Modul:Levde

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Modul for {{Levde-lua}}. For å sjekka om modulen verkar som han skal, gå til Moduldiskusjon:Levde/test.
local sams = require('Modul:Sams')

local p = {}

function p.erDag(oppg)
  if oppg:find('^%d%d%.$') or oppg:find('^%d%.$') then
    return true
  else
    return false
  end
end

function p.erMaanad(oppg)
  if sams.erI(oppg, sams.maanader()) then
    return true
  else
    return false
  end
end

function p.erAarstal(oppg)
  if oppg:find('^%-*%d+$') then
    return true
  else
    return false
  end
end

function p.dato(arg_spl, n)
  -- Henta ut datoen
  datoTab = {}
  if p.erDag(arg_spl[n]) then
    datoTab['dag'] = arg_spl[n]
    datoTab['månad'] = arg_spl[n+1]
    datoTab['år'] = arg_spl[n+2]
    datoTab['dato'] = '[[' .. datoTab['dag'] .. ' ' .. datoTab['månad'] .. ']]' .. ' [[' .. datoTab['år'] .. ']]' 
    hopp = n+2
  elseif p.erMaanad(arg_spl[n]) then
    datoTab['månad'] = arg_spl[n]
    datoTab['år'] = arg_spl[n+1]
    datoTab['dato'] = datoTab['månad'] .. ' [[' .. datoTab['år'] .. ']]' 
    hopp = n+1
  elseif p.erAarstal(arg_spl[n]:gsub(',$', '')) then
    datoTab['år'] = arg_spl[n]:gsub(',$', '')
    datoTab['dato'] = '[[' .. datoTab['år'] .. ']]'
    hopp = n
  elseif arg_spl[n] == '?' then
    datoTab['dato'] = 'ukjend fødedato'
    hopp = n
  end
  return datoTab, hopp
end

function p.namn(arg_spl, n)
  -- Henta ut namnet
  -- Mogelege avgrensingar: «,», «-», «–» og «og»
  for i, ele in ipairs(arg_spl) do
    if i > n then
      if ele == ',' or ele == '-' or ele == '–' or ele == 'og' then
        ende = i-1
        break
      else
        ende = i
      end
      if ele:find(',$') then
        ende = i
        length = ele:len()
        arg_spl[ende] = ele:sub(1, length-1)
        break
      end
    end    
  end
  
  namnet = table.concat(arg_spl, ' ', n+1, ende)
  
  return namnet
end

function p.stad(arg_spl, n)
  -- Henta ut stad
  -- Mogelege avgrensingar: «,», «som», «-», «–» og «og»
  for i, ele in ipairs(arg_spl) do
    if i > n then
      if ele == ',' or ele == 'som' or ele == '-' or ele == '–' or ele == 'og' then
        ende = i-1
        break
      else
        ende = i
      end
      if ele:find(',$') then
        ende = i
        length = ele:len()
        arg_spl[ende] = ele:sub(1, length-1)
        break
      end
    end    
  end
  
  if ende == n + 1 and not arg_spl[ende]:find(']]') then
    arg_spl[ende] = '[[' .. arg_spl[ende] .. ']]'
  end
  
  stadnamn = ' ' .. table.concat(arg_spl, ' ', n, ende)
  
  return stadnamn
end
  
function p.hovud(ramme) 
  sidenamn = mw.title.getCurrentTitle().fullText
  if sidenamn == 'Mal:Levde-lua' then
    return ''
  end  
  arg = ramme:getParent().args
  hArg = arg[1]
  if hArg:find('%d–%d') then -- syrg for mellomrom
    hArg = hArg:gsub('–', ' - ')
  elseif hArg:find('%d%-%d') then 
    hArg = hArg:gsub('-', ' - ')
  elseif hArg:find('%?.%d') then
    hArg = hArg:gsub('%?.', '? - ')
  end
  arg_spl = mw.text.split(hArg, ' ')
  
  l = table.maxn(arg_spl)
  
  hopp = 0
  
  stad1 = nil
  stad2 = nil
  foedd_dato = ''
  daud_dato = ''
  foedenamn = ''
  foedd_kring = ''
  daud_kring = ''
  kat1 = ''
  kat2 = ''
  kat3 = ''
  kat4 = ''
  side = 'fødd' -- kva dato jobbar me med?
  
