Modul:Sjå etter ukjende parameter

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Dokumentasjon for modulen kan opprettast på Modul:Sjå etter ukjende parameter/dok


-- Denne modulen kan brukast for å samanlikne argumenta som blir sendt til 
-- forelderen med ei liste over argument, slik at ein får klårgjort viss eit
-- spesifikt argument ikkje finst i lista
local p = {}

local function isnotempty(s)
	return s and s:match( '^%s*(.-)%s*$' ) ~= ''
end

function p.check (frame)
	local args = frame.args
	local pargs = frame:getParent().args
	local ignoreblank = isnotempty(frame.args['ignoreblank'])
	local knownargs = {}
	local unknown = 'Found _VALUE_, '
	
	local res = {}
	
	-- lagar lista over kjende argument, og returstrengen
	for k, v in pairs(args) do
		if type(k) == 'number' then
			v = mw.ustring.gsub(v, '^%s*(.-)%s*$', '%1')
			knownargs[v] = 1
		else
			if (k == 'unknown' and type(v) == 'string') then
				unknown = v
			end
		end
	end

	-- oversløyfing av foreldreargumentet, og sjekk at dei finst i lista
	for k,v in pairs(pargs) do
		if (knownargs[k] == nil and type(k) == 'string') then
			if( (not ignoreblank) or (ignoreblank and isnotempty(v)) ) then
				k = mw.ustring.gsub(k, '[^%w\-_ ]', '?')
				local r = mw.ustring.gsub(unknown, '_VALUE_', k)
				table.insert(res, r)
			end
		end
	end

	return table.concat(res)
end

return p