Obukhovlengda

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Obukhovlengda eller Monin-Obukhov lengda er høgda over bakken der turbulens produsert av vertikalt vindskjer er i balanse med stabile luftforhold som motverkar oppdrift. Det vil sei høgda der Richardsontalet er lik 1:

der er friksjonsfarten, er den midla potensielle virtuelle temperaturen, er perturbasjonen av skalar fart, er tyngdeaksellerasjonen og er ein potensiell temperaturskala (k). Dette kan gjerast enklare ved å bruke likskapsteoritilnærminga :

som gjev:

Parameteren er proporsjonal med som er den vertikale skilnaden i potensiell virtuell temperatur. Jo større ved høgda i forhold til verdien ved høgda , jo meir negativ er endringa av med høgda, og jo større er instabiliteten i overflatelaget. I slike tilfelle er L litt negativ, sidan den er omvendt proporsjonal til . Når L er litt negativ så er mykje negativ. Slike verdiar av gjev stor instabilitet på grunn av oppdrift. Positive verdiar av samsvarar med aukande med høgda og stabil lagdeling.