Rad

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Rad kan vise til:

  • rad, symbol for vinkeleininga radian.
  • eininga rad, måleining for absorbert dose.
  • linje eller rekkje.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.