Operand

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ein operand er det ein operator verkar på. Til dømes kan ein ha uttrykket 3 + 2 = 5. Her er operandane 3, 2 og 5.

Likt er det for ein datamaskin. Ein instruksjon som datamaskinen skal utføre kan krevje operandar. I dømet ovanfor vil 3 og 2 vere kjeldeoperandar, medan 5 vil vere destinasjonsoperanden.