QArray» i kolonnen. Det er ein intern representasjon av ein Q-id.