  i_hovudNR = mw.title.getCurrentTitle():inNamespace(0) -- er me i hovudnamnerommet?
  
  for n, arget in ipairs(arg_spl) do
    if arget == 'kring' or arget == 'ca.' or arget == 'cirka' then
      if side == 'fødd' then
        foedd_kring = 'kring '
      elseif side == 'daud' then
        daud_kring = 'kring '
      end    
    elseif arget == 'fødd' or n == 1 or (n == 2 and foedd_kring ~= '') then
      if arg_spl[n+1] == 'kring' or arg_spl[n+1] == 'ca.' or arg_spl[n+1] == 'cirka' then
        dato_indeks = n+2        
      elseif arget == 'fødd' then
        dato_indeks = n+1
      else
        dato_indeks = n
      end 
      if arg_spl[dato_indeks] == 'i' or arg_spl[dato_indeks] == 'på' then -- ukjend fødedato
        foedd_dato = ''
      else
        datoTab, hopp = p.dato(arg_spl, dato_indeks)
        foedd_dato = datoTab['dato']        
      end

      if foedd_dato ~= '' and datoTab['år'] then
        kat1 = '[[Kategori:Fødde i ' .. datoTab['år'] .. ']]'
        if datoTab['dag'] then
          kat2 = '[[Kategori:Fødde den ' .. datoTab['dag'] .. ' ' .. datoTab['månad'] .. ']]'
        end
      end      
      
    elseif arget == 'daud' or arget == 'død' or arget == '-' then
      side = 'daud'
      if arg_spl[n+1] == 'kring' or arg_spl[n+1] == 'ca.' or arg_spl[n+1] == 'cirka' then
        dato_indeks = n+2        
      else
        dato_indeks = n+1
      end
      datoTab, hopp = p.dato(arg_spl, dato_indeks)
      daud_dato = datoTab['dato']
      if daud_dato ~= '' and datoTab['år'] then
        kat3 = '[[Kategori:Døde i ' .. datoTab['år'] .. ']]'
        if datoTab['dag'] then
          kat4 = '[[Kategori:Døde den ' .. datoTab['dag'] .. ' ' .. datoTab['månad'] .. ']]'
        end
      end
    elseif arget == 'i' or arget == 'på' then
      if side == 'fødd' then
        stad1 = p.stad(arg_spl, n)
      elseif side == 'daud' then
        stad2 = p.stad(arg_spl, n)
      end
    elseif arget == 'som' then
      foedenamn, hopp = p.namn(arg_spl, n)
      foedenamn = ' som ' .. "'''" .. foedenamn .. "'''"
    end     
  end

  if not stad1 then
    stad1 = ''
  end
  if not stad2 then
    stad2 = ''
  end
  
  if not i_hovudNR then
    kat1 = ''
    kat2 = ''
    kat3 = ''
    kat4 = ''
  end
    
  if stad1 == '' and stad2 == '' and foedenamn == '' then -- stuttversjon
    tekst = foedd_kring .. foedd_dato .. '–' .. daud_kring .. daud_dato 
  else -- langversjon
    tekst = 'fødd ' .. foedd_kring .. foedd_dato .. stad1 .. foedenamn .. ', daud ' .. daud_kring .. daud_dato .. stad2
  end
  tekst = tekst .. kat1 .. kat2 .. kat3 .. kat4
  tekst = tekst:gsub(',]]', ']]') -- snøggløysing for å få bort uynskte komma
  tekst = tekst:gsub(' ', ' ')
  return tekst
end

return